Henry Menting heeft een bijzonder plan opgezet met de naam “Transformatiespel voor Rijken”. Tijdens het ecodorpnetwerkweekend gaf hij tekst en uitleg,

 Het vrij kopen van grond

Op de zondag werden wij voorgelicht over het idee van Henry Mentink. Hij heeft het “Transformatiespel voor Rijken” opgezet en wilde dat toetsen aan de mening van aanwezigen. Het idee is dat iedereen rijk is! Het is echter niet gelijkelijk verdeeld over de wereld. Of je bent rijk in persoonlijke waarden / cultureel of de rijkdom zit in bezit en geld. Het gaat dan om rijkdom ruilen en dan is er geen sprake van alleen geld vragen aan mensen met veel geld. Het gaat om de gelijkwaardigheid van mensen waarbij de een dit heeft (lokale community waarden) en de andere dat (geld). Ruilen op basis van gelijkwaardigheid.

De rijke mensen  wordt gevraagd om geld te geven voor aankoop van vastgoed of grond in gemeenschappelijk bezit t.b.v. bijvoorbeeld ecodorpen. Men krijgt er ook rendement voor terug maar dan in de vorm van een leefgarantie – rente in natura.

Henry vertelt over tansformatiespel voor rijken.

Henry vertelt over tansformatiespel voor rijken.

Henry wil over de wereld 1000 ecodorpen koppelen aan 1000 rijke mensen. Door zich te verbinden aan een dorp kan de leefgarantie samen ingevuld worden. Het is daarmee het begin van een nieuwe economie. Transformatiespel houdt in dat men gaat ontdekken hoe de economie van de toekomst eruit gaat zien. Het grootste goed is namelijk zingeving.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp: info@veerhuis.nl