Door: Maddy Kloet, Werkgroep PR & Communicatie

We zijn als ecowijk Drimmelen volop bezig geweest met het organiseren van een kennismakingsavond met omwonenden van een stuk grond waar we hoopten en verwachtten nav contacten met de gemeente, dat we daar ons initiatief zouden kunnen gaan ontwikkelen. Echter besloot de wethouder vlak ervoor als een blad aan de boom van visie te wijzigen waardoor de grond niet meer de toewijzing ‘woning-uitbreidingsgebied’ heeft. Een hele domper voor ons. Vooral de manier waarop de gemeente Drimmelen zich hierin manifesteerde. Gelukkig hebben we onze veerkracht weer gevonden en zijn we nu weer aan de slag met potentiële andere locaties in de gemeente Drimmelen.

Inmiddels hebben we een aantal werkgroepen geformeerd waar ieder lid zijn bijdrage aan levert. Dat zorgt voor voortgang en ontwikkeling.

In het nieuws

Er is een artikel geplaatst in de wijkkrant waarin we ons initiatief hebben toegelicht. En n.a.v. de stopzetting van de locatie zijn er 2 ingezonden brieven van bewoners van Drimmelen in een plaatselijke krant geweest waarin ze hun teleurstelling uitspreken over de gang van zaken.

Daarnaast heeft radio Oosterhout (ORTS) een interview gehouden met 2 grondleggers van onze Ecowijk.

Stichting Droomwonen Brabant

Stichting Droomwonen Brabant is voor ons bezig met een haalbaarheidsonderzoek, in het kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg.

Activiteiten

Als groep komen we eens per maand (online) bij elkaar. Daarnaast heeft iedere werkgroep regelmatig afstemming met de leden en ook met de leden van andere werkgroepen als er thema’s verkend worden die onderling verbonden zijn. Drie keer per jaar (hebben) organiseren we een zaterdag waarop we rondom een specifiek thema samen aan de slag gaan. En 2x per jaar hebben we een Ecowijk-Drimmelen-weekend.

Fotocollage

In de zomer hebben we een werkdag gehad waarin we per huishouden een collage van onze Ecowijk droom hebben gemaakt en aan elkaar hebben toegelicht. Uiteindelijk is dit verwerkt in één beeld in tekst. Met de verbeelding daarvan zijn we nog bezig.