Visie :

Wij zien een wereld waarin individuen en gemeenschappen authentiek vanuit eigen kracht hun leven vormgeven op een bewuste, wezenlijk duurzame en liefdevolle wijze en daarmee anderen inspireren.

Missie:

Wij zijn een Nederlands samenwerkingsverband dat ondersteuning biedt aan het netwerk van individuen en gemeenschappen die een duurzame levensstijl nastreven.

Doelstellingen:

  1. Financiering&fondsen/ grond helpen verwerven
  2. Lobby/overheid volgen
  3. Hulp/advies/mediation/
  4. Educatie/onderzoek/lesprogramma’s/kennisbank/kraamkamer/ontwikkeling /complementaire financiering
  5. Intern beleid/visie vorming/bevorderen van samenwerking
  6. Communicatie/website ICT/vraag&aanbod/telefoon-mail-helpdesk/gouden gids-smoelenboek/agenda – externe communicatie/PR-pers/WOOFF-bemiddeling – interne communicatie/nieuwsbrief
  7. Festival/verhalen vertellen/ onderlinge bezoeken/ uitwisseling/netwerkdagen