veelmensen.nl

Posted by on jun 25, 2017 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

  Het goed hebben met elkaar en met jezelf. Dat kan in principe overal, maar waar kan je daadwerkelijk heen om iets samen te doen? Dat is de vraag die Raoul Witsenburg zichzelf stelde. Hij ging met deze vraag aan de slag en bedacht het “proefparadijs”. Een proefparadijs is een plek dat gerealiseerd kan worden wanneer er vijfduizend mensen enthousiast zijn om een klein bedrag neer te leggen. Het gaat om een bedrag van 44 euro met dat geld wordt een stuk grond gekocht en met het overgebleven geld kan er een gezamenlijke activiteit georganiseerd worden. Op deze manier doen we echt iets samen. Ideeën voor een stuk grond kunnen zijn: een plek waar een voedselbos wordt gecreëerd of een plek voor een beeldentuin of een plek met een groot grasveld waar leuke spelen of een grote picknick georganiseerd kunnen worden. Het samen onderhouden van zo’n tuin (zie striptekening) is een feest, omdat het mensen mensen tot elkaar brengt. Ben je enthousiast en wil je meer weten over dit idee kijk dan op veelmensen.nl....

Read More

Gemeentes en tiny houses

Posted by on feb 5, 2017 in Info, Uncategorized | 0 comments

  Tiny houses zijn in opkomst en steeds meer gemeentes experimenteren met deze manier van wonen. Het zijn geen ecodorpen maar het zijn wel woningen die prima passen binnen een Ecodorp. Ze zijn klein, kunnen ecologisch/zelfvoorzienend dan wel CO² neutraal en de meesten verplaatsbaar. Daarnaast kan het ook een prima tussenstap zijn voor het leven in ecodorp. Er zijn verschillende redenen om te gaan wonen in Tinyhouse. Betaalbaar, kleine huizen kosten minder (rond de 50.000 euro). Het gevoel van vrijheid doordat ze betaalbaar zijn en verplaatsbaar houdt men meer tijd over voor andere dingen. Een opkomende trend is ontspullen, minder materialistisch zijn een tiny house past daar goed bij. Een andere reden is het meer onafhankelijk willen zijn en een milieubewuste levensstijl na willen streven. Er komen steeds meer bedrijfjes die kleine huisjes ontwerpen en bouwen. Op deze site vindt u een overzicht van alle bouwers in Nederland: (www.nudge.nl).   Er zijn tal van bouwers die je een klein huisje kunnen leveren. Zelf bouwen is natuurlijk ook een optie. Turning Tiny is een Engels boek waar 60 persoonlijke verhalen staan van mensen in Amerika die klein wonen. Kan erg inspirerend zijn. Daarnaast is er een gratis eenvoudig 3D ontwerpprogramma waarmee je een eigen huisje/interieur kunt ontwerpen. Genoeg mogelijkheden op het gebied van inspiratie en bouwen. Het probleem op het moment is het vinden van een plek waar je mag gaan wonen. Er zijn een aantal gemeenten die vooruitstrevend zijn en willen tegemoet komen aan deze tiny housebewoners. Op de site marjolein in het klein, een tiny house pionier die een blog bijhoudt van haar project, staan alle initiatieven in Nederland van gemeenten die tiny houses een plek willen...

Read More

Wereldcafe: behoefte van ecodorpen

Posted by on jun 23, 2016 in Info, Netwerk | 0 comments

Op de vraag wat de behoefte van ecodorpen is waar ze niet in kunnen voorzien zijn een aantal hoofdthema’s met elkaar besproken. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen:   Vrijstellingen bouwbesluiten Virtuele marktplaats voor ecodorpen Eigen muntsysteem waar alle ecodorpen mee gaan werken Onderlinge uitwisseling Tijd en energie om alles te doen Dromers en doeners Land/grond/plek om te bouwen en/of te wonen Vrijstelling bouwbesluiten Uiteraard hebben ecodorpen behoefte aan toestemming om alles te bouwen wat ze willen. Uiteraard dan ook duurzaam, veilig en realistisch. Bijvoorbeeld dat een goot op 4,5 meter komt, afwijkend van wat in een bouwbesluit staat beschreven. Ecodorpen hebben daarom behoefte aan vrijstellingen van bouwbesluiten voor dit soort situaties. Dat dit niet makkelijk is, daar is iedereen het wel over eens. Er is behoefte aan een expertise groep die dit soort zaken uit kan zoeken, weet heeft hoe je met dit soort situaties om kan gaan, en die ecodorpen en overheidsinstanties kan adviseren, zodat er gedegen oplossingen kunnen worden gevonden voor de ambitieuze bouwplannen. Virtuele marktplaats voor ecodorpen We zouden als ecodorpen een eigen virtuele eco marktplaats willen ontwerpen waarin binnen diverse thema’s goederen, diensten en expertise kan worden aangeboden via een ruilsysteem. Binnen het ruilsysteem kan worden gekozen voor waardebepaling achteraf, ruilen vis een eigen muntsysteem of een combinatie tussen euro’s en een gedeelte via het eigen muntsysteem. Gedacht wordt aan een vraag en aanbod gedeelte voor loodsen, materialen, land enzovoort. Maar ook het aanleggen van een menselijke bibliotheek waarin informatie te zoeken is nuttig voor het opstellen van brondocumenten, statuten, bouwplannen, etc. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ecologisch leven delen is met wisselwerking. Eigen muntsysteem Binnen de organisatie STRO is veel expertise opgedaan met eigen munt/ruilsysteem. We willen graag toewerken naar een muntsysteem waarmee ecodorpen gezamenlijk zijn aangsloten en waarmee ze onderling kunnen ruilen in goederen, diensten, materialen, expertise, etc. Onderlinge uitwisseling Ecodorpen willen leren van elkaar. Er is nagedacht over intervisie waarbij leden van verschillende ecodorpen met regelmaat bij elkaar komen en problemen kunnen in brengen waarmee ze op dat moment worden geconfronteerd. Via een bepaalde methodiek kan het probleem worden besproken, waarbij de overige leden van de groep eerst een mening vormen over het problem en daarna verplaatsen in de inbrenger van het probleem en vertellen wat ze zelf zouden doen als ze in zijn/haar schoenen zou staan. Ook is Leap Frog en Snowflakes genoemd. Dit zijn bureaus waarbij mensen 1 dag per week gratis diensten verlenen voor maatschappelijke organisaties met een goed doel. Zoals juristen, notarissen, etc. Tijd en energie om alles te doen De meeste eocodorpen kampen met hoge tijdsdruk en veel werk. Er is een gebrek aan actieve mensen die de schouders onder een project kunnen zetten. Binnen...

Read More