Het bevrijden van grond

Posted by on okt 1, 2015 in Educatie, Financieel, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Ons geld- en kredietwezen, het wezen dat arbeidsdeling mogelijk maakt en de initiatieven van individuele mensen maatschappelijk vruchtbaar, wordt gecorrumpeerd door de handel in grond. Grond op zichzelf is geen goed. Het wordt niet geproduceerd, het kan niet worden gedistribueerd en al helemaal niet worden geconsumeerd. Toch moet je, als je een initiatief neemt, krediet opnemen om voor jezelf het recht te verschaffen om op een stukje grond te mogen leven, werken en/of wonen. Met andere woorden, je koopt en verkoopt een recht, niet een te produceren, distribueren en/of te consumeren economisch goed. Goederen worden tegen rechten geruild, rechten tegen goederen. Belangen raken verstrengeld, rechtsgevoelens verward. Om een gezonde economie te creëren, waarin in goed onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd, en tegelijkertijd een rechtvaardig rechtsleven, waarin op basis van vertrouwen de onderlinge betrekkingen worden geregeld, zou grond uit de handel genomen moeten worden en op een andere manier beheerd en/of van eigenaar verwisseld.   Land of Seattle werkt aan nieuwe eigendomsbegrippen en aan nieuwe vormen van beheer van grond binnen de bestaande verhoudingen, daarmee die bestaande verhoudingen omvormend. Als Land of Seattle mocht ik op zondag 30 augustus een workshop geven over het bevrijden van grond uit het marktmechanisme tijdens het ecodorpenfestival. Het was een prachtige dag en we zaten in het kapelletje. Er was veel belangstelling en een open en onderzoekende sfeer. Iedereen voelt dat handelen in grond, speculeren met grond niet kan. Het druist tegen ons gezonde rechtsgevoel in dat mensen geld verdienen (feitelijk geen prestaties leveren) met de handel in grond. Maar hoe dan wel? Hoe regel je het eigendom en beheer van grond dan wel? Daar kwamen we niet één, twee, drie uit. Toch waren er aanzetten. Het grondvraagstuk is actueel. Het gesprek dient verder gevoerd te worden. Zeker in het kader van ecodorpen.   Als Land of Seattle, maar ook als Economy Transformers Academie, geef ik scholingscursussen en workshops over hoe je je kunt ontwikkelen tot sociale vernieuwer, economie omvormer of gewoon levenskunstenaar. Ook levenskunstenaars beleven moeder aarde als een gegeven goed, dat van niemand in het bijzonder of van iedereen in het algemeen is en dat door hun liefdevolle creativiteit verzorgd en mooi en vruchtbaar gemaakt kan worden. Hoe vormen we een gemeenschap van levenskunstenaars die niet alleen uiterlijke grond bevrijden uit het marktmechanisme, maar ook innerlijke grond creëren waarin we ons als begripvolle, creatieve en liefdevolle mensen kunnen wortelen? Jac...

Read More

Ecodorpenfestival 2015 Vlierhof

Posted by on okt 1, 2015 in Info, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Het rommelt nog de verte, donkere wolken trekken over. Met circa 120 mensen staan we hand in hand in een grote kring, de regen druppelt nog wat na. Iedereen kijkt naar boven. En ondertussen ook nieuwsgierig naar elkaar. Wie ben jij? Wat gaat deze dag ons brengen? En terwijl  Leo de gitarist zijn tweede lied aanheft breekt een voorzichtig zonnetje door…   Doel van het Ecodorpenfestival is dat mensen die betrokken zijn bij ecodorpprojecten en –initiatieven een dag bijeen komen voor onderlinge informatie, inspiratie en ontmoeting. Het thema van dit jaar was bevrijding. Uiteindelijk werd op een zonovergoten Vlierhof voor de derde keer het Ecodorpenfestival 2015 gevierd. Een groep vrijwilligers uit verschillende landen had er een week lang aan gewerkt zodat de plek er op en top uitzag met een feestelijke entree, een cirkel rond het vuur, een koffie-, thee- en taartentent en verschillende mooie workshopruimtes.   Na de muzikale ontvangst en praktische tekst en uitleg over het programma gaf voorzitter Henry Mentink een korte toelichting op doel, visie en stand van zaken van het Ecodorpen Netwerk Nederland. Jac Hielema vertelde over de activiteiten van de Land of Seatle (je kunt de aarde niet bezitten). Vuurman Sieberen en twee kinderen staken het centrale vuur aan. Als verrassing kwam er ook nog een heuse pipowagen met paard en ezel het terrein opgereden. In de ochtend een viertal workshops rondom het thema bevrijding: bevrijding van de aarde/grond (Jac Hielema), bevrijding van innerlijke overtuigingen (Anke van der Wolf), sociocratie, bevrijding van vaststaande sociale structuren (Fredjan Twigt) en bevrijding van de aarde (Marc Siepman).   Na een gezamenlijke biodanza workshop voor de liefhebbers genoten we van een heerlijke potluck lunch. Wat was het fijn om her en der in de boomgaard en rond de boerderij overal ontspannen groepjes mensen bij elkaar te zien zitten! Deze open en ontspannen sfeer zette zich voort in het middaggedeelte dat geheel volgens Open Space werd ingevuld: iedereen kon iets inbrengen en de ‘voeten’ van de deelnemers bepaalden aan welke activiteit ze wilden meedoen. Er was discussie en dans, een rondleiding door de tuin, presentaties van verschillende projecten, workshops en natuurlijk volop ruimte voor informeel samen-zijn.   Tijdens de afsluitende ronde werden er veel mooie dingen gezegd. Niet alleen gingen de aanwezigen naar eigen zeggen  bevrijd, maar ook blij, verbonden, geïnspireerd, warm, licht en vol liefde naar huis. Met veel getrommel en wat gedans werd de dag afgesloten.   Met dank aan Sieger, Florence, Ben, Wim, Monique, Kyra en het team van de...

Read More