Door Wim Gersteling

 

21 September ben ik met een groep leden van de energiecooperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam, ambtenaren en geïnteresseerden naar “klimakommune Saerbeck” in Duitsland geweest. In hun concept hebben ze de doelstelling geformuleerd: in 2030 willen ze geen uitstoot van broeikasgassen met hun behoefte aan energie (elektriciteit, warmte, vervoer) meer veroorzaken. Ze wekken nu 3,5 maal de eigen elektriciteitsbehoefte in eigen beheer op. Ze willen alle energie en warmte zelfvoorzienend maken in het dorp. Tegelijkertijd zetten ze een goed voorbeeld neer.

Ze hebben in 2007 een energieprijsvraag gewonnen met hun ideeën en zijn toen voortvarend aan de slag gegaan. Het project bestaat uit drie onderdelen:

1. Ze hebben in de stad een grote pelletkachelinstallatie staan waarmee een zevental gemeentelijke gebouwen voorzien worden van duurzame warmte (scholen, sporthal, kinderdagopvang).

2. Daarnaast hebben ze een oud militair munitiedepot kunnen kopen. De burgemeester had een miljoen geboden en werd in eerste instantie weggelachen, maar Saerbeck had nog één troef achter de hand: ze konden het leger aanbieden dat het terrein niet teruggebracht hoefde te worden in de oorspronkelijk staat. En dat scheelt natuurlijk ook heel veel geld. Zo geschiedde. Op ongeveer 75 oude munitiebunkers zijn zonnepanelen gelegd. Alles moest in drie weken tijd aangelegd worden om nog onder de oude salderingsregeling te vallen.

Op hetzelfde terrein staan ook zeven windmolens en twee installaties waar onder andere mest en mais worden vergist tot biogas waarmee weer elektriciteit wordt gemaakt.

Ook interessant is dat een heel groot deel natuurgebied is gelaten, nadat bleek dat er allerlei bijzondere dieren en planten voorkwamen.

3. Educatie/voorlichting: er zijn lespakketten voor alle scholen en men is heel druk met het geven van lezingen. Ze hebben bezoek gehad vanuit de hele wereld en delen graag hun kennis.

In alle projecten zijn de lokale inwoners en bedrijven betrokken. Bijvoorbeeld als financierder; mensen hebben geld ingelegd en de winst vloeit ook weer terug naar deze mensen. Rechtstreeks, ofwel dat de gemeentekas gespekt wordt en gemeentelijke belastingen aan andere zaken besteed kunnen worden. De universiteit van Münster is opslagtechnologie aan het onderzoeken, zodat Saerbeck zelfs energie beschikbaar heeft wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. De verdere onderwerpen, die hen in de komende jaren bezighouden, zijn warmte en mobiliteit.