Presentatie besluit

Deze brief presenteert het besluit op het netwerkweekend in Dalfsen over een voorstel voor een jaarlijkse lidmaatschap-bijdrage van ecodorpinitiatieven voor het uitvoeren van ecodorp-netwerkactiviteiten. Het lidmaatschap bedraag €100 euro per initiatief van minimaal 10 personen. Kleinere initiatieven kunnen een lagere bijdrage geven. Individuen kunnen ook een bijdrage geven van minimaal €10,- per jaar. Elk initiatief krijgt bij een bijdrage van €100,- twee toegangskaarten voor deelname aan de ecodorp-netwerkbijeenkomsten. Alle betalende initiatieven krijgen toegang tot de kennis en ervaring van alle netwerkpartners. Het is met nadruk een vrijwillige bijdrage. De stichting stuurt in oktober een betalingsverzoek rond van €50,- voor de tweede helft van 2015. Daarna volgt in maart 2016 een verzoek om €100,- te betalen voor 2016.

 

Achtergrond

Op het netwerkweekend in Dalfsen in juni is uitgebreid gesproken over de financiering van verschillende activiteiten van het netwerk. Een aantal van de activiteiten hebben een eigen begroting. Dat wil zeggen dat ze eigen inkomsten hebben en eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de EDE-programma’s en Europese projecten zoals het Erasmus+-project. De ecodorpen-netwerkstichting is onder meer opgericht om de financiën van de netwerk-activiteiten en projecten te administreren. De stichting heeft een boek­houder om de financiële administratie op te zetten en die administratie uit te voeren.

 

Bespreking contributie

Op het netwerkweekend is met consent vastgesteld dat er ook geld beschikbaar nodig is. Veel kan gedaan worden met ruilmiddelen, maar niet alles. De aanwezige initiatieven hebben ingestemd met een richtbedrag van €100 euro per initiatief, met een minimum van €50 euro voor kleinere initiatieven. Meer mag ook. Om de bijdrage aantrekkelijk te maken is ook gesproken over een tegenprestatie. Het bestuur van de stichting heeft hierover gesproken en stelt voor om elk initiatief dat €100 euro betaald, krijg je 50% korting voor 1 persoon voor twee netwerkweekenden of 50% korting voor 2 personen voor 1 weekend.

 

Ontwikkeling in de jaarlijkse bijdrage

Dit besluit geldt eerst tot en met 2016. Elk jaar wordt opnieuw gekeken of er genoeg geld is, en dat er genoeg gedaan wordt met het geld. Na 2016 kan er weer anders over worden besloten. Het is een vrijwillige bijdrage, maar het is van groot belang voor de kwaliteit van het netwerk dat we samen activiteiten kunnen ondernemen, elkaar beter leren kennen en nieuwe initiatieven en initiatiefnemers erbij kunnen betrekken. Daarom is ook voorgesteld om individuele ondersteuners te werven, die minimaal €10,- betalen. De deelnemers in initiatieven kunnen ook individueel betalen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

 

TEN SLOTTE

Alle initiatieven (ecodorpen en ecologische woongemeenschappen) wordt verzocht om voor 2015 €50,- over te maken op het rekeningnummer van de stichting (NL84 TRIO 0390 9127 94). Vermeld dan de naam van het initiatief en ‘bijdrage ecodorpennetwerk 2015’. Bij minder dan 10 deelnemers mag €5,- per deelnemer worden overgemaakt.