Op 11 januari zaten we bij elkaar in een inspirerend weekend in Deventer. Ik kon er maar een deel bij zijn en heb toen aangeboden (samen met Paul Hendriksen)  om met de kerngroep mee te willen denken om te komen tot een goed bestuursvorm voor gezamenlijke ecodorpen.

In Breukelen is op 2 maart een bijeenkomst van de Kerngroep geweest waarin een volgende stap besproken is voor verbinding van ecodorpen. Paul Scheurs kon niet aanwezig zijn en Henry Mentink schoof aan als meedenker en Paul Hendriksen idem, maar dan op afstand.

Daaruit is een voorstel voor een eenvoudige stichting voortgekomen en de kerngroep gaat zich daarna opheffen.

 

Karen Hemink, Paul Schreurs en Edward van Egmond hebben zich de afgelopen jaren fanatiek ingezet om dit Ecodorpennetwerk op te bouwen en we willen ze dan ook hartelijke danken voor hun passie, inzet en samenwerking.

 

Er zullen eerst nog gesprekken zijn met de vereniging ecodorpen (Paul Schreurs) om verdere samenwerking vorm te geven.  We hadden op korte termijn wel een stichting nodig voor formele doeleinden (o.a. subsidie aanvragen) en we meer tijd kunnen nemen om tot een definitieve opzet te komen.

 

Voor de stichting  is uitgegaan van een opzet van een gewone stichting. Alleen is afgeweken van de standaard opzet van stemmen met meerderheid en in plaats daarvan het nemen van besluiten met consent / geen bezwaar.

Als doel is opgenomen:

“De stichting stelt zich ten doel om te fungeren als coördinatiepunt voor activiteiten rondom ecodorpen die het gezamenlijke belang dienen. Activiteiten zoals educatie, promotie (festivals) en vertegenwoordigen naar buiten.  Dit alles in de breedste zins des woords en het algemene ecodorp belang en een duurzame wereld dienend. ”

 

Om een Europees subsidieverzoek in te kunnen dienen (een 2-jarige partnerschap van 9 landen voor volwasseneducatie ten behoeve van het opstarten van ecodorpen, met als hoofdaanvrager GEN-Europe) is per 24 maart de Stichting Ecodorpennetwerk opgericht. Omdat we niet met iedereen alle punten konden afstemmen neemt deze stichting een jaar de tijd om tot goede onderlinge verbinding en samenwerking van ecodorpen te komen.

De in de statuten genoemde bestuursleden hebben mij gevraagd voorzitter te zijn voor dit jaar en heb het werken aan goed onderlinge verbinding als belangrijkste taak gesteld.

Verder zitten in het bestuur: Paul Hendriksen, Fredjan Twigt, Monique Wijn en Koen de Kruif en samen zijn we kwartiermakers voor de toekomst van het netwerk van ecodorpen in Nederland.  De reeds geïnstalleerde werkgroepen blijven in stand en werken door. We spannen ons in om hen te helpen waar nodig en waar we kunnen.

Als juridisch adres is het Veerhuis te Varik gekozen waar een veerpont ons overzet naar de toekomst.

 

Laten we ons richten op vele mooie ecodorpen in Nederland

Laten we gaandeweg elkaar weten te vinden op hetgeen ons bindt.

Laten we werken aan een mooi festival (29/30 aug.) en een visitekaartje afgeven voor Nederland.