Door: Nati Visser

Vrijdag 13 december hebben het bestuur van ecodorp Noordeland en, namens de eigenaren van het oude Avebeterrein in ter Apel, Fred Hofman de handtekeningen gezet onder het definitieve koopcontract waarmee de start van het ecodorp officieel kan beginnen.

Dat kon na 4 jaar intensieve voorbereiding en samenwerking gebeuren omdat recentelijk het bestemmingsplan “Wonen Ecodorp” door de gemeente Westerwolde en de Raad van State goedgekeurd en onherroepelijk verklaard is.

Dat deze bestemmingswijziging is toegekend aan een ecodorp is een primeur in Nederland en Europa en heeft heel veel inzet, creativiteit en omdenken gevraagd van gemeenteraad, eigenaar, de Noordelanders zelf en adviesbureau Roobeek uit Emmen waarbij de laatste en de gemeente ook nog voor de enorme uitdaging stonden totaal nieuwe concepten in bestaande wet- en regelgeving te moeten inpassen.
Mede dankzij de experimentele status die het dorp al eerder van het Rijk had gekregen konden gelukkig oplossingen gevonden worden.

Er heerst dan ook vooral veel dankbaarheid onder de ecodorpers die vrijdag deze mijlpaal vierden en benoemen dat een project als dit, op een terrein als dat van de oude Avebe, met prachtig cultureel erfgoed maar ook met grote uitdagingen op het gebied van vervuiling , asbest en veiligheid, alleen maar tot stand gebracht kon worden vanuit het gezamenlijk streven naar iets dat het persoonlijke en institutionele belang overstijgt om een antwoord te vinden op de klimatologische en zingevende uitdagingen van deze tijd.

Van een groep geïnspireerde, deskundige maar nog groene dromers zijn de ecodorpers de afgelopen jaren uitgegroeid en zich nog steeds verder aan het ontwikkelen tot realistische managers, project-ontwikkelaren, deskundigen op het gebied van proces- organisatie- en stressmanagement, duurzame bouwers, economen en perma-culturisten die hopen een bron van inspiratie voor velen te kunnen worden en willen ze dat vooral doen vanuit een diepe verbinding met zichzelf, elkaar en moeder aarde waarvan ze niet meer willen nemen dan dat ze teruggeven kunnen.

uit: ecodorpnoordeland.nl – Actueel