Bezige bijen in de Imme bouwen voor de culturele hoofdstad 2018

Posted by on Jan 24, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

In Grou zijn we gefascineerd door de bijen, daarom hebben we gekozen voor de naam “De Imme”. Dit betekent  “in de geest van het bijenvolk”. Dit vertaalt zich naar de opzet van ons project waar de bij een hoofdrol speelt. Ons project bestaat uit een strobalen gastenverbijf (de bijenkorf), 15 woonplekken voor vaste bewoners (werkers), een tuinderij en dierhouderij. Daarnaast willen we een kenniscentrum oprichten voor strobouw. Dit betekent dat mensen die ons project bezoeken als gast, vrijwilliger, wwoofer, student of als ‘artist in residence’, in en uit vliegen om zo kennis, arbeid en ervaringen met elkaar te delen (kruisbestuivingen) en om geïnspireerd weer huiswaarts te keren. Tezamen met de bewoners vormen zij een tijdelijke (internationale) Mienskip (gemeenschap in het Nederlands). Dit allemaal in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 2018 www.2018.nl. We willen graag op een andere manier wonen, werken en leven. De drijfveer is low-tech, low budget en low energy. De woningen voor de vaste bewoners zullen bestaan uit tiny houses of een yurt. Het uitgangspunt is dat het betaalbaar moet zijn voor iedereen. We willen niet met een hypotheek werken maar met een spaarhuis. Dit houdt in dat wanneer je geld hebt je een deel van je woning maakt. Pas als je alles bij elkaar gespaard hebt zet je hem neer. De bewoners wonen off grid. Het gastenverblijf bestaat uit ongeveer 20 units die over het terrein verspreid staan. Ze worden gebouwd in de vorm van een een bijenraat (hexagonvorm). Dit gasten verblijven ook op basis van zelfredzaamheid. Dit verblijf wordt gedraaid door de bewoners. Een tuinderij en dierhouderij waar Wwoofers, vrijwilligers en gasten kunnen meewerken en leren hoe groente en fruit te verbouwen en hoe dieren te verzorgen. De oogst wordt gebruikt voor het hotel en voor de verkoop aan de Horeca en een deel in het winkeltje. Verder staat de verbinding met omgeving centraal, iedereen kan meedoen en ervaren. Zo zijn er verbindingen met scholen, boeren, gemeente en bevolking. Dit is belangrijk voor de kruisbestuivingen. We zijn bezig met de opstartfase, er wordt momenteel druk gewerkt om een goede businesscase te schrijven. Meer informatie kunt u vinden op www.deimme.com. Daarnaast wordt er een bestuur gevormd en adviseurs om ons heen geworven. Op het moment bestaat onze groep uit 10 enhousiaste...

Read More

The Greenman Project

Posted by on Jan 24, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

The Greenman Project werkt aan de realisering van ‘Het Levende Dorp’; het eerste dorp ter wereld waar de huizen en andere constructies gebouwd worden van levende bomen. Terwijl we nog op zoek zijn naar land hebben we een manier gevonden Het Levende Dorp een concretere vorm te kunnen  geven. We beginnen een innovatieve creatieve werkplaats waar we werken met natuurlijke en gerecycede materialen. Deze “meewerkplaats” is gevestigd in de gemeente Dalfsen. We hebben de werkgebieden: Hout, Metaal, Textiel en Groen. Het is een plek waar iedereen op vrijwillige basis kan meewerken aan een nieuwe creatieve en inspirerende omgeving. De meewerkplaats is opgezet als werk en leer omgeving, voor o.a. re-integratie en dagbesteding. Kom op 7 februari (tussen 11 en 18 uur) langs op de feestelijke opening. Westerkampen 32, 7722 TK Oudleusen/ Dalfsen Meer info:...

Read More

Ecodorp Boekel, inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding

Posted by on Jan 24, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving. Wat we in Boekel gaan maken, is een autovrij ecodorp van duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kas, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen, zoals een boomhuttenhotel, ontworpen door beroemde kunstenaars. Verder komt er een natuurlijke speeltuin en hopelijk op termijn een maandelijkse streekmarkt. Dat we een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven willen zijn, betekent niet alleen dat het ontzettend mooi zal zijn om er te wonen en werken. Het betekent ook dat we in de publiciteit zullen staan en potentiële investeerders zullen aantrekken. In mei 2015 willen we met 20 volwassenen alvast in tijdelijke woningen op het terrein wonen. Ons afvalwater wordt ecologisch gezuiverd, we kunnen alvast ons voedsel gaan verbouwen en duurzame ondernemingen opstarten. Wekelijks gaan we een Youtubefilmpje uitbrengen om de voortgang te laten zien. En in 2017 gaan we het eerste kwart van de grond kopen om de permanente woningen te bouwen. We hebben nog bewoners nodig, dus bekijk onze website en meld je aan. www.ecodorpboekel.nl Mocht je ons een keer willen bezoeken, donateurs krijgen een gratis overnachting in een boomhut aangeboden. Bezoek onze website om meer te weten te...

Read More

Terrein Ecodorp Bergen weer open

Posted by on Jan 16, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Goed nieuws, het terrein is sinds 15 december weer gedeeltelijk toegankelijk. We kunnen weer gebruikmaken van de herberg, de m-gebouwen, de pleinen en werken en genieten van het groen. Een gecertificeerd onderzoeksburo heeft diverse metingen gedaan en er blijkt geen vervuiling buiten de loodsen te zijn. Het saneringsbedrijf J en R milieu projecten is deze zomer begonnen met de sloop van acht loodsen op het terrein. Deze loodsen bevatten asbest. Voor dit werk en het verwijderen van de 4 ha beton is vergunning aangevraagd en verleend door de gemeente. Nadat de werkzaamheden waren begonnen heeft de gemeente geconstateerd dat de saneerder verzuimd had het tijdstip van aanvang te melden. Daarmee werd het hele terrein wegens mogelijke asbest besmetting ontruimt en afgegrendeld en werd ecodorp Bergen gesommeerd een onderzoek te laten doen naar de daardoor mogelijkerwijs ontstane asbest besmetting. Na het eerste rapport waarbij buiten de acht te saneren loodsen geen besmetting werd gevonden, verzocht de gemeente nog een tweede aanvullend rapport om de overige gebouwen nader te onderzoeken. Dat is klaar en de conclusie is dat er geen asbest besmetting heeft plaatsgevonden in de overige gebouwen. In drie gebouwen is een minimale asbest toepassing gevonden zonder gevaar voor gebruikers. De ontruiming dateert van 30 oktober. De gemeente heeft op 9 december toestemming gegeven om de asbest sanering te hervatten. Als het weer een beetje meehelpt dan is de verwachting dat de asbest sanering voor eind december klaar is. Een mooi vooruitzicht voor het nieuwe...

Read More

Transformatiespel voor Rijken

Posted by on Jan 16, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Henry Menting heeft een bijzonder plan opgezet met de naam “Transformatiespel voor Rijken”. Tijdens het ecodorpnetwerkweekend gaf hij tekst en uitleg,  Het vrij kopen van grond Op de zondag werden wij voorgelicht over het idee van Henry Mentink. Hij heeft het “Transformatiespel voor Rijken” opgezet en wilde dat toetsen aan de mening van aanwezigen. Het idee is dat iedereen rijk is! Het is echter niet gelijkelijk verdeeld over de wereld. Of je bent rijk in persoonlijke waarden / cultureel of de rijkdom zit in bezit en geld. Het gaat dan om rijkdom ruilen en dan is er geen sprake van alleen geld vragen aan mensen met veel geld. Het gaat om de gelijkwaardigheid van mensen waarbij de een dit heeft (lokale community waarden) en de andere dat (geld). Ruilen op basis van gelijkwaardigheid. De rijke mensen  wordt gevraagd om geld te geven voor aankoop van vastgoed of grond in gemeenschappelijk bezit t.b.v. bijvoorbeeld ecodorpen. Men krijgt er ook rendement voor terug maar dan in de vorm van een leefgarantie – rente in natura. Henry wil over de wereld 1000 ecodorpen koppelen aan 1000 rijke mensen. Door zich te verbinden aan een dorp kan de leefgarantie samen ingevuld worden. Het is daarmee het begin van een nieuwe economie. Transformatiespel houdt in dat men gaat ontdekken hoe de economie van de toekomst eruit gaat zien. Het grootste goed is namelijk zingeving. Wilt u meer informatie over dit onderwerp:...

Read More