door Koen de Kruif

Een feestelijke maar stille bijeenkomst was het in het pakhuis de Zwijger. Vele duurzame burgerinitiatieven hebben zich mogen laten zien in de afgelopen week in Trouw en ook wij, het Nederlandse ecodorpen netwerk en een aantal van onze leden staan in de lijst. Het ecodorp Boekel kon zich zelfs in een interview extra laten zien. Dat is heel mooi. Zo hebben we kunnen laten zien dat wij de duurzaamheidsthema’s integraal aanpakken en de initiatieven aanvullende voorbeelden zijn.

Een paar voorbeelden. Het ecodorp Boekel onderscheidt zich door de vergaande ecologische maatregelen op het gebied van energie en circulaire bouw. De ecodorpen vereniging Gelderland ontwikkelt met een woningcorporatie en een traditionele bouwer energiezuinige circulaire woningen.  Zo komt verduurzaming ook voor het bouwen van standaard sociale huurwoningen bij die bouwers in de genen. Het Veerhuis Varik brengt een nieuwe economie verder, die niet gericht is op groei maar op kwaliteit van de aarde. Alle ecodorpen werken aan eigen voedselproductie en aan sociale duurzaamheid intern met de bewoners, maar ook met de omgeving. Verder ontwikkelt ecodorp Boekel een global community centre dat werkt aan voorbeelden van werkende duurzame ontwikkelingsdoelen.

Toch was ik een beetje teleurgesteld. Opvallend was dat onze initiatieven niet bij de eerste 50 van de lijst stonden. Ik denk dat de duurzame bijdrage van de ontwikkeling van ecodorpen niet volledig op waarde wordt geschat. Naast het feit dat we bouwen aan duurzame leefgemeenschappen zijn we ook, soms noodgedwongen, actiegericht. Veel gemeenten hebben zij een voorkeur voor projectontwikkelaars. Als er al ruimte is voor groepsinitiatieven, dan worden ze in een commerciële projectontwikkelingshoek gedwongen, met veel eisen om maar te voldoen aan de gemiddelde standaarden. En dan is er nog de financiering door de Nederlandse banken. De innovatieve vormen van bouw en wens tot zelfbouw in coöperaties wordt niet makkelijk gefinancierd door hen. We zijn al jaren in discussie met de Triodosbank en de RABO bank, maar zij doen tot op dit moment niet

Deze verkiezing is natuurlijk niet de motivatie om te werken aan onze dromen. Wij bouwen verder op integrale wijze aan alle thema’s van duurzaamheid en werken zo aan het herstel van de aarde. We zijn een onderdeel van de wereldwijde beweging van ecodorpen. Om mij heen zeg ik altijd dat we géén idealisten zijn, maar realisten. Onze inzet voor realisatie van ecodorpen is nodig voor het herstel en om dat te laten zien dat het kan.