Ecodorpen en overheden

Ad Vlems is lid van de werkgroep Ecodorpen en Overheden en als ecodorp hebben ze de laatste maanden weer veel nieuwe contacten met ministeries gehad:

Ecodorp Boekel denkt mee aan de Stad van de Toekomst

Ecodorp Boekel is samen met meer dan 100 innovatieve projecten gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om mee te denken over de inhoud van de Innovatie-estafette 2016, op 14 april 2016. Noteer het maar vast in je agenda, want als het een beetje lijkt op vorige keer, is het zeker de moeite en tijd waard om te bezoeken. Ik vond het vorige keer inspirerend en hoopgevend.

Rond de thema’s Building the City, Healthy Living en Connecting People (drie basisbehoeften van de mens; veilige woonplek, gezondheid en onderlinge verbinding) gaan we concrete voorbeelden en modellen uitwerken.
Doel: Stad van de Toekomst neerzetten.
Ecodorp Boekel gaat samen met Gemeente Assen, Waterschap Vechtstromen en Hogeschool Utrecht voorbeelden van energieneutrale woningen laten zien tijdens de Innovatie-estafette.

Ecodorp Boekel doet mee aan de Challenge Stad van de Toekomst

Onze contactpersoon van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) adviseerde ons om mee te doen aan deze wedstrijd. En dan doen we dat.
Deze wedstrijd heeft ontzettend veel voordelen:

– begeleiding van een coach en een expert

– bootcamp van 3 dagen om je project een boost te geven

– groeibudget van € 10.000

– presentatie van je project tijdens de Innovatie-estafette op het podium
– kans op prijs van € 20.000.

 

Ministerie van IenM stuurt jonge medewerkers naar Spaanse ecodorpen

Ik kreeg een mailtje van onze contactpersoon (directielid participatie van het ministerie) dat hij het concept Ecodorp op de agenda wil houden en daarom een groep jonge (-35) IenM-ambtenaren o.a. naar Spaanse ecodorpen stuurt.

 

RVO ondersteunt Ecodorp Boekel in het maken van een flexibel bestemmingsplan

Tijdens het Festival van de Crisis- en herstelwet hebben we een speeddate gehad met iemand van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We hadden namelijk van de Provincie Noord-Brabant te horen gekregen dat ons bestemmingsplan buiten de regeltjes viel omdat we zoveel functies op één terrein hebben. We vroegen om hulp. Het gevolg was dat zij opbelden naar het Expertteam Vlottrekken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die hebben experts die dagelijks bestemmingsplannen maken en aanpassen. Zij zagen onze website, belden ons en boden hun hulp aan. Een team van 3 experts gaat ons in september helpen om een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te maken.