Ronald Bernard: jouw eigen bank in oprichting

Posted by on jun 25, 2017 in Financieel, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Presentatie zaterdagmiddag: Ronald Bernard, één van de oprichters van De Blije B is een dapper iemand die het heeft aangedurfd om zijn verhaal te vertellen. Hij doet een boekje open over wat er werkelijk speelt op wereldniveau in het financiële systeem. In zijn levensloop waarin hij steeds meer in de wereld van het grote geld terecht kwam – zoals hij zelf beschrijft – was hij van tevoren gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvriezer moest zetten. Dit leidde uiteindelijk tot een persoonlijke totale ‘crash’ en hij vertelt zeer openhartig en niet zonder emoties, wat hieraan voorafging. Hij legt uit hoe scheef het zit in deze wereld waarin een kleine groep elites van zo’n 8000 tot 8500 mensen de hele wereld in zijn greep heeft en wat hun ‘religieuze drijfveren’ zijn: “Men moest eens weten hoe dit werkelijk in elkaar zit”. De vraag rijst dan: ‘wat gaan we er met zijn allen aan doen, wanneer we niet langer wegkijken maar onze krachten gaan bundelen?’ Daarvoor is maar een devies: samenwerken, want verandering moet van onderen op komen, van bewuste mensen die op basis van vrijwilligheid en onafhankelijkheid met elkaar samenwerken aan een wereld, die wij met een gerust hart aan onze kinderen kunnen nalaten. Samen zijn we de verandering! Laten wij als Ecodorpennetwerk nou ook diezelfde slogan hebben! Zelf de verandering zijn! Ronald Bernard heeft zich losgemaakt van de wereld die hem bijna fataal werd en heeft van binnenuit gekozen voor menselijkheid en menswaardigheid. Onvermoeibaar zet hij zich in voor de United People Foundation, waarmee de Blije B. verbonden is. In onze visie staat een goed beheer van al het leven centraal. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen en promoten van rechtvaardige innovatieve financiële producten en diensten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de samenleving. We lenen ook niet meer geld uit dan er met spaargelden is binnengebracht. Zodra er 10.000 ledencertificaten van 100 euro binnen zijn kan de bankvergunning worden aangevraagd. Je bent dan mede-eigenaar van de bank. United People Foundation geeft de certificaten uit en beheert het geld.  De doelstelling van United People (UP) wordt gerealiseerd via de opzet van coöperaties, die elk hun specifieke rol en functie vervullen. De realisatie van De Blije B coöperatie als bank is cruciaal voor alle overige UP coöperaties, omdat het financiële systeem een belangrijke invloed heeft op alle aspecten van ons leven. Je kan ook donateur worden voor 25 euro of meer. Daarmee draag je bij aan de realisatie van De Blije B. Geschreven door Wim...

Read More

Verslag Netwerkweekend Michaelshof in Den Oever

Posted by on jun 25, 2017 in Info, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Door Monique Wijn Een bijzonder weekend, met voor mij als kernwoord het woord ‘nieuw’. Veel nieuwe gezichten, nieuwe projecten, vernieuwende onderwerpen, van heel aards (cooperaties, bankieren) tot heel spiritueel (een nieuwe aarde, een nieuw bewustzijn). Inspirerend! Een adembenemend uitzicht, over de kalme wijde zee met heel in de verte de grijze streep van Texel. Meeuwen, zeegras, een dijk en een kerktoren in de verte, stilte. Zo kwam ik aan bij het netwerkweekend op de Michaelshof, een groene oase in weer een ander puntje van Nederland. We werden welkom geheten op donderdagavond met warme soep. De eerste gasten druppelden binnen, en tentjes werden opgezet. Ik was speciaal een dag eerder gekomen, om de zweethut van Ishi Crosby mee te maken. In de stortregen bouwden Hans, Michael en Ishi een vuurstapel op, en met twee paraplu’s erboven lukte het zowaar om deze aan te steken! Een titanen ontmoeting van 2 oerelementen: water en vuur. Maar het vuur won! Het lukte om de brandstapel aan te steken en na een paar uur hield de regen op en kon de zweethut beginnen. Ishi leidde de ceremonie gevoelig, met Indiaanse liederen en verhalen en door deelrondes werden we getuigen van elkaars proces. Ik was in staat door het donker en de hitte in alle rust persoonlijke thema’s uit te werken, lichamelijke klachten en diepere levensvragen. Belangrijke intenties voor de wereld, de aarde, de mensen en de dieren werden geuit. Na afloop gingen veel mensen rusten, maar ik kon de kans niet laten lopen mee te doen met het wadlopen. Op blote voeten, en onverwacht heerlijk warm, door de zachte modder met her en der schelpen, door diepere vaargeulen tot een groot dieper stuk. Het schijnt mogelijk te zijn op een plek helemaal naar Texel te lopen! Vrijdagavond kwamen er meer mensen aan, ook van de Michaëlshof waren er vrijwilligers, voor een volle maanceremonie. Premalata en René leidden deze. Meditatief werden we door een visualisatie geleid naar de maan en plantten daar onze intenties. Het meest bijzondere moment was dat er opeens een klein vogeltje de cirkel invloog en drie keer de hele kring rondvloog, her en der werden mensen aangeraakt. Ontroerend! Coöperaties, het nieuwe samenzijn. Zaterdag begon het inhoudelijke programma. Onno van Bentum van de Coöpchampions kwam voor de tweede keer, dit keer met een heel inspirerende lezing en ruimte voor vragen. Zo inspirerend dat spontaan het idee ontstond voor een verdiepingsdag. Er is een groepje ontstaan om deze te organiseren eind oktober. Onno vertelde dat het binnen de wet  toegestaan is -middels een coöperatie- om zelf de regels te bepalen. Als voorbeeld noemde hij een opgerichte coöperatie die het wettelijk toestaat met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten ‘samenredzaamheid’. Zijn missie...

Read More

veelmensen.nl

Posted by on jun 25, 2017 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

  Het goed hebben met elkaar en met jezelf. Dat kan in principe overal, maar waar kan je daadwerkelijk heen om iets samen te doen? Dat is de vraag die Raoul Witsenburg zichzelf stelde. Hij ging met deze vraag aan de slag en bedacht het “proefparadijs”. Een proefparadijs is een plek dat gerealiseerd kan worden wanneer er vijfduizend mensen enthousiast zijn om een klein bedrag neer te leggen. Het gaat om een bedrag van 44 euro met dat geld wordt een stuk grond gekocht en met het overgebleven geld kan er een gezamenlijke activiteit georganiseerd worden. Op deze manier doen we echt iets samen. Ideeën voor een stuk grond kunnen zijn: een plek waar een voedselbos wordt gecreëerd of een plek voor een beeldentuin of een plek met een groot grasveld waar leuke spelen of een grote picknick georganiseerd kunnen worden. Het samen onderhouden van zo’n tuin (zie striptekening) is een feest, omdat het mensen mensen tot elkaar brengt. Ben je enthousiast en wil je meer weten over dit idee kijk dan op veelmensen.nl....

Read More

Coöperatie en ecodorp verdiepingsdag.

Posted by on jun 25, 2017 in Educatie, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

  De titel van de lezing luidde ‘’coöperatief de aarde beheren”. “Mensen gaan op zoek naar een gemeenschapsgevoel en een ondernemerschap, waarin ze zelf iets te zeggen hebben”, zegt Onno van Bekkum”. Al gauw werd duidelijk dat de coöperatie als juridische vorm voordelen heeft op die van een vereniging of stichting. Zeker voor ecodorpen, die wonen en werken centraal stellen. Zo heeft het ecoproject van de Hof van Moeder Aarde gekozen voor een combinatie van stichting en coöperatie. Wat kunnen we daar van leren? Naar aanleiding van de lezing van Onno van Bekkum werd er besloten om een verdiepingsdag te organiseren. Op deze verdiepingsdag kunnen we ruim ingaan op alle aspecten van deze juridische vorm. Onno van Bekkum zou die dag dan leiden. Daarnaast willen we ook enkele andere ervaringsdeskundigen uitnodigen. Kijk ook op zijn site: www.coopchampions.com. Als locatie lijkt ons One Planet tegenover het station in Amersfoort een geschikte locatie. Stationsplein 14 3818 LE Amersfoort. http://www.oneplanet.org De dag willen we in oktober op een donderdag of vrijdag plannen en deze wordt georganiseerd door een werkgroep. De werkgroep staat open voor vragen, opmerkingen en ideeën. Deze kunnen gestuurd worden naar: theoteunissen182@hotmail.com geschreven door Theo Teunissen....

Read More

Erfdelen

Posted by on jun 25, 2017 in bouwen, Nieuws | 0 comments

In Nederland komen dagelijks vijf boerderijen leeg. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal toenemen. Tevens zijn er vele mensen die op een andere manier willen wonen, werken, sociale contacten onderhouden en een duurzame levensstijl ambiëren. Een en ander zou gecombineerd moeten kunnen worden, dacht Pieter Parmentier. Met het vorderen van de leeftijd ging hij op zoek naar een meer levensloop bestendige manier waarop men elkaar zou kunnen versterken en ondersteunen. Dit vond hij in de vorm van erfdelen, een pilot waar hij en zijn vrouw mee in ontwikkeling zijn. Voor zichzelf maar ook als bron van informatie en inspiratie voor anderen. De belangstelling voor Erfdelen is enorm. Niet alleen ouderen, maar ook veel alleenstaanden, starters en mensen die graag kleiner, maar wel buiten willen wonen. “Maar hoe kun je het mensen gemakkelijker maken om zoiets te beginnen”, vroeg Pieter Parmentier zich af. Door mensen bij elkaar te brengen en door onderzoek wat er wel en niet mogelijk is. Erfdelen organiseert informatie avonden, waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en waar een stuk bewustwording wordt gecreëerd. Want wat vindt men nu echt belangrijk? En wat kun je nu tegen komen als je samen woont met anderen op een erf? En vooral het in kaart brengen van de behoeftes en het informeren over het voortschrijdend inzicht met betrekking tot de financiële mogelijkheden en regelgeving vanuit de provincie en gemeente. Het is bijvoorbeeld bekend dat er veel boerderijen leeg staan, maar hoe vindt men deze dan? Erfdelen wil derhalve een register realiseren: Register vrijstaande agrarische bebouwing. Erfdelen heeft hiervoor contact met onderzoekers in Wageningen en Noord Holland. En hoe vertaal je je ambities naar de gemeente op een manier waarop de kans op een positieve respons optimaal is? Inmiddels blijkt dat de tijd rijp is voor projecten als dit. De overheid staat er meer dan open voor en is welwillender om naar de mogelijkheden te kijken. Met name de provincie Overijssel heeft zich zeer betrokken getoond en heeft bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten gefinancierd, “De woonkeuken” genaamd. Tevens heeft de provincie Overijssel een wedstrijd uitgeschreven om initiatieven te ontwikkelen voor de leegstaande boerderijen in Overijssel. http://www.jijenoverijssel.nl/5402/buitenkansen-win-de-sleutel-van-deze-boerderij-voor-twee-jaar Erfdelen kenmerkt zich door de volgende kernwoorden: Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland. Aspecten waarin de provincie zich prima kan vinden. In de volgende linken is meer gedetailleerde informatie te vinden. https://www.erfdelen.nl https://www.facebook.com/groups/1030824300381748 https://www.facebook.com/groups/793835257297866 Geschreven door Sandra...

Read More

‘Netwerkweekend’ bij de Michaëlshof

Posted by on mei 9, 2017 in Nieuws | 0 comments

Het tiende netwerkweekend is van 8 t/m 11 juni 2017 bij ‘De Michaëlshof’ op het voormalig eiland Wieringen. Een prachtige plek gelegen aan de Waddenzee, waar dit milieucentrum al meer dan 40 jaar bestaat. Er is een extra dag ingelast, om kennis te maken met de plek en de mooie omgeving. Iedereen is op donderdagavond 8 juni al welkom. Je kunt ook op vrijdagavond komen.  Het thema dit jaar is: ‘ PLEKKEN DIE ROEPEN’ Er is een groeiend besef van bewustzijn, wat is jouw innerlijk  kompas? Programma Donderdag  vanaf 17.00 uur welkom en inschrijven. Neem je eigen tent mee om te kamperen. Er zijn slaapplaatsen in de caravans of in de grote tent (beide reserveren) en neem eten en drinken mee voor donderdag en vrijdag.  ’s Avonds wordt er een film gedraaid passend in het thema: The Real Dirt on Farmer John Vrijdag na het ontbijt kun je kiezen uit verschillende activiteiten: Zweethut ceremonie o.l.v. Ishi/Michaël/Hans van 10.00-15.00 uur Werken aan de ‘Blije bank’: tegels mozaïeken op de Gaudi bank, neem je mooi gekleurd aardewerk mee. Het werk aan de bank kan ook op zaterdag/zondag worden gedaan. Wadlopen van 15.30-17.30 uur. De lunch is met potluck. Om 20.00 uur is de opening van het weekend met een ‘rondje langs de ecodorpen’. We horen elkaars nieuws en ontwikkelingen. Na afloop is er bij het kampvuur een ‘Volle maan ceremonie’. Zaterdag  gaan we ’s morgens in groepjes het thema van dit weekend bespreken onder leiding van onze gastheer Michaël Schouwenaar van de Michaëlshof. Onno van Bekkum komt in de retrial ons inwijden in de nieuwe coöperaties. Na de lunch is er volop gelegenheid nader met elkaar kennis te maken en is er een rondleiding over het terrein van de Michaëlshof.  Om 14.30 uur is Ronald Bernard spreker over het nieuwe initiatief van De Blije B. Op het eind van de middag keuze uit de volgende workshops: Eetbare ‘wilde planten’ wandeling, o.l.v. de Michaëlshof medewerkers De twaalf kosmische stralen o.l.v. Premalata Of je helpt mozaïeken van de ‘Blije bank’. De twee interessante sprekers waar we heel trots op zijn: Onno van Bekkum van Coopchampions ‘Coöperatief de aarde beheren’ Ronald Bernard van De Blije B ’n Coöperatieve fairtrade pro-life bank in oprichting Eind van de middag wordt de warme maaltijd door de Michaëlshof verzorgd op het groepsterrein, pizza’s uit de leemoven, pannenkoeken. etc. Henry Mentink deelt zijn bouwplannen voor ‘hemel op aarde’. Hierna gezellig bij het kampvuur met muziek tot in de late uurtjes!  Zondag geeft het bestuur ’s morgens meer informatie over actuele zaken en organiseren we een world café voor alle kringen, omdat we jullie inbreng willen horen. Hierna kunnen we nog even aan de slag of genieten jullie van de prachtige tuinen en omgeving. Na het opruimen,...

Read More