Datum/Tijd
Date(s) - 25/03/2021
19:30 - 21:30

Categorieën


English below!

Biochar werd ontdekt in de Amazone, waar de Indianen met biochar metersdikke vruchtbare zwarte aarde creëerden, de Terra Preta, die eeuwenlang stabiel en vruchtbaar blijft.

Biochar is een stabiele koolstof die tot duizenden jaren in de bodem kan blijven bestaan, en daarmee koolstof aan de atmosfeer onttrekt. Het is een geweldige bodemverbeteraar met zowel voordelen voor de bodemvruchtbaarheid als voor het vastleggen van CO2 in de bodem en kan het energieslurpende kunstmest vervangen. Zoals de meeste houtskool, wordt biochar ook gemaakt van biomassa, zoals hout, maar ook bamboe, snoeimateriaal, resthout etc etc. door middel van pyrolyse. Pyrolyse betekent het zonder zuurstof vergassen van het hout. Dit gas wordt opgevangen om bv. op te koken of om mee te verwarmen.

Er zijn verschillende grootschalige internationale onderzoeken gaande naar biochar als een heel interessante benadering om koolstof vast te leggen, gezien de mogelijkheden om klimaatverandering en de opwarming van de aarde aanzienlijk te helpen verminderen.

Bij deze webinar leer je hoe je zelf biochar kunt maken om toe te passen in je eigen tuin of bos. Het gas dat tijdens de productie vrijkomend kun je gebruiken om te verwarmen of om mee te koken (of allebei).

De workshop wordt gegeven door internationaal bekende permacultuurdocent Rakesh Rootsman Rak. Website

Meld je hier aan

Biochar was discovered in the Amazon, where the Indians with biochar created meter-thick fertile black soil, the Terra Preta, which remains stable and fertile for centuries.
Biochar is a stable carbon that can persist in the soil for thousands of years, removing carbon from the atmosphere. It is a great soil improver with benefits for soil fertility as well as for capturing CO2 in the soil and can replace energy guzzling fertilizers.

Similar to charcoal, biochar is also made from biomass, such as wood, but it can also made from bamboo, pruning material, residual wood, any organic biomass that you have available. It is made by means of pyrolysis. Pyrolysis means gasifying the wood without oxygen. In professionally made systems, this gas can be tapped, stored and used like many gasses e.g. for cooking or for heating the building. In home made systems we can burn the gas directly which can burn up to 1000 degrees centigrade. We can use this heat to cook, heat water, heat homes or whatever your imagination can conjure.

Several large-scale international studies are underway on biochar as a very interesting approach to carbon sequestration, given its potential to significantly help reduce climate change and global warming.

In this webinar you will learn
– How to make your own biochar
– What materials you can make a biochar burner from
– How to make a biochar cook stove
– What materials you can covert to biochar
– How to prepare biochar for soil improvement
– Other uses for biochar
– Creative ways to make use of the heat

The workshop is given by the internationally renowned inspirational permaculture teacher Rakesh “Rootsman Rak”. Website

Register here