Dit jaar is de gemeente begonnen met het ontwikkelen van een gebiedvisie voor ons terrein. GroenLinks, in Wageningen de grootste partij, zou graag willen dat hier een permanent ecodorp komt! In de gemeenteraad is inmiddels ook een motie aangenomen waarin staat dat toekomstige bewonersgroepen die zich als CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) organiseren, in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden. Een uitgelezen kans dus om zo’n CPO te beginnen. En op die manier bij te dragen aan de transformatie naar een permanent ecodorp op deze plek.

De vraag is of er binnen het netwerk misschien meer mensen zijn die het zouden zien zitten om samen een CPO op te richten en dus – vanaf het begin – mee te denken over de visie, de uitvoering, gesprekken te voeren met gemeente en andere betrokkenen etc. Het is nogal een onderneming, maar aangezien er bij GEN-NL veel ervaring is op dit gebied, én veel mensen met deze droom, hoop ik dat hier iets uitkomt!