De Scrum-methode

Posted by on jan 31, 2017 in Educatie, Info, Netwerk | 0 comments

Geschreven door: Wim Gersteling Scrum is een interactieve manier om projecten te organiseren. De werkmethode houdt in: een open en transparante manier van samenwerken, oprecht dienstbaar zijn aan een dichtbij gelegen doel als onderdeel van een groter doel. Het bestaat uit een zelforganiserend projectteam dat flexibel en wendbaar producten en processen kan bijstellen en verbeteren tijdens de voortgang. Belangrijke Scrum principes: Toewijding – Ieder teamlid streeft ernaar om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Focus – Iedereen beperkt zich tot het belangrijkste: wat moet er nu gebeuren. Openheid – Er worden kansen gecreëerd om van elkaar te leren. Respect – Erkenning en waardering voor ieders ervaring en achtergrond. Moed – Durf om tot verbeteringen te komen. Transparantie – Ieder teamlid weet op elk moment wie wat doet en wat de stand van zaken is.   Voorbereiding en voorwaarden: – Er moet iemand zijn die het van te voren bepaalde doel in de gaten houdt en verantwoordelijk is voor het eindresultaat en daarvoor knopen kan doorhakken. Hij/zij houdt een to-do lijst bij waar alle deelactiviteiten met eisen, problemen en resultaten voor iedereen zichtbaar op staan. Omdat ook de problemen bij iedereen bekend zijn, kan er eerder op gereageerd worden hoe dit op te lossen. – In het te vormen scrumteam (max. 7 personen) is voldoende expertise, tijd en scrumkennis aanwezig om het werk te doen waardoor de opdracht gerealiseerd kan worden. Het WAT en het HOE wordt bepaald en de de taken geïnventariseerd , wie wat doet en in welke volgorde. – De Scrummaster beschikt over voldoende tijd en expertise om het proces te faciliteren. Hij/zij coacht en begeleidt het team, verwijdert obstakels en zorgt voor een setting waarin het team optimaal kan presteren. Na elke scrum of “sprint” verzorgt hij een evaluatie van het proces, de inzet en de samenwerking. Dit met het oog op de volgende sprint. – Geschikte ruimte, borden, stickers, stiften. Opstart 1. Wat is het doel van het project? Hoe ziet het einddoel eruit? 2. De deadline. 3.Het budget. Het project wat in zijn geheel complex kan zijn, wordt in kleine stukjes opgedeeld: “sprints”. Aan het eind van een korte tijdeenheid van 2-4 weken wordt iets afgerond wat van waarde is voor het geheel of een eindproduct kan zijn. Doordat de onderdelen kort van duur zijn, kan er gemakkelijk ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. Het gaat om mensen, samenwerken en resultaten behalen. Het team is zelfsturend en verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Elke dag komt de scrummaster en het team bijeen voor een meeting om de voortgang, de samenwerking en de belemmeringen te bespreken. Er kan elke dag van de vorige dag geleerd...

Read More

Workshop gemeenschapsvorming

Posted by on okt 1, 2015 in Educatie, Info, Netwerk, Nieuws | 0 comments

We waren met vier mensen. In de groep hebben we de volgende zaken behandeld: Sociocratie in de praktijk, Methoden om openheid te ontwikkelen, Eigen ervaringen, Open relaties. Sociocratie in de praktijk: Sociocratie in een vooropgezette bijeenkomst werkt als het goed geleid wordt over het algemeen goed. Anders gaat het in de praktijk van het dagelijks leven. Als er informeel uitgewisseld wordt met een groep als er geen sociocratische vorm afgesproken is, gaat de uitwisseling volgens de ingesleten gewoonten die iedereen toch in zich meedraagt: Er wordt selectief geluisterd; sommige mensen krijgen veel aandacht en anderen, die soms wat zeggen, worden vaak niet eens gehoord! Het lijkt wel of er een bepaalde ‘pikorde’ in aandacht bestaat. Mensen die ‘belangrijk’ gevonden worden krijgen automatisch veel aandacht. Mensen die niet zo op de voorgrond treden worden niet of nauwelijks gehoord. Het sociocratisch bewustzijn op deze momenten is niet aanwezig. Wel iets om extra aandacht aan te geven!   Methoden om openheid te ontwikkelen Alleen al het woord ‘openheid’ geeft veelal een terugtrekkende reactie. Er zitten blijkbaar veel pijnlijke herinneringen aan misbruik van openheid. Dat zou een goed onderwerp kunnen zijn waar eerst mee begonnen kan worden. En de afspraken die bij de alle methoden gemeenschappelijk is: geen gesprekken te hebben over in de groep persoonlijk aan de orde gekomen zaken en elkaar daar ook aan houden! De methoden die aan de orde kwamen die over het algemeen goed werkten zijn: Het forumgesprek: in het midden van de cirkel je beleving van een gebeurtenis vertellen die gevoelens bij je losgemaakt hebben. Sharen; om de beurt in een kring je gedachten, gevoelens of behoeften delen, al dan niet met een ‘talking stick’ om je te verzekeren dat er niet doorheen gepraat wordt. The way of council; hetzelfde idee, met ook de mogelijkheid om eventueel verder te gaan met besluitvorming. The Heart circle: hetzelfde idee, voor iets wat jij wilt onderzoeken, wat je bezig houdt of aandacht voor wilt vragen. Geweldloos communiceren: onderzoeken hoe je iets zegt om zo dicht mogelijk bij je eigen gevoelens en behoeften te blijven en zo min mogelijk aanleiding te geven om anderen te kwetsen. hier nog een andere link voor meer informatie.   Eigen ervaringen Gemeenschappelijk kwam eruit dat het moeilijk was om een regelmatige vaste tijd af te spreken waarop de groep bij elkaar komt om één van de bovengenoemde methoden  met elkaar te beoefenen en dat het gezamenlijke belang hiervan wordt ingezien. Meestal worden andere (concretere) zaken belangrijker gevonden, zoals klussen doen, dingen regelen of vergaderen. Ook kwam het voor dat er pas de noodzaak van ingezien wordt als er al onderlinge problemen zijn en daar een oplossing voor gezocht wordt. Als de problemen dan aangepakt zijn...

Read More