Door: Kevin Visser

In de Open Space werd over verschillende onderwerpen uitgewisseld. Een groepje ging over de rol van ouderen in gemeenschappen. Er had zich een groep van 4 á 5 mannen gevormd, de meesten tussen de leeftijd 55 en 65 jaar en een man van 38. Samen werd er gesproken over de rol van de oudere binnen de maatschappij/ leefgemeenschap.  Het beeld van de ouder wordende mens wordt door de huidige samenleving vormgegeven door stereotype gedachten zoals te duur voor de arbeidsmarkt, met pensioen gaan op je pensioengerechtigde leeftijd, niet meer hoeven te werken met als tijdsinvulling vrijwilligers werk, op de kleinkinderen passen, op vakantie gaan…

Binnen de groep werd al vrij snel duidelijk dat hierdoor de mensen die met pensioen gaan/zijn te kort wordt gedaan. De mens heeft meer in zich dan wat de samenleving als beeld schetst en hier moet gebruik gemaakt van worden.

Vanuit de groep waren we het er mee eens dat er een bewustzijn gecreëerd moet worden waarin men bewust is dat men elkaar nodig heeft, van elkaar kan leren, luisteren naar elkaar, in de tijdsgeest van elkaar kunnen kruipen en zo verbindingen kunnen leggen. Maar hoe kunnen jongeren en ouderen dan integreren met elkaar?? Ouderen kunnen werken vanuit de ‘loslatende wijsheid’ wat in het kort betekend dat ouderen niet vast blijven houden aan hun eigen systeem/wijsheid maar dit los weten te laten en hierdoor aan kunnen sluiten bij de tijdsgeest van de jongere mens. Hierdoor zal er verbinding optreden tussen beiden en zal een wederzijds respect groeien voor elkaar. Vanuit de stammencultuur is ook duidelijk te zien dat men elkaar nodig heeft, jong oud, man, vrouw, kind. Alles en iedereen heeft zijn eigen bijdrage in de gemeenschap en is daarom onmisbaar. Vandaar dat we het er met z’n alleen ook mee eens waren dat het goed zou zijn als we afkijken bij de stammencultuur, hun hiërarchie en manier van samenleven. Ook blijft het voor de groepsdynamiek belangrijk dat jong en oud naar zichzelf blijft kijken wat hun aandeel is in de groep en wat hierin te verbeteren valt. Door zelfreflectie en in communicatie met de ander blijven staan zorgt dat ego’s zullen oplossen en de waarde van de ander beter zichtbaar zal worden.

Het was een mooie discussie, dank hiervoor!