8157473672_df90b4a159_o
Op 27 oktober presenteert een nieuwe werkgroep zich aan de Aardehuizers in Olst: het E-Team. Deze groep bewoners gaat op allerlei fronten aan de slag om het verbruik omlaag te krijgen van de zelf opgewekte zonne-energie binnen de Aardehuisgemeenschap. Doel is om 100% (of meer!) zelfvoorzienend te zijn in de opwekking van elektra. Op dit moment zit dit percentage op een jaargemiddelde van 75% (twee Aardehuizen hebben nog geen eigen PV-panelen). Streven is verder om de reductie in energieverbruik niet te behalen door ongelimiteerd meer zonnepanelen op de daken erbij te zetten. De productie daarvan kost tenslotte ook heel veel energie en grondstoffen.

Het E-Team wil zijn doelen bereiken door hulp te bieden bij het beter afstellen van apparatuur, het inzichtelijk maken van verbruik per huishouden, en het geven van besparingstips. Naar buiten toe wordt dit zichtbaar gemaakt via aansluiting bij Buurkracht . Maar het E-Team kijkt verder dan het elektrasnoer lang is. Dat betekent dat ze zich ook inzet voor het stimuleren van autodelen, en het formeren van groepen huishoudens die aan de slag gaan met de werkmap Samen Schakelen, in samenwerking met Olst in Transitie. De Aardehuizers hebben verder een experiment-status in aanvraag om zelf opgewekte zonne-energie eerst onderling te mogen doorverkopen in plaats van alles via het elektriciteitsnet te laten verlopen. Of dat gaat lukken, wordt half november bekend.