Ministerie is op de hoogte

Posted by on Jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorp Boekel timmert hard aan de weg en dat blijft ook in Den Haag niet onopgemerkt. Op hoog niveau worden er contacten gelegd om de plannen in Boekel te realiseren maar er is tevens een leercircel ecodorpen opgericht Ecodorp Boekel krijgt experimentstatus van Crisis- en Herstelwet November 2013 was ik aanwezig op de Innovatie-estaffette, een bijeenkomst die de overheid organiseert om de transitie naar een duurzame samenleving te versterken. Ik ging kijken naar een presentatie van de Crisis- en Herstelwet. Het begon ermee dat de programmamanager die de presentatie gaf, ineens naar achteren rende en iemand begon te knuffelen. Daarna legde ze uit dat dit een ex-collega was die ze een tijdje niet gezien had. Toen vroeg ze of er mensen aanwezig waren die een duurzaam en innovatief project hadden. Ik stak natuurlijk mijn hand omhoog, net als 5 anderen. Alleen mij liet ze aan het woord, dus ik legde even uit wat we gaan doen in Ecodorp Boekel. Tijdens haar presentatie wees ze regelmatig naar mij om te zeggen dat deze regel handig was voor ons project. Ik sprak haar aan, ze gaf aan dat ik een afspraak kon regelen met mij en de gemeente Boekel en twee maand later werd het wetsvoorstel waarin Ecodorp Boekel werd genoemd en uitgelegd, voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we een uitzondering mogen vormen op het bouwbesluit op drie gebieden. En voor de andere 17 knelpunten hoeven we alleen aan te tonen dat we een gelijkwaardige oplossing hebben. Daar kunnen we jullie hulp wel bij gebruiken: http://www.ecodorpboekel.nl/menuthema/duurzaam-bouwen/mogelijke-knelpunten-in-wetgeving-bij-duurzame-bouw-ecodorp-boekel/   Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland Ecodorp Boekel had vorig jaar een aanvraag ingediend voor het experimenteerprogramma van Platform31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvraag was niet gehonoreerd, maar Friso Coumou van het ministerie van BZK werd door Platform31 geattendeerd op de bijzondere positie van ecodorpen en vond de ontwikkeling dusdanig interessant dat hij verdere kennisontwikkeling graag mogelijk wilde maken. Ad betrok een aantal initiatiefnemers van twee andere ecodorpen, en Friso betrok Jan Hof van CRKL, facilitator van leerkringen. Het streven: Ecodorpinitiatieven in Nederland ondersteunen, zodat er in 2018 minstens 12 nieuwe ecodorpen zijn ontstaan, met een groot lokaal maatschappelijk rendement op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Lees meer op: http://www.ecodorpboekel.nl/voortgang/leercirkel-rond-ecodorpen/   EmpoweringPeople programma ondersteunt Ecodorp Boekel Op dinsdag 2 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer was gevuld met ruim 220 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. Er zat één ecodorp bij, Ecodorp Boekel. Dit ecodorp werd geselecteerd uit die 220 projecten om mee te doen aan het EmpoweringPeople programma en ondersteuning te krijgen van twee ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur...

Read More

Bezige bijen in de Imme bouwen voor de culturele hoofdstad 2018

Posted by on Jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

In Grou zijn we gefascineerd door de bijen, daarom hebben we gekozen voor de naam “De Imme”. Dit betekent  “in de geest van het bijenvolk”. Dit vertaalt zich naar de opzet van ons project waar de bij een hoofdrol speelt. Ons project bestaat uit een strobalen gastenverbijf (de bijenkorf), 15 woonplekken voor vaste bewoners (werkers), een tuinderij en dierhouderij. Daarnaast willen we een kenniscentrum oprichten voor strobouw. Dit betekent dat mensen die ons project bezoeken als gast, vrijwilliger, wwoofer, student of als ‘artist in residence’, in en uit vliegen om zo kennis, arbeid en ervaringen met elkaar te delen (kruisbestuivingen) en om geïnspireerd weer huiswaarts te keren. Tezamen met de bewoners vormen zij een tijdelijke (internationale) Mienskip (gemeenschap in het Nederlands). Dit allemaal in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 2018 www.2018.nl. We willen graag op een andere manier wonen, werken en leven. De drijfveer is low-tech, low budget en low energy. De woningen voor de vaste bewoners zullen bestaan uit tiny houses of een yurt. Het uitgangspunt is dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen. We willen niet met een hypotheek werken maar met een spaarhuis. Dit houdt in dat wanneer je geld hebt je een deel van je woning maakt. Pas als je alles bij elkaar gespaard hebt zet je hem neer. De bewoners wonen off grid. Het gastenverblijf bestaat uit ongeveer 20 units die over het terrein verspreid staan. Ze worden gebouwd in de vorm van een een bijenraat (hexagonvorm). Dit gasten verblijven ook op basis van zelfredzaamheid. Dit verblijf wordt gedraaid door de bewoners. Een tuinderij en dierhouderij waar Wwoofers, vrijwilligers en gasten kunnen meewerken en leren hoe groente en fruit te verbouwen en hoe dieren te verzorgen. De oogst wordt gebruikt voor het hotel en voor de verkoop aan de Horeca en een deel in het winkeltje. Verder staat de verbinding met omgeving centraal, iedereen kan meedoen en ervaren. Zo zijn er verbindingen met scholen, boeren, gemeente en bevolking. Dit is belangrijk voor de kruisbestuivingen. We zijn bezig met de opstartfase, er wordt momenteel druk gewerkt om een goede businesscase te schrijven. Meer informatie kunt u vinden op www.deimme.com. Daarnaast wordt er een bestuur gevormd en adviseurs om ons heen geworven. Op het moment bestaat onze groep uit 10 enhousiaste...

Read More

The Greenman Project

Posted by on Jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

The Greenman Project werkt aan de realisering van ‘Het Levende Dorp’; het eerste dorp ter wereld waar de huizen en andere constructies gebouwd worden van levende bomen. Terwijl we nog op zoek zijn naar land hebben we een manier gevonden Het Levende Dorp een concretere vorm te kunnen  geven. We beginnen een innovatieve creatieve werkplaats waar we werken met natuurlijke en gerecycede materialen. Deze “meewerkplaats” is gevestigd in de gemeente Dalfsen. We hebben de werkgebieden: Hout, Metaal, Textiel en Groen. Het is een plek waar iedereen op vrijwillige basis kan meewerken aan een nieuwe creatieve en inspirerende omgeving. De meewerkplaats is opgezet als werk en leer omgeving, voor o.a. re-integratie en dagbesteding. Kom op 7 februari (tussen 11 en 18 uur) langs op de feestelijke opening. Westerkampen 32, 7722 TK Oudleusen/ Dalfsen Meer info:...

Read More

Ecodorp Boekel, inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding

Posted by on Jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving. Wat we in Boekel gaan maken, is een autovrij ecodorp van duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kas, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen, zoals een boomhuttenhotel, ontworpen door beroemde kunstenaars. Verder komt er een natuurlijke speeltuin en hopelijk op termijn een maandelijkse streekmarkt. Dat we een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven willen zijn, betekent niet alleen dat het ontzettend mooi zal zijn om er te wonen en werken. Het betekent ook dat we in de publiciteit zullen staan en potentiële investeerders zullen aantrekken. In mei 2015 willen we met 20 volwassenen alvast in tijdelijke woningen op het terrein wonen. Ons afvalwater wordt ecologisch gezuiverd, we kunnen alvast ons voedsel gaan verbouwen en duurzame ondernemingen opstarten. Wekelijks gaan we een Youtubefilmpje uitbrengen om de voortgang te laten zien. En in 2017 gaan we het eerste kwart van de grond kopen om de permanente woningen te bouwen. We hebben nog bewoners nodig, dus bekijk onze website en meld je aan. www.ecodorpboekel.nl Mocht je ons een keer willen bezoeken, donateurs krijgen een gratis overnachting in een boomhut aangeboden. Bezoek onze website om meer te weten te...

Read More

Terrein Ecodorp Bergen weer open

Posted by on Jan 16, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Goed nieuws, het terrein is sinds 15 december weer gedeeltelijk toegankelijk. We kunnen weer gebruikmaken van de herberg, de m-gebouwen, de pleinen en werken en genieten van het groen. Een gecertificeerd onderzoeksburo heeft diverse metingen gedaan en er blijkt geen vervuiling buiten de loodsen te zijn. Het saneringsbedrijf J en R milieu projecten is deze zomer begonnen met de sloop van acht loodsen op het terrein. Deze loodsen bevatten asbest. Voor dit werk en het verwijderen van de 4 ha beton is vergunning aangevraagd en verleend door de gemeente. Nadat de werkzaamheden waren begonnen heeft de gemeente geconstateerd dat de saneerder verzuimd had het tijdstip van aanvang te melden. Daarmee werd het hele terrein wegens mogelijke asbest besmetting ontruimt en afgegrendeld en werd ecodorp Bergen gesommeerd een onderzoek te laten doen naar de daardoor mogelijkerwijs ontstane asbest besmetting. Na het eerste rapport waarbij buiten de acht te saneren loodsen geen besmetting werd gevonden, verzocht de gemeente nog een tweede aanvullend rapport om de overige gebouwen nader te onderzoeken. Dat is klaar en de conclusie is dat er geen asbest besmetting heeft plaatsgevonden in de overige gebouwen. In drie gebouwen is een minimale asbest toepassing gevonden zonder gevaar voor gebruikers. De ontruiming dateert van 30 oktober. De gemeente heeft op 9 december toestemming gegeven om de asbest sanering te hervatten. Als het weer een beetje meehelpt dan is de verwachting dat de asbest sanering voor eind december klaar is. Een mooi vooruitzicht voor het nieuwe...

Read More