‘De meerwaarde van ecodorpen’

 

Symposium voor overheden: samen voor duurzame ambities.

 

Praktische info

Datum:             Donderdag 27 september

Tijd:                 10.00– 16.30

Locatie:            Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst

 

Varik, 18 juni 2018. Het Nederlandse Ecodorpennetwerk organiseert op 27 september a.s. een symposium over de positieve rol die ecodorpen kunnen spelen bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en het halen van verschillende duurzaamheidsdoelen. Initiatiefnemers van ecodorpen, provincies, gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

 

Burgerinitiatieven in de Omgevingswet

In gemeenten verandert veel. In de ruimtelijke ordening is de belangrijkste verandering de invoering van de Omgevingswet, waarin ruimte is voor (sociale) burgerinitiatieven ‘van onderaf’. Tegelijkertijd zijn er de verschillende duurzaamheidsopgaven, zoals duurzame energie, klimaatverandering, lokale werkgelegenheid, lokale voedselproductie en het halen van ‘Sustainable Development Goals’. Deze opgaven zijn te groot voor overheden alleen. Gelukkig nemen steeds meer burgers zelf initiatief om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een prettige leefomgeving, zoals de initiatiefnemers van ecodorpen. Zij hebben soms hulp nodig om hun plannen op de juiste wijze op de agenda te krijgen. Hierbij kunnen gemeenten een inspirerende en verbindende rol vervullen.

 

De rol van Ecodorpen

Nederland kent sinds een aantal jaren een klein aantal bestaande ecodorpen, maar een veel groter aantal nieuwe initiatieven, die kunnen bijdragen aan de voorliggende gemeentelijke opgaven. Toch blijkt het steeds weer lastig om daadwerkelijk een ecodorp van de grond te laten komen: er is weinig grond beschikbaar, de grondprijs is hoog en lokale overheden herkennen nog onvoldoende de bijdragen van ecodorpen aan gemeentelijke ambities. Tegelijkertijd bieden maatschappelijke ontwikkelingen kansen voor ecodorpen, zoals meer aandacht voor klimaatveranderingen en circulaire economie.

Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als doel zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. Inwoners van ecodorpen nemen actief deel  aan activiteiten van lokale overheden en hun directe omgeving. In Europa zijn al honderden ecodorpen gebouwd (http://gen-europe.org/about-us/ecovillages/index.htm). In Nederland is zeker ruimte om meer ecodorpen te bouwen. De Bestaande ecodorpen en initiatieven zijn georganiseerd in het Nederlandse ecodorpennetwerk (www.ecodorpennetwerk.nl).

 

Programma symposium

Het geplande programma van het symposium kent verschillende onderdelen:

 • ‘De waarde van ecodorpen’, met sprekers uit Europa en Nederland.
 • Praktijkervaringen (successen en belemmeringen) van samenwerkingen tussen lokale overheden en ecodorp(initiatieven) in Nederland.
 • Verdiepende workshops: hoe krijg je processen in beweging, het oprichten van lokale coöperaties, ervaringen met zelfbouw, regelgeving, etc.
 • De dag wordt afgesloten met de oogst van de dag: hoe kunnen gemeenten en ecodorpen beter met elkaar communiceren om de ontwikkeling en bouw van meer ecodorpen in Nederland mogelijk te maken?

 

Dit symposium…

 • Geeft lokale overheden informatie en inspiratie.
 • Deel ervaringen van ecodorpen en hun gemeenten in Nederland en Europa.
 • Brengt mogelijke partners samen.
 • Laat de (meer)waarde van ecodorpen zien.
 • Identificeert successen en belemmeringen en de mogelijkheden om knelpunten op te heffen.
 • Biedt ruimte om samen de benodigde instrumenten te ontwikkelen om ecodorpen mogelijk te maken.

 

Doelgroepen

 • Overheden (provincies en gemeenten), bestuurders en beleidsmakers.
 • Ecodorpen en ecodorpinitiatieven in verschillende fasen van ontwikkeling.
 • Financiers, bouwers, architecten, projectontwikkelaars en corporaties.
 • Onderzoekers en studenten.

Zet deze datum nu alvast in de agenda; het definitieve programma volgt.
Aanmelden kan ook al: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-meerwaarde-van-ecodorpen-46977816915
Neem bij vragen over het symposium gerust contact op.

 

Namens het Nederlandse Ecodorpennetwerk,

Koen de Kruif
symposium@ecodorpennetwerk.nl.

Uitnodiging De meerwaarde van ecodorpen als PDF