GEN-NL op weg naar 2027

Posted by on Nov 4, 2020 in Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Terugblik en vooruitblik Vanaf de start in 2013 heeft GEN-NL talloze bijeenkomsten georganiseerd: netwerkweekenden, festivals, landelijk symposium, gemeenschapstrainingen, jongerenuitwisselingen, online webinars. Van 7 leden zijn we gegroeid naar 45 initiatieven in heel  Nederland. Nu is het zeven jaar verder, tijd voor een vooruitblik.         Hoe gaan we verder, hoe kunnen we elkaar als ecodorpen helpen?  In september stuurden we een vragenlijst over het gewenste toekomstig beleid. 28 mensen uit 22 ecodorpen hebben deze ingevuld. Op 26 oktober hielden we een online bijeenkomst over deze resultaten en een gesprek voor input en wensen. Er ontstonden talloze ideeën en plannen en commitment om hieraan bij te dragen. Resultaten van de vragenlijst en webinar Hier vind je de eerste resultaten van de vragenlijst en verslag van de bijeenkomst. Er volgt nog een bijeenkomst met verwante organisaties en met de vrijwilligers. Op het netwerkweekend in januari willen we de nieuwe toekomstplannen presenteren. Vragenlijst Wil je de vragenlijst alsnog invullen, klik...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More

GEN-NL wordt lid van Communities for Future!

Posted by on Nov 4, 2020 in Internationaal, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Misschien heb je wel ooit van Ecolise gehoord. Dat is een Europese organisatie die de kennis van ecodorpen, Transition Towns en Permacultuur wil delen en verspreiden. Ecolise wil die kennis en ervaring delen met lokale gemeenschappen om in actie te komen voor een gezonde, eerlijke en duurzame wereld. Ad Vlems, voorzitter van Ecodorp Boekel, zit namens GEN NL (en zijn eigen ecodorp) in het Ecolise-project Communities for Future (CfF). Bij de lancering van het project waren 130 Europeanen bij elkaar gezoomd, waaronder enkele EU commissarissen. De EU-mensen waren vooral geïnteresseerd omdat de CfF kan helpen om de European Green Deal bottom up te realiseren en vooral ook Climate Impact kan bereiken. De lancering was een inspirerende en hoopgevende bijeenkomst. Of de Communities for Future veel gaat betekenen voor startende ecodorpen en andere duurzame wooninitiatieven zal de toekomst ons leren. Als het aan Ad ligt wel. Lees hier meer over de CfF:...

Read More

Verslag ‘Vibe of the earth festival’ in Bergen

Posted by on Nov 4, 2020 in festival, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

      door Agnes Op 19 en 20 september was voor het tweede achtereenvolgende jaar toonde het ‘Vibe of the earth-festival’ op een voor iedereen verwelkomende manier de waarde van kleinschaligheid en duurzaamheid aan. Het festival liet alles zien waar het Ecodorp ook voor staat. Heel bijzonder was dat de gemeente ons aanmoedigde het festival in deze bijzondere tijd toch te laten doorgaan. Er waren locaties voor optredens, een filmhuis, een sauna, hottubs, talrijke workshops het reizende Klimaatmuseum, de tijdelijke camping, en het ‘kindereiland’, waar kinderen kunnen samenwerken met hun ideeën over de toekomst van de aarde. Speciaal door GEN georganiseerd was het Vibe of the Forest, om stil te staan bij het belang van bossen. Met o.a. de bijzondere foto’s ‘Trees that Bark‘ van Mark Kohn....

Read More