“Wonen, landbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid in een Ecodorp

 

Na jaren overleg met een erg meewerkende verkopende partij, een “out of the box” denkende gemeente en een soepel en creatief denkend adviesbureau is het zover.

Het concept bestemmingsplanwijziging voor de bestemming “Wonen Ecodorp”  is door de gemeenteraad van Westerwolde goedgekeurd en ligt nu ter inzage tot 12 juli voor zienswijzen, bezwaren etc.

Je kunt het vinden op de website van de gemeente Westerwolde. Link: https://www.westerwolde.nl/ontwerpbestemmingsplan-ecodorp-noordeland

 

Als alles goed gaat en eventuele zienswijzen snel behandeld kunnen worden komt er 6 november een definitief raadsbesluit en wordt het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.

 

Dat zou dan voor het eerst in Nederland en Europa zijn dat  een officiele bestemming “ Wonen Ecodorp” bestuurlijk en rechtsgeldig vorm krijgt en hopelijk schept dat precedenten!

Theoretisch zou dus dan zelfs de gemeente kunnen gaan handhaven op onze ecologisch verantwoorde uitwerkingen. Is dat niet grappig?

 

Dat het zover heeft kunnen komen heeft volgens ons vooral te maken met dat op voorhand door ons is gekeken naar enthousiasme en meewerking van gemeenten en de bereidheid een voor de overheden lastig terrein met uitdagingen aan te gaan pakken zodat er een win-win situatie voor alle partijen kan ontstaan.  En natuurlijk ook met heel veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral de moed niet opgeven!

 

We hopen dat veel gemeenten gaan volgen!

 

Hartegroet van alle Noordelanders