De financiën van het ecodorpennetwerk is de verantwoordelijkheid van de organisatiekring. De uitvoering gebeurt door Sieger Cuperus (boekhouding) en Koen de Kruif (verantwoordelijk voor financien in de organisatiekring, penningmeester). In 2016 is bijna 900 euro aan contributie binnengekomen, waar een groter bedrag was begroot. Het aantal individuele leden was kleiner dan verwacht en niet alle bekende ecodorpinitiatieven hebben zich als lid aangemeld. Daarnaast zijn er inkomsten van netwerkbijeenkomsten en het festival en door een bijdrage voor organisatiekosten van het Europese project SCIPP. De inkomsten zijn nu voldoende om de belangrijkste uitgaven die we hebben te kunnen betalen. De uitgaven zijn kosten voor de kringbijeenkomsten (huur zaalruimte e.d.), de netwerkbijeenkomsten, lidmaatschapskosten van het Europese netwerk GEN-EU, kosten voor PR en ICT en voor de bank.

Projectkosten staan ook in de begroting, met inkomsten en uitgaven. Deze zijn met aparte boekhoudnummers te herkennen. Eerder is afgesproken dat elk project in principe de eigen kosten en inkomsten beheert. Dat is met EU projecten soms moeilijk omdat bij afrekening ongeveer 10% van de uitgaven pas na goedkeuring van de eindafrekening door de (internationale) projectleiding betaald mogen worden. Daar heeft de stichting een zeker vermogen voor nodig, en is er maar een beperkt vermogen .