Doorbraak voor ecodorp Noordeland

Posted by on Jul 2, 2019 in Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, Uncategorized | 0 comments

“Wonen, landbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid in een Ecodorp”   Na jaren overleg met een erg meewerkende verkopende partij, een “out of the box” denkende gemeente en een soepel en creatief denkend adviesbureau is het zover. Het concept bestemmingsplanwijziging voor de bestemming “Wonen Ecodorp”  is door de gemeenteraad van Westerwolde goedgekeurd en ligt nu ter inzage tot 12 juli voor zienswijzen, bezwaren etc. Je kunt het vinden op de website van de gemeente Westerwolde. Link: https://www.westerwolde.nl/ontwerpbestemmingsplan-ecodorp-noordeland   Als alles goed gaat en eventuele zienswijzen snel behandeld kunnen worden komt er 6 november een definitief raadsbesluit en wordt het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.   Dat zou dan voor het eerst in Nederland en Europa zijn dat  een officiele bestemming “ Wonen Ecodorp” bestuurlijk en rechtsgeldig vorm krijgt en hopelijk schept dat precedenten! Theoretisch zou dus dan zelfs de gemeente kunnen gaan handhaven op onze ecologisch verantwoorde uitwerkingen. Is dat niet grappig?   Dat het zover heeft kunnen komen heeft volgens ons vooral te maken met dat op voorhand door ons is gekeken naar enthousiasme en meewerking van gemeenten en de bereidheid een voor de overheden lastig terrein met uitdagingen aan te gaan pakken zodat er een win-win situatie voor alle partijen kan ontstaan.  En natuurlijk ook met heel veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral de moed niet opgeven!   We hopen dat veel gemeenten gaan volgen!   Hartegroet van alle Noordelanders...

Read More

Findhorn Foundation opzoek naar een fondsenwerver

Posted by on Jul 1, 2019 in Uncategorized | 0 comments

De Findhorn Foundation in het noorden van Schotland is een liefdadigheidsinstelling die zich toelegt op transformatie van menselijk bewustzijn in de setting van een ecovillage gemeenschap. De stichting is op zoek naar een ervaren, enthousiaste en gemotiveerd persoon om het fondsenwerven naar het volgende niveau te tillen. Je zal werken met een interne ontwikkelingsfunctionaris die kennis en connecties zal leveren voor de organisatie om het nieuwe Fundraising Team te vormen. Je zal deel uitmaken van een levendige gemeenschap en een zeer betrokken, creatief communicatieteam. In de functie zal je een breed bereik hebben om nieuwe ideeën en benaderingen uit te proberen. Ook zal je co-creatief samenwerken met je partner-officier. Lees hier de volledige functiebeschrijving en...

Read More

Nationale Netwerken bijeenkomst in Sunny Hill, Slovenia

Posted by on Mar 1, 2019 in Internationaal, Nieuws, Uncategorized | 0 comments

  17-20 januari 2019 Van vrijdag 18 tot zondag 20 januari was de jaarlijkse bijeenkomst van Nationale Netwerken van GEN-Europe. Dit jaar waren er meer dan 18 landen vertegenwoordigd en meer dan 40 deelnemers, waaronder veel jongeren. Voor het eerst waren namelijk twee jongeren-netwerken aanwezig, NEXT-GEN en Yes-to-Sustainability. In totaal heeft Europa nu 25 Nationale Netwerken en 4 regionale netwerken. GEN-Ukraïne en GEN-Wise (Engeland, Schotland, Wales en Ierland) waren nieuwe netwerken. In totaal heeft Europa nu 25 Nationale Netwerken en 4 regionale netwerken. De nationale netwerken krijgen een steeds belangrijker rol in de organisatie, als intermediair tussen GEN-Europe en de lokale ecodorpen. De bijeenkomst bestond uit vele presentaties en tegelijkertijd werd hard gewerkt naar nieuwe samenwerkingsprojecten. Elk land maakte een poster, om zich te presenteren.   Onderzoek wettelijke obstakels Interessant was een onlangs door GEN-EU gehouden onderzoek naar de wettelijke obstakels die ecodorpen ondervinden. Er waren 14 antwoorden uit 11 Europese landen. De belangrijkste obstakels zijn: – 86% van de inzenders hebben problemen met vestiging en bouwvergunningen. – Watersystemen en sanitatie – Registratie van de gemeenschap – Andere problemen, zoals werk, alternatieve educatie (thuisonderwijs is in vele landen niet toegestaan), verkoop van het terrein, energie-productie, herinrichting terrein, verhuur, landbouwproductie en verzekeringen. Oplossingen: 4 van de 14 projecten hebben een alternatieve status gekregen van hun lokale overheid. Link naar de presentatie: https://drive.google.com/drive/folders/1-cw9y-tCPVLdCU4PHFPyVbyroODFWw_Z?usp=sharing   Nationale netwerken, survey en follow up In 2018 is een onderzoek gestart naar de structuur en opzet van de nationale netwerken. Onderwerpen waren: organisatiestructuur, financien, lidmaatschap, rechtsvorm, besluitvorming. De belangrijkste resultaten zijn: veel verschillende definities van ecodorpen worden gehanteerd de netwerken hebben veel verschillende activiteiten, bijeenkomsten, maar ook publicaties en media Een grote behoefte was om de landen die nog niet verbonden zijn, actief te benaderen door Twinning. Nederland heeft aangeboden met Belgische initiatieven contact op te nemen. Een projectidee ontstond om een handboek te ontwikkelen voor het opzetten en ondersteunen van nationale netwerken.   Geweldig waren de tussentijdse energizers en in het algemeen de werkvormen. Ondanks de vele presentaties waren de sessies daardoor heel dynamisch, interactief, vrolijk en soms ronduit hilarisch. Dankzij een van de Italiaanse facilitatoren was de humor nooit ver weg. Al met al een heel volle en rijke bijeenkomst, omdat dit het vijfde jaar is, merk je dat er een soort ‘familie’-gevoel ontstaat. Het uitgebreid verslag vind je in deze link...

Read More

Revolutionaire bio-accu

Posted by on Feb 16, 2019 in bouwen, Info, Uncategorized | 0 comments

De bio-accu van Suwotec werkt op zand, zout en bladeren. Na bijna vijf jaar jaar onderzoek heeft Suwotec uit Stadskanaal een biobased accu ontwikkeld die op basis van eenvoudige materialen – zand, zout, bladeren en keramische elektrodes – werkt. De kosten: gemiddeld 100 euro per opgeslagen kWh. De thuisaccu kan niet-gebruikte energie van zonnepanelen en windmolens opslaan. Als alle bevindingen van Suwotec standhouden als de productie straks opstart, kan van een revolutionaire thuisaccu worden gesproken. Qua prijs, capaciteit en duurzaamheid is de batterij onovertroffen, de enige afwijking ten opzichte van gangbare accu’s en batterijen is de omvang en het gewicht. Die van 27 kWh is 1 kubieke meter groot en is daarom als mobiele accu (voor auto’s) ongeschikt, maar kan heel goed in de tuin worden ingegraven of in containers worden ge- en verplaatst. En de prijs is rond de 2700 euro. De grondstoffen zand, zout, bladeren en de keramische elektrodes van Suwotec maken het gebruik van lithium voor de nu in batterijen veelgebruikte li-on batterij overbodig. De accu van de noordelijke ondernemers is zelfs volledig circulair. De BioBased Battery (de officiële naam) van Suwotec is bovendien een oplossing voor een steeds nijpender probleem. Met de toename van energie uit windmolens en zonnepanelen wordt het steeds moeilijker te leveren aan het net, omdat die capaciteit er niet op berekend is. Eigen opslag wordt daarom van steeds groter belang. Niet alleen voor consumenten maar ook voor kleinere fabrieken en sportclubs. Lees meer over de accu op https://suwotec.com/ Wim...

Read More

1 december trainingsdag CLIPS

Posted by on Nov 5, 2018 in Agenda, CLIPS, Educatie, Uncategorized | 0 comments

Ben je aan het opstarten met een ecodorp- of ander gemeenschaps-initiatief, draai je al een tijdje met een groep en ben je op zoek naar wat de volgende stap moet zijn, of loop je misschien vast op bepaalde onderdelen in dat pro-ces? Technieken als Dragon Dreaming en Deep Democracy, Sociocratie en Deep Ecology zijn voorbeelden van werkvormen. Deze CLIPS-trainingsdag gaat je zeker verder helpen. Op 1 december vindt dit keer bij Stichting Phien in Melderslo, Noord-Limburg deze CLIPS-trainingsdag plaats, lees meer en of geef je hier op. Adres: Eikelenbos, Herenbosweg 25b, 5962NW...

Read More

Doe mee met de enquête van GEN-Europe

Posted by on Nov 5, 2018 in Internationaal, Netwerk, Uncategorized | 0 comments

  GEN-Europe houdt een survey onder ecodorpen in heel Europa om wettelijke obstakels in kaart te brengen en oplossingen en successen die al zijn behaald. Het doel van de survey is om ecodorpen te ondersteunen en realisatie makkelijker te maken. En obstakels aan te kaarten in Brussel via Ecolise, de koepelorganisatie van burgerinitiatieven. Heb je problemen met toestemming voor composttoiletten of successen behaald van wetgeving, kan je het hier doorgeven aan GEN-Europe! Klik hier voor de vragenlijst. Je kunt de vragen in de vragenlijst direct eronder schrijven en opsturen naar...

Read More