Open middag Noorderland

Posted by on Oct 25, 2016 in nieuwsarchief | 0 comments

Op zaterdagmiddag 29 oktober 2016 houdt Ecodorp Noorderland weer een open middag. Noorderland wil je graag informatie geven over het oprichten van een ecodorp. Men is daar nu een paar jaar mee bezig en hebben ondertussen een terrein op het oog. Zij staan in nauw contact met de eigenaar en gemeentelijke en provinciale overheid. Graag wil Noordeland de drijfveren en visie delen en ook graag horen wat jou drijft! Dit wordt gedaan op een interactieve manier en hopen er zo een levendige middag van te maken.  Wanneer je al eerder op een informatiedag bent geweest ben je van harte welkom uiteraard en neem gerust iemand mee! Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt via noordeland@gmail.com . Op donatiebasis word je uitgenodigd iets bij te dragen in de kosten. Plaats: Erasmuslaan 23, Haren: na de ingang links af. De start is om 13 uur en inlopen kan vanaf 12.30 uur, om 17 uur wordt de middag...

Read More

Cittaslow Nederland

Posted by on Jun 22, 2016 in nieuwsarchief | 0 comments

Cittaslow Nederland is het netwerk van alle gemeenten in Nederland met het Cittaslow keurmerk. De gemeente Midden-Delfland is op 28 juni 2008 uitgeroepen tot de eerste Nederlandse Cittaslow en is daarmee ook Cittaslow Hoofdstad van Nederland. Hierna zijn ook de gemeenten Alphen, Chaam, Borger-Odoorn, Heerde,  Vaals, Bellingwedde, Vlagtwedde en Echt-Susteren aangesloten bij het Cittaslow Netwerk. Door een Cittaslow netwerk te creëren, kunnen gemeenten samenwerken om de kwaliteit van leven te verbeteren door het authentieke te koesteren en nieuwe technieken in te zetten die vooruitgang mogelijk maken. Filosofie Cittaslow Goed Leven betekent: kunnen genieten van de faciliteiten, diensten en voorzieningen die het leven voor de inwoners gemakkelijk en plezierig maken. Slow leven houdt in: je langzaam haasten, ‘festina lente’, zoals men vroeger zei in het Latijn. Dagelijks op zoek zijn naar een bewuster leven in de moderne tijd, met andere woorden op zoek naar het beste uit het verleden, om daar dankzij het beste van de hedendaagse en toekomstige mogelijkheden van te genieten. Dit alles zal resulteren in technologische mogelijkheden, moderne oplossingen op het gebied van communicatie, transport, inkomen, productie en verkoop. Bewuste levensstijl: Het leven in en het besturen van een Cittaslow is in feite een bepaalde manier om er een bewuste levensstijl op na te houden in plaats van de hedendaagse trend te volgen. En dan is uiteraard de bedoeling: minder hectisch, minder productiegericht en minder snel. Het lijkt geen twijfel dat dit menselijker, milieubewuster en verstandiger is voor de huidige en toekomstige generaties. Het project eerbiedigt kleine realiteiten in een steeds meer globaliserende wereld. Voorwaarden Het Cittaslow lidmaatschap is alleen toegankelijk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De gemeenten worden op onderstaande punten getoetst: Leefomgeving Landschap Streekproducten Gastvrijheid Milieu Infrastructuur Cultuurhistorische waarden en diversiteiten Behoud van eigen identiteit Kenmerken De gemeenten die voor het Cittaslow keurmerk in aanmerking willen komen, dienen aan verschillende kenmerken te voldoen. Een Cittaslow: bedrijft milieupolitiek met als doel instandhouding en bevordering van regionale bijzonderheden en karakter van de gemeente, waarbij recyclingtechniek en hergebruiksystemen (recycling) bij voorkeur worden gestimuleerd; heeft een infrastructuurpolitiek die over de indeling, verdeling en opwaardering van de gronden en locaties gaat; ondersteunt en bevordert het gebruik van technologieën die worden ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het milieu en de leefbaarheid; stimuleert de productie en het verbruik van op natuurlijke wijze geproduceerde en milieuvriendelijke levensmiddelen, hieronder vallen uitdrukkelijk niet de genetisch gemanipuleerde producten. Daarnaast zullen, indien nodig, specifieke personen als beschermers worden aangewezen en ingezet, als de streekproductie in moeilijkheden verkeert; beschermt en bevordert de productie van streekproducten die hun wortels in de lokale of regionale cultuur en traditie hebben en die bijdragen aan de regionale bijzonderheid, waarbij locaties en mogelijkheden beschikbaar worden gesteld, om het directe contact tussen consumenten en kwaliteitsproducenten...

Read More

Verslag presentatie ecodorpeninitiatieven

Posted by on Jun 22, 2016 in nieuwsarchief | 0 comments

Het laatste ecodorpennieuws: Op de zonnige avond van 3 juni begonnen we aan ons netwerkweekend, nadat we gezellig met elkaar hadden gegeten.Na een voorstelrondje van de 25 aanwezige mensen, presenteerden de initiatieven zich met de laatste ontwikkelingen binnen hun groep. Hieronder leest u het laatste nieuws:   Noordeland – ecodorp in voorbereiding: Terra, Monique, Gerrie: We zijn bezig in Groningen en Drenthe om een lokatie te zoeken. 3 jaar geleden zijn we begonnen en hebben nu de meeste kans in Ter Apel om daar de vervallen aardappelmeelfabriek van 9 ha. met vloeivelden te bemachtigen. Er is nog wel opheldering nodig over de grondvervuiling. Er is pas toestemming gegeven om op het terrein bij te mogen bouwen. Een nadeel is dat veel partijen verder nog hun toestemming moeten geven omdat er een nieuw besluitvormingsproces is ingevoerd. De gemeente Vlagtwedde waar we hier mee bezig zijn is een Cittaslow-gemeente. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Deze gemeenten willen zich op de kaart zetten door duurzame projecten binnen te halen. Er zijn nog 3 andere opties waar we de voor- en nadelen van op een rijtje zetten. We werken samen met Katja van der Valk als procesbegeleidster.  http://www.ecodorpnoordeland.nl/   Ecohof Texel – ecodorp in voorbereiding: Hans, die bij de laatste bijeenkomst van de Ecohof was vertelt hierover. Er is pas een stichting op sociocratische basis opgericht. Ze hebben een landschapsarchitect ingeschakeld om een goede vorm aan het project te kunnen geven, dat in een buitenwijk van Den Burg gepland zal worden. Het geheel zal 1 ha. groot worden er zullen 20 huurhuizen met een stukje land voor een tuin. Het moet nog in de gemeenteraad worden behandeld. Het plan ligt er en de wethouder is enthousiast.    http://www.ecohoftexel.nl/     Michaëlshof –  milieucentrum, Wieringen. Cor: Michaël is hier al 40 jaar bezig, nu met ongeveer 10 vrijwilligers in de biologische gemeenschapstuin waar ook een stuk bos in ligt. Er zijn plannen voor de bouw van 5 ecohuizen. Er is een meditatiegroep die ook met elkaar eten, ook is er een leemoven gebouwd en worden films vertoond over de natuur. Daarnaast worden cursussen over bv. biologisch tuinieren gegeven.  http://www.michaelshof.nl/testpagina-1/   Het Levende Dorp – meewerkplaats, Dalfsen. Bouwie: In de meewerkplaats, opgezet als werk- en leeromgeving kan je door mee te werken ontdekken waar je passie ligt. Er staat een maquette van een levend huis. Donderdagavond kan je mee-eten. Een voedselbos is in ontwikkeling, waarbij er een levende toren van appel en hazelnoot gemaakt wordt. Ook komt er een muur van kastanjes. Op het festivalterrein van ‘The Living Village’ in Wierden wordt hier een demostratiemodel...

Read More

Minder regels voor bouwen

Posted by on Jun 22, 2016 in nieuwsarchief | 0 comments

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nieuws/2016/05/25/minder-regels-voor-bouwen Ecodorp in Vlagtwedde In Vlagtwedde wordt een ecodorp voor ongeveer 100 mensen gerealiseerd. Bij het ecodorp is het verminderen van de ecologische voetstap het primaire doel. Het project heeft een hoge mate van zelfvoorziening wat betreft energie, voedsel, water, riolering en het werken met natuurlijke en kringloopmaterialen. Bij de bouw van de woningen wordt, in afwijking van het Bouwbesluit alleen gebruik gemaakt van organische materialen. De gemeente wil met dit experiment ruimte geven aan de initiatiefnemers om met hun unieke concept een nieuwe markt te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk. Verder worden in deze tranche van de Crisis- en herstelwet vier ontwikkelingsgebieden en twintig bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte toegevoegd. Met beide experimenten wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan, één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Gemeente Hulst, Peel en Maas en Vlagtwedde mogen voor duurzame innovatie projecten afwijken van wet- en regelgeving. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met de veertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hulst Om Hulst aantrekkelijker te maken als woongemeente wil de gemeente het makkelijker maken om te bouwen en te verbouwen. Het verminderen van de vergunningsplichtens daarbij een belangrijk speerpunt. Door de bouwtoets van een aanvraag om vergunning te vereenvoudigen zorgt dit voor een vermindering van de regeldruk en voor lastenverlichting. Op die manier kunnen de kosten omlaag en maakt bouwen goedkoper. In Hulst staan veel oude gebouwen met kleine ruimtes die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Vaak wordt gekozen voor het slopen van de vervallen bouwwerken en de ruimte opnieuw te bebouwen. Het nieuwe bouwwerk moet dan voldoen aan technische regels voor nieuwbouw zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Sommige projecten komen daarom niet van de grond. Door af te wijken van een aantal technische voorschriften in het Bouwbesluit 2012 kunnen deze projecten toch worden gerealiseerd zodat de beschikbare ruimte in de binnenstad wordt benut. Peel en Maas De gemeente Peel en Maas werkt samen met de kennispartners Hogeschool Zuyd, Enexis, het Waterschapbedrijf Limburg en Brouwers (infra) om een energieleverende wijk te bouwen. Een duurzame woonwijk aan de rand van het kerkdorp Egchel. Het voorzien in de eigen energiehuishouding moet leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk en de opgedane kennis gaat bijdragen aan de transitie naar een gezonde en duurzamere...

Read More