Parijs, Brussel, Amsterdam Olst en London

Posted by on Jan 16, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Het slijk des Aardehuis, schrijft Paul met grote letters op een flipover ofwel de rol van geld bij de bouw van een ecodorp. Wat kost het en wat kom je tegen als je een ecodorp wilt bouwen op de  reguliere manier? Paul is organisator en bewoner van het Aardehuisdorp in Olst. Een van de succesfactoren heet Katja van de Valk. Ze is de professionele hulp die initiatief Olst in vroeg stadium heeft  begeleid. Ze werkt als procesbegeleider en heeft als specialisatie ecobouw. Ze kent de klappen van de zweep. Het ecodorp in wording kon haar inhuren omdat ze gelden hadden aangevraagd bij de provincie. Wanneer je een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever) bent, kun je met behulp van een subsidie van de provincie een procesbegeleider inhuren; Olst kreeg hiervoor  € 10.000,-. Katja van de Valk was een verrijking in de gesprekken met de gemeente omdat ze de terminologie kent en begrijpt, weet wat een groep nog allemaal voor de kiezen krijgt en op welke wijze een gemeente dit proces optimaal zou kunnen faciliteren. Daarnaast heeft ze ons van eerste ontwerp tot bouwvergunning uitgelegd wat we moesten doen. Stap voor stap, heel doelbewust: wanneer ze alles in een keer zou hebben uitgelegd waren er een hoop mensen afgehaakt. Leuk zo’n boek Voordat ze met het project begonnen hadden ze de boeken earthship volume 1, 2 en 3 (Michael Reynolds) doorgelezen over het bouwen van Earthships. In deze boeken worden alle aspecten van bouwen en leven belicht. Ze zijn midden jaren tachtig in Amerika uitgebracht. Er wordt hier geschreven over totale bouwkosten van $ 30.000. Daarmee rekende de groep zich rijk totdat men even ging nadenken. Er zit twintig jaar verschil in dus de nodige inflatie, ook zit er een groot verschil in grondprijs met Amerika en Nederland en hebben we natuurlijk de Nederlandse wetgeving. Om aan de bouwvergunning te kunnen voldoen is er een architect nodig, moet er een constructeur naar kijken, deze mensen zijn niet goedkoop. Daarnaast moet er een bouwterrein worden ingericht met een gekochte of gehuurde werkloods, zaag- en boormachines, rijdend materieel, steigermateriaal, trappen en ladders, veiligheidsmiddelen, en bouwhekken om de zaak af te sluiten. Het openhouden van dit terrein kost zonder ook maar één autoband met aarde te hebben gevuld € 7000,- per maand. Dus elke maand dat het project vertraagd wordt staat gelijk aan een hoop extra kosten die ergens anders weer in de boekhouding gecompenseerd moeten worden. Katja gaf aan dat er met de bouw nog veel meer gevraagd zou worden van de bewoners omtrent organisatie, commitment en flexibiliteit. Zo liepen ze tegen verschillende zaken aan, dingen kloppen niet altijd met wat er op tekening staat. Details vragen toch om meer informatie om tot een...

Read More

Transformatiespel voor Rijken

Posted by on Jan 16, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Henry Menting heeft een bijzonder plan opgezet met de naam “Transformatiespel voor Rijken”. Tijdens het ecodorpnetwerkweekend gaf hij tekst en uitleg,  Het vrij kopen van grond Op de zondag werden wij voorgelicht over het idee van Henry Mentink. Hij heeft het “Transformatiespel voor Rijken” opgezet en wilde dat toetsen aan de mening van aanwezigen. Het idee is dat iedereen rijk is! Het is echter niet gelijkelijk verdeeld over de wereld. Of je bent rijk in persoonlijke waarden / cultureel of de rijkdom zit in bezit en geld. Het gaat dan om rijkdom ruilen en dan is er geen sprake van alleen geld vragen aan mensen met veel geld. Het gaat om de gelijkwaardigheid van mensen waarbij de een dit heeft (lokale community waarden) en de andere dat (geld). Ruilen op basis van gelijkwaardigheid. De rijke mensen  wordt gevraagd om geld te geven voor aankoop van vastgoed of grond in gemeenschappelijk bezit t.b.v. bijvoorbeeld ecodorpen. Men krijgt er ook rendement voor terug maar dan in de vorm van een leefgarantie – rente in natura. Henry wil over de wereld 1000 ecodorpen koppelen aan 1000 rijke mensen. Door zich te verbinden aan een dorp kan de leefgarantie samen ingevuld worden. Het is daarmee het begin van een nieuwe economie. Transformatiespel houdt in dat men gaat ontdekken hoe de economie van de toekomst eruit gaat zien. Het grootste goed is namelijk zingeving. Wilt u meer informatie over dit onderwerp:...

Read More