Geschreven door: Wim Gersteling

Scrum is een interactieve manier om projecten te organiseren. De werkmethode houdt in: een open en transparante manier van samenwerken, oprecht dienstbaar zijn aan een dichtbij gelegen doel als onderdeel van een groter doel. Het bestaat uit een zelforganiserend projectteam dat flexibel en wendbaar producten en processen kan bijstellen en verbeteren tijdens de voortgang.

Belangrijke Scrum principes:

Toewijding – Ieder teamlid streeft ernaar om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen.

Focus – Iedereen beperkt zich tot het belangrijkste: wat moet er nu gebeuren.

Openheid – Er worden kansen gecreëerd om van elkaar te leren.

Respect – Erkenning en waardering voor ieders ervaring en achtergrond.

Moed – Durf om tot verbeteringen te komen.

Transparantie – Ieder teamlid weet op elk moment wie wat doet en wat de stand van zaken is.

 

Voorbereiding en voorwaarden:

– Er moet iemand zijn die het van te voren bepaalde doel in de gaten houdt en verantwoordelijk is voor het eindresultaat en daarvoor knopen kan doorhakken. Hij/zij houdt een to-do lijst bij waar alle deelactiviteiten met eisen, problemen en resultaten voor iedereen zichtbaar op staan. Omdat ook de problemen bij iedereen bekend zijn, kan er eerder op gereageerd worden hoe dit op te lossen.

– In het te vormen scrumteam (max. 7 personen) is voldoende expertise, tijd en scrumkennis aanwezig om het werk te doen waardoor de opdracht gerealiseerd kan worden. Het WAT en het HOE wordt bepaald en de de taken geïnventariseerd , wie wat doet en in welke volgorde.

– De Scrummaster beschikt over voldoende tijd en expertise om het proces te faciliteren. Hij/zij coacht en begeleidt het team, verwijdert obstakels en zorgt voor een setting waarin het team optimaal kan presteren. Na elke scrum of “sprint” verzorgt hij een evaluatie van het proces, de inzet en de samenwerking. Dit met het oog op de volgende sprint.

– Geschikte ruimte, borden, stickers, stiften.

Opstart

1. Wat is het doel van het project? Hoe ziet het einddoel eruit?

2. De deadline.

3.Het budget.

Het project wat in zijn geheel complex kan zijn, wordt in kleine stukjes opgedeeld: “sprints”. Aan het eind van een korte tijdeenheid van 2-4 weken wordt iets afgerond wat van waarde is voor het geheel of een eindproduct kan zijn. Doordat de onderdelen kort van duur zijn, kan er gemakkelijk ingespeeld worden op veranderende omstandigheden. Het gaat om mensen, samenwerken en resultaten behalen. Het team is zelfsturend en verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.

Elke dag komt de scrummaster en het team bijeen voor een meeting om de voortgang, de samenwerking en de belemmeringen te bespreken. Er kan elke dag van de vorige dag geleerd worden.