Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteerde Ronald Haselzet van Ecodorp Boekel hun mantelzorgwoningen.

 

Ronald Hazelzet geeft een presentatie over mantelzorgwoningen en laat zien dat er in elke cirkel twee mantelzorgwoningen gebouwd worden. Oorspronkelijk waren er meer woningen gepland maar dat was niet te realiseren volgens het bestemmingsplan. Deze woningen tellen echter niet mee in het plan zodat men meer woningen dan oorspronkelijk kon realiseren. Binnen ecodorp Boekel wordt er van je verwacht dat je een aantal uren per week meewerkt, maar voor de aanvragers van mantelzorgwoningen geldt dat het mee werken naar vermogen is. Mantelzorg past binnen het concept van het Ecodorp vanwege de onderlinge zorg. Je kunt je aanmelden met een mantelzorg vraag bijv. als ouder met kind maar ook alleen als mantelzorgvrager. Dan komt je er alleen te wonen. Volgens de WMO moet er een sociale relatie zijn. Daarin is voorzien als je een kennismakingstraject hebt van een half jaar. De relatie is dan ontstaan door bijvoorbeeld mee te vergaderen en mee te werken. Het mantelzorg project past in het nastreven van de blue zones concept waarin mensen 100 jaar kunnen worden. Het realiseren van dit soort zones wordt gestimuleerd onder andere door het waterschap. Ecodorp Boekel een partner met deze organisatie. Ook de gemeente steunt van harte dit project. We zijn daarnaast heel blij met onze partner Achmea verzekeringen, die investeert in preventie en gezondheid. Zij steunen ook ons mantelzorg concept. Boekel heeft inmiddels veel samenwerkingspartners. Dit zijn drie voorbeelden.

Voor een overzichtsbeeld van Ecodorp Boekel zie:

https://www.ecodorpboekel.nl/