Als de goddelijke schepping meerdere blauwdrukken heeft, bestaat er tenminste één van liefde en vreugde. Dit is geen illusie maar een ervaring, een objectieve perceptie. De wereld is gericht op eenheid, vreugde en liefde in de kern. Dit is een objectieve en haalbare utopie die overal beschikbaar is. Krachten van liefde en genezing beginnen in ons en om ons te werken zodra we ze zien.

Om dit in de praktijk te kunnen doen, moeten nieuwe sociale, seksuele, ecologische en ethische structuren ontwikkeld worden. We hebben concrete modellen nodig. We noemen deze modellen “Healing Biotopes.” Hun fundament is het vertrouwen van de deelnemers. In vertrouwen openen de hogere kanalen. De menselijke wereld zal alleen vrede vinden als zijn informatiesystemen in overeenstemming zijn met het informatiepatroon van deze hogere orde. We kunnen dit informatiepatroon herkennen omdat we het allemaal in onszelf dragen.

Om een ​​goed concept voor een planetaire vredesbeweging te ontwikkelen, hebben we ook een dieper verband nodig tussen inheemse kennis en moderne wetenschap. Ik ben dankbaar dat de vele moeilijkheden waar we allemaal onvermijdelijk doorheen gaan om een ​​fundamenteel humane manier van leven te ontwikkelen, worden begrepen en ondersteund door vele groepen over de hele wereld.

De wereldwijde transformatie naar vrede is een moeilijk proces waarin we de lagen van externe en interne structuren van een wereld gebaseerd op oorlog moeten afpellen. Deze moeten intern worden overwonnen, zodat genezing en vreugde in het echte leven binnen kunnen komen. Veel groepen zijn mislukt vanwege sociale problemen, omdat ze de oorlog niet in hun innerlijke wereld kunnen oplossen. We moeten leren om de waarheid te vertellen, vooral op het gebied van liefde en seksualiteit. We kunnen begrijpen wat er in de wereld gebeurt, als we begrijpen wat er in een groep gebeurt. Deze wereld is niet gebouwd voor oorlog, maar voor eenheid en samenwerking tussen alle wezens.