Ecodorpen en overheden

Posted by on jul 7, 2015 in Educatie, Info, Juridisch, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorpen en overheden Ad Vlems is lid van de werkgroep Ecodorpen en Overheden en als ecodorp hebben ze de laatste maanden weer veel nieuwe contacten met ministeries gehad: Ecodorp Boekel denkt mee aan de Stad van de Toekomst Ecodorp Boekel is samen met meer dan 100 innovatieve projecten gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om mee te denken over de inhoud van de Innovatie-estafette 2016, op 14 april 2016. Noteer het maar vast in je agenda, want als het een beetje lijkt op vorige keer, is het zeker de moeite en tijd waard om te bezoeken. Ik vond het vorige keer inspirerend en hoopgevend. Rond de thema’s Building the City, Healthy Living en Connecting People (drie basisbehoeften van de mens; veilige woonplek, gezondheid en onderlinge verbinding) gaan we concrete voorbeelden en modellen uitwerken. Doel: Stad van de Toekomst neerzetten. Ecodorp Boekel gaat samen met Gemeente Assen, Waterschap Vechtstromen en Hogeschool Utrecht voorbeelden van energieneutrale woningen laten zien tijdens de Innovatie-estafette. Ecodorp Boekel doet mee aan de Challenge Stad van de Toekomst Onze contactpersoon van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) adviseerde ons om mee te doen aan deze wedstrijd. En dan doen we dat. Deze wedstrijd heeft ontzettend veel voordelen: – begeleiding van een coach en een expert – bootcamp van 3 dagen om je project een boost te geven – groeibudget van € 10.000 – presentatie van je project tijdens de Innovatie-estafette op het podium – kans op prijs van € 20.000.   Ministerie van IenM stuurt jonge medewerkers naar Spaanse ecodorpen Ik kreeg een mailtje van onze contactpersoon (directielid participatie van het ministerie) dat hij het concept Ecodorp op de agenda wil houden en daarom een groep jonge (-35) IenM-ambtenaren o.a. naar Spaanse ecodorpen stuurt.   RVO ondersteunt Ecodorp Boekel in het maken van een flexibel bestemmingsplan Tijdens het Festival van de Crisis- en herstelwet hebben we een speeddate gehad met iemand van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We hadden namelijk van de Provincie Noord-Brabant te horen gekregen dat ons bestemmingsplan buiten de regeltjes viel omdat we zoveel functies op één terrein hebben. We vroegen om hulp. Het gevolg was dat zij opbelden naar het Expertteam Vlottrekken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die hebben experts die dagelijks bestemmingsplannen maken en aanpassen. Zij zagen onze website, belden ons en boden hun hulp aan. Een team van 3 experts gaat ons in september helpen om een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te...

Read More

Ecodorp Boekel en Holarchie

Posted by on jul 7, 2015 in Educatie, Info, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Holarchische coöperatie (door Ad Vlems) Onze organisatievorm is de coöperatie. Dat werd ons geadviseerd door onze toenmalige ecodorpadviseur, Rolf Grooten. Dat is logisch voor een ecodorp; in de documentaire  ‘A New We’ worden 10 Europese ecodorpen bezocht. Het zijn allemaal coöperaties en allemaal blijken ze rendabel te zijn. Het voordeel van een coöperatie is dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt door de leden. Bij veel andere organisatievormen ligt die verantwoordelijkheid bij het bestuur of de eigenaar. Het nadeel van een coöperatie is dat financiering in Nederland moeilijk is. Platform31 heeft laatst een onderzoek gedaan bij een aantal wooncoöperaties en geen van hun heeft financiering gekregen: http://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/wooncooperaties-financiering-het-obstakel#.VWbhgitNg9M.linkedin We hebben onze financieringsvraag en onze ondernemingsplannen neergelegd bij Triodos. We hadden al een ingang omdat twee medewerkers van Triodos mee hebben gedaan aan de Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland. Eentje heeft meteen gezegd dat Triodos ons geen lening en geen hypotheek kan geven. Dat komt omdat De Nederlandse Bank alle leningen en hypotheken van alle banken moet keuren en wij voldoen niet aan de regeltjes (ik vermoed omdat onze coöperatie de grond koopt en wij daarna onze woningen huren). De andere Triodosmedewerker heeft toen gezegd: ‘Dit ecodorp omvat alles waar Triodos voor staat, ik wil jullie graag als een Triodosproject’. Hij is onze contactpersoon binnen Triodos. Onze ondernemingsplannen hebben 2 maanden binnen Triodos rondgezworven. We bleken in geen enkel vakje te passen. Nu gaat een directielid van Triodos ons project onder haar hoede nemen. Het wordt vervolgd.   Holarchie We vergaderen en besluiten op een Holarchische manier. Holarchie past perfect bij onze manier van werken; met de stroom meegaan (zie de TEDxTalk die ik daarover gegeven heb). Een holarchische organisatie gaat zich uiteindelijk bewegen als een zwerm vogels op zoek naar insecten. De organisatie is flexibel en doelgericht. Iedereen is leider op zijn eigen gebied (rol) en medeverantwoordelijk voor het halen van het doel van de organisatie en de teams (cirkels) waar hij/zij in zit. Ons ecodorp is onderverdeeld in rollen, zoals Bouwen, PR, Financieel, Sociaal, Tuin en Groen, enz. Elke rol die uit meer dan één mens bestaat, is een cirkel (werkgroep). Elke cirkel heeft een doel. Het doel van elke cirkel is versterkend aan het hoofddoel van de organisatie. De cirkel heeft minstens één strategie om dit doel te bereiken. En elke cirkel heeft verantwoordelijkheden (die het doel omschrijven). <bijlage Holarchische organisatie> Elke cirkel bevat weer rollen. En elke rol wordt vervuld door minstens één persoon. Elke rol is een sensor voor de organisatie en bekijkt hoe de voortgang van de organisatie is vanuit de ogen van die rol.   Holarchisch vergaderen Het vergaderen is nog het leukste van Holarchie. De agenda van de vergadering wordt opgezet door te vragen naar ieders...

Read More

Ministerie is op de hoogte

Posted by on jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Ecodorp Boekel timmert hard aan de weg en dat blijft ook in Den Haag niet onopgemerkt. Op hoog niveau worden er contacten gelegd om de plannen in Boekel te realiseren maar er is tevens een leercircel ecodorpen opgericht Ecodorp Boekel krijgt experimentstatus van Crisis- en Herstelwet November 2013 was ik aanwezig op de Innovatie-estaffette, een bijeenkomst die de overheid organiseert om de transitie naar een duurzame samenleving te versterken. Ik ging kijken naar een presentatie van de Crisis- en Herstelwet. Het begon ermee dat de programmamanager die de presentatie gaf, ineens naar achteren rende en iemand begon te knuffelen. Daarna legde ze uit dat dit een ex-collega was die ze een tijdje niet gezien had. Toen vroeg ze of er mensen aanwezig waren die een duurzaam en innovatief project hadden. Ik stak natuurlijk mijn hand omhoog, net als 5 anderen. Alleen mij liet ze aan het woord, dus ik legde even uit wat we gaan doen in Ecodorp Boekel. Tijdens haar presentatie wees ze regelmatig naar mij om te zeggen dat deze regel handig was voor ons project. Ik sprak haar aan, ze gaf aan dat ik een afspraak kon regelen met mij en de gemeente Boekel en twee maand later werd het wetsvoorstel waarin Ecodorp Boekel werd genoemd en uitgelegd, voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we een uitzondering mogen vormen op het bouwbesluit op drie gebieden. En voor de andere 17 knelpunten hoeven we alleen aan te tonen dat we een gelijkwaardige oplossing hebben. Daar kunnen we jullie hulp wel bij gebruiken: http://www.ecodorpboekel.nl/menuthema/duurzaam-bouwen/mogelijke-knelpunten-in-wetgeving-bij-duurzame-bouw-ecodorp-boekel/   Leercirkel Ecodorpen verduurzamen Nederland Ecodorp Boekel had vorig jaar een aanvraag ingediend voor het experimenteerprogramma van Platform31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvraag was niet gehonoreerd, maar Friso Coumou van het ministerie van BZK werd door Platform31 geattendeerd op de bijzondere positie van ecodorpen en vond de ontwikkeling dusdanig interessant dat hij verdere kennisontwikkeling graag mogelijk wilde maken. Ad betrok een aantal initiatiefnemers van twee andere ecodorpen, en Friso betrok Jan Hof van CRKL, facilitator van leerkringen. Het streven: Ecodorpinitiatieven in Nederland ondersteunen, zodat er in 2018 minstens 12 nieuwe ecodorpen zijn ontstaan, met een groot lokaal maatschappelijk rendement op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Lees meer op: http://www.ecodorpboekel.nl/voortgang/leercirkel-rond-ecodorpen/   EmpoweringPeople programma ondersteunt Ecodorp Boekel Op dinsdag 2 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer was gevuld met ruim 220 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. Er zat één ecodorp bij, Ecodorp Boekel. Dit ecodorp werd geselecteerd uit die 220 projecten om mee te doen aan het EmpoweringPeople programma en ondersteuning te krijgen van twee ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur...

Read More

Ecodorp Boekel, inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding

Posted by on jan 24, 2015 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving. Wat we in Boekel gaan maken, is een autovrij ecodorp van duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kas, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen, zoals een boomhuttenhotel, ontworpen door beroemde kunstenaars. Verder komt er een natuurlijke speeltuin en hopelijk op termijn een maandelijkse streekmarkt. Dat we een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven willen zijn, betekent niet alleen dat het ontzettend mooi zal zijn om er te wonen en werken. Het betekent ook dat we in de publiciteit zullen staan en potentiële investeerders zullen aantrekken. In mei 2015 willen we met 20 volwassenen alvast in tijdelijke woningen op het terrein wonen. Ons afvalwater wordt ecologisch gezuiverd, we kunnen alvast ons voedsel gaan verbouwen en duurzame ondernemingen opstarten. Wekelijks gaan we een Youtubefilmpje uitbrengen om de voortgang te laten zien. En in 2017 gaan we het eerste kwart van de grond kopen om de permanente woningen te bouwen. We hebben nog bewoners nodig, dus bekijk onze website en meld je aan. www.ecodorpboekel.nl Mocht je ons een keer willen bezoeken, donateurs krijgen een gratis overnachting in een boomhut aangeboden. Bezoek onze website om meer te weten te...

Read More