Zet je dromen in de steigers-Academy

Posted by on jun 5, 2018 in bouwen, Educatie, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Zelf je woonproject opzetten? Wij, Bureau Viertel, ontstaan vanuit Iewan (strowijk Nijmegen) gaat één keer per maand een middag lang aan met je aan de slag met een thema dat van belang is om je eigen woonproject op te kunnen zetten. De nadruk ligt op een praktische aanpak, met ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Waar nodig worden gastspecialisten ingeschakeld. Je kunt mixen en matchen om precies datgene te leren waar je behoefte aan hebt, maar je kunt ook gewoon het hele programma volgen. Op zaterdag 27 oktober organiseren we weer een algemene startbijeenkomst ‘Zet je dromen in de steigers’. Een dag om inspiratie en kennis op te doen en andere woondromers te ontmoeten.   De thema’s: 15 september: Ecologisch bouwen en renoveren Duurzaam renoveren: hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden en wat is er mogelijk? Duurzame toepassingen en installaties voor nieuwbouw: wat is de duurzaamste oplossing en is die haalbaar? Wat zijn de nieuwe technieken en zijn die interessanter dan low tech-oplossingen? Zelf (mee)bouwen, hoe regel je dat? Met wie ga je samenwerken en hoe ziet dat eruit? Waar en hoe vind je vrijwilligers om mee te bouwen? Maximaal 50 deelnemers.   6 oktober: De toekomstige bewoner en de groep Hoe vind je toekomstige bewoners en hoe ga je die bij het project betrekken? Hoe stel je een goed bewonersprofiel op? Hoe blijft de groep betrokken en enthousiast?   27 oktober: Zet je dromen in de steigers Een algemene startbijeenkomst ‘Zet je dromen in de steigers’. Een dag om kennis en inspiratie op te doen en andere woondromers te ontmoeten.   3 november: Vrijwillig versus professioneel Hoe werk je samen met aannemers, ambtenaren en woningcorporaties? Wat zijn de verschillende belangen en hoe verenig je die? Hoe bereid je je voor op onderhandelingen?   17 november: besluiten met plezier Welke besluitvormingsmodellen zijn er en welke passen het beste bij jullie groep? Hoe kun je efficiënt vergaderen? En kan het dan ook nog gezellig zijn?   Praktische informatie Zet je dromen in de steigers-Academy: Dagen: zaterdagen Tijden: 13:00 – 16:00, vanaf 16:00 u. borrel Maximaal 20 deelnemers per bijeenkomst, uitgezonderd september De bijeenkomsten gaan door wanneer er minimaal 5 deelnemers zijn 2 weken voor de geplande bijeenkomst. Meld je dus tijdig aan! Kosten: €35,- per bijeenkomst (inclusief: koffie, thee en iets lekkers) Duo-ticket: €60,- voor twee personen Locatie: De Kleine Wiel in Lent, Karl Marxstraat 101...

Read More

Workshop leembouw

Posted by on apr 26, 2017 in bouwen, Educatie, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ook al wonen de Aardehuizers in Olst inmiddels allemaal in hun eigen huis, dat wil nog niet zeggen dat alles binnenshuis ook al is afgebouwd. Ook niet in het huis van Ruurdtje en Paul, de initiatiefnemers van het Aardehuis-project. Ze gaan hun kennis en ervaring delen in een 3-delige workshop leembouw. “We kiezen ervoor om alles zelf te doen in de afbouw van ons huis, en overal waar het kan met natuurlijke en tweedehands materialen”, licht Paul toe. Dat leidt er in hun woning toe dat er heel veel met leem is gebouwd. Ruurdtje: “Zelf afbouwen naast het hebben van betaald werk om te kunnen eten, betekent ook dat het langzaam gaat. Het is dus nog niet af. Maar vóór de zomer willen we een sprintje trekken”. Paul en Ruurdtje organiseren een 3-daagse workshop leembouw op 28 mei, 11 en 25 juni. Daarbij komen alle aspecten aan bod: materialen, technieken, mengverhoudingen en afwerking. De deelnemers leren hoe je een lemen vloer kunt maken en de kunst van het muren stuccen. Ook het maken van sculpturen en ornamenten in leem komt aan bod. Er is plek voor vijf deelnemers, dus wees er snel bij. Kosten voor de 3-daagse, inclusief lunch, is 100 euro. Je kunt je opgeven via dit aanmeldformuliertje. Mocht het cursusbedrag een te grote drempel voor deelname zijn, dan kun je dat daar ook melden en nemen Ruurdtje en Paul contact op voor overleg. Ook andere vragen kun je via het formuliertje...

Read More

Wereldcafe: behoefte van ecodorpen

Posted by on jun 23, 2016 in Info, Netwerk | 0 comments

Op de vraag wat de behoefte van ecodorpen is waar ze niet in kunnen voorzien zijn een aantal hoofdthema’s met elkaar besproken. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen:   Vrijstellingen bouwbesluiten Virtuele marktplaats voor ecodorpen Eigen muntsysteem waar alle ecodorpen mee gaan werken Onderlinge uitwisseling Tijd en energie om alles te doen Dromers en doeners Land/grond/plek om te bouwen en/of te wonen Vrijstelling bouwbesluiten Uiteraard hebben ecodorpen behoefte aan toestemming om alles te bouwen wat ze willen. Uiteraard dan ook duurzaam, veilig en realistisch. Bijvoorbeeld dat een goot op 4,5 meter komt, afwijkend van wat in een bouwbesluit staat beschreven. Ecodorpen hebben daarom behoefte aan vrijstellingen van bouwbesluiten voor dit soort situaties. Dat dit niet makkelijk is, daar is iedereen het wel over eens. Er is behoefte aan een expertise groep die dit soort zaken uit kan zoeken, weet heeft hoe je met dit soort situaties om kan gaan, en die ecodorpen en overheidsinstanties kan adviseren, zodat er gedegen oplossingen kunnen worden gevonden voor de ambitieuze bouwplannen. Virtuele marktplaats voor ecodorpen We zouden als ecodorpen een eigen virtuele eco marktplaats willen ontwerpen waarin binnen diverse thema’s goederen, diensten en expertise kan worden aangeboden via een ruilsysteem. Binnen het ruilsysteem kan worden gekozen voor waardebepaling achteraf, ruilen vis een eigen muntsysteem of een combinatie tussen euro’s en een gedeelte via het eigen muntsysteem. Gedacht wordt aan een vraag en aanbod gedeelte voor loodsen, materialen, land enzovoort. Maar ook het aanleggen van een menselijke bibliotheek waarin informatie te zoeken is nuttig voor het opstellen van brondocumenten, statuten, bouwplannen, etc. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ecologisch leven delen is met wisselwerking. Eigen muntsysteem Binnen de organisatie STRO is veel expertise opgedaan met eigen munt/ruilsysteem. We willen graag toewerken naar een muntsysteem waarmee ecodorpen gezamenlijk zijn aangsloten en waarmee ze onderling kunnen ruilen in goederen, diensten, materialen, expertise, etc. Onderlinge uitwisseling Ecodorpen willen leren van elkaar. Er is nagedacht over intervisie waarbij leden van verschillende ecodorpen met regelmaat bij elkaar komen en problemen kunnen in brengen waarmee ze op dat moment worden geconfronteerd. Via een bepaalde methodiek kan het probleem worden besproken, waarbij de overige leden van de groep eerst een mening vormen over het problem en daarna verplaatsen in de inbrenger van het probleem en vertellen wat ze zelf zouden doen als ze in zijn/haar schoenen zou staan. Ook is Leap Frog en Snowflakes genoemd. Dit zijn bureaus waarbij mensen 1 dag per week gratis diensten verlenen voor maatschappelijke organisaties met een goed doel. Zoals juristen, notarissen, etc. Tijd en energie om alles te doen De meeste eocodorpen kampen met hoge tijdsdruk en veel werk. Er is een gebrek aan actieve mensen die de schouders onder een project kunnen zetten. Binnen...

Read More

Minder regels voor bouwen

Posted by on jun 22, 2016 in Juridisch, Uncategorized | 0 comments

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nieuws/2016/05/25/minder-regels-voor-bouwen Ecodorp in Vlagtwedde In Vlagtwedde wordt een ecodorp voor ongeveer 100 mensen gerealiseerd. Bij het ecodorp is het verminderen van de ecologische voetstap het primaire doel. Het project heeft een hoge mate van zelfvoorziening wat betreft energie, voedsel, water, riolering en het werken met natuurlijke en kringloopmaterialen. Bij de bouw van de woningen wordt, in afwijking van het Bouwbesluit alleen gebruik gemaakt van organische materialen. De gemeente wil met dit experiment ruimte geven aan de initiatiefnemers om met hun unieke concept een nieuwe markt te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk. Verder worden in deze tranche van de Crisis- en herstelwet vier ontwikkelingsgebieden en twintig bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte toegevoegd. Met beide experimenten wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan, één van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Gemeente Hulst, Peel en Maas en Vlagtwedde mogen voor duurzame innovatie projecten afwijken van wet- en regelgeving. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met de veertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hulst Om Hulst aantrekkelijker te maken als woongemeente wil de gemeente het makkelijker maken om te bouwen en te verbouwen. Het verminderen van de vergunningsplichtens daarbij een belangrijk speerpunt. Door de bouwtoets van een aanvraag om vergunning te vereenvoudigen zorgt dit voor een vermindering van de regeldruk en voor lastenverlichting. Op die manier kunnen de kosten omlaag en maakt bouwen goedkoper. In Hulst staan veel oude gebouwen met kleine ruimtes die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Vaak wordt gekozen voor het slopen van de vervallen bouwwerken en de ruimte opnieuw te bebouwen. Het nieuwe bouwwerk moet dan voldoen aan technische regels voor nieuwbouw zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Sommige projecten komen daarom niet van de grond. Door af te wijken van een aantal technische voorschriften in het Bouwbesluit 2012 kunnen deze projecten toch worden gerealiseerd zodat de beschikbare ruimte in de binnenstad wordt benut. Peel en Maas De gemeente Peel en Maas werkt samen met de kennispartners Hogeschool Zuyd, Enexis, het Waterschapbedrijf Limburg en Brouwers (infra) om een energieleverende wijk te bouwen. Een duurzame woonwijk aan de rand van het kerkdorp Egchel. Het voorzien in de eigen energiehuishouding moet leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk en de opgedane kennis gaat bijdragen aan de transitie naar een gezonde en duurzamere...

Read More