Clips-2

Half januari 2019 was de aftrap van het 2-jarige Clips-2 project in Slovenië. Het oorspronkelijke project SCIPP (later Clips genoemd) heeft een vervolg gekregen. Dit keer met toevoeging van een aantal nieuwe partnerlanden.
Aansluitend op de Nationale Netwerkmeeting kwamen de delegaties van Finland, Hongarije, Roemenië, Italië, Spanje, Duitsland, Denemarken, Zweden, Slovenië en Nederland bij elkaar in Slovenië.

CLIPS is een programma om gemeenschappen te begeleiden in hun eerste stappen om tot gemeenschapsvorming te komen. Het is ook voor bestaande initiatieven die worstelen met uitdagingen rond gemeenschapsvorming. Het biedt specifieke handreikingen (methodes) die hun nut inmiddels in de praktijk hebben bewezen, gebaseerd op de lessen en inzichten van bestaande ecodorpen.

VERWACHTE RESULTATEN IN CLIPS II

Op de lange termijn (uitkomst):
– Empowerment voor mensen om actief te worden; om duurzame projecten te initiëren voor gemeenschapsvorming (eco-communities)
– Kwaliteit en verbetering in het ontwerp, management en implementatie van door de gemeenschap geleide duurzame projecten
– Hoger succespercentages om tot gemeenschappen te komen (nu slaagt slechts 10% van de initiatieven)

Op de korte termijn (outputs):
– Een selectie van 12-20 nieuwe methoden die uniek zijn voor CLIPS, helder beschreven en gemakkelijk voor anderen om te gaan gebruiken in eigen beheer of in Clips-trainingen.
– Een interactief bordspel, met duidelijke instructies om te gebruiken in trainingen
– 12 korte video’s met ervaringen van thema’s uit eco-communities en eco-dorpen
– 12 verhalen/interviews over geslaagde projecten, voor inspiratie en verspreiding voor een breder publiek.

Aanvullend hierop zijn er extra aanvragen gedaan bij EU-fonds Erasmus+, om trainingen te organiseren, in 4 EU landen, zodat veel mensen kunnen kennismaken met Clips.
Doel is dat mensen enthousiast worden om trainer te worden en kunnen gaan deelnemen aan Train-de-Trainers trainingen.

Heb jezelf of heeft je initiatief belangstelling voor een Clipstraining?
Meer informatie te verkrijgen bij de Educatiekring, mail naar info@gen-nl.nl o.v.v. CLIPS-training.