Michaël Schouwenaar overleden.

Posted by on feb 16, 2019 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

In de vroege ochtend van vrijdag 7 december is een kameraad van mij overleden, de grondlegger en inspirerende kracht van de Michaëlshof. Hij werd 73 jaar. Michaël was de laatste jaren ook een bevlogen lid van de ecodorpennetwerk-gemeenschap en nam sinds 2016 deel aan de netwerkweekenden. In juni dit jaar was huidkanker bij hem geconstateerd. Michaël heeft daarna zes maanden gevochten om in leven te blijven. Zijn lichaam hield dat niet vol. Zijn sterke geest wel. Tot het allerlaatste moment was hij nog aan het meedenken. Regelen. Discussiëren. Plannen maken. Zoals we hem altijd hebben gekend. Met humor en spirit. Rommelig. Wars van regels en voorschriften. Trots op wat hij had bereikt, enthousiast over wat hem nog voor ogen stond. Hij heeft het hele proces bewust en moedig doorstaan en heeft gelukkig afscheid kunnen nemen van al zijn dierbaren, vrienden en familie. Zijn grote ideaal was een levendige woon- en werkgemeenschap. Gekoppeld aan een ambitieus energie-neutraal centrum. Zo is de Michaëlshof ook ooit begonnen in de jaren ‘70. Doch ondanks alle inspanningen, toezeggingen en inzet is het er nooit van gekomen. Door tegenslag, een andere tijdgeest, teveel bureaucratie. Maar dat maakte hem juist alleen maar strijdbaarder. De Michaëlshof, zíjn Michaëlshof, werd en bleef een plek voor iedereen. Vrijhaven voor wie zich even wilde terugtrekken. Tuin en boomgaard voor wie houdt van werken in de natuur. Ruimte voor spirituele en tegelijk praktische invulling van persoonlijke behoeften. Waar nodig begeleid door de warme en menselijke opstelling van Michaël. Ieder houdt zijn eigen herinnering aan Michaël. Ook velen in het ecodorpennetwerk. Zo moet het ook blijven. Geschreven door Hans Nusink. Hieronder de condoleance kaart. kaart Michael –...

Read More

Ecodorp Boekel heeft de grond gekocht!

Posted by on dec 11, 2018 in In de media, Netwerk, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Mijlpaal: Grond gekocht! Op woensdag 28-11-2018 waren zo’n 12 leden van Ecodorp Boekel aanwezig bij de burgemeester van Boekel toen Vastgoedvereniging Ecodorp Boekel de grond van gemeente Boekel kocht. Het is de grootste mijlpaal tot nu toe van Ecodorp Boekel. Dat was één dag na een andere mijlpaal: De dag ervoor gaf voorzitter Ad Vlems een presentatie bij een EU Symposium in Brussel over enkele circulaire innovaties, zoals de schimmelplanken, de circulaire kabel en vooral ook de circulaire keuken. Er kwamen twee artikelen in het Brabants Dagblad: Ecodorp heeft eindelijk de grond in bezit Lange neus naar critici Ecodorp: Toch knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen!   Bron:...

Read More

Ecodorp Boekel schitterde bij de EU

Posted by on dec 11, 2018 in In de media, Internationaal, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Op 27 november 2018 was Ad Vlems gevraagd om een presentatie te geven aan vertegenwoordigers van veel EU landen. Na een uitleg over Ecodorp Boekel zoals die ook gegeven wordt op infomiddagen, vertelde Ad over circulaire producten die bij Ecodorp Boekel getest worden of gebruikt gaan worden. Hij had hiervoor een aantal voorbeelden meegenomen, zoals de  schimmelplanken van Xyhlo Biofinish, de circulaire kabel van Prysmian en circulaire keukens van BlueKitchen. Het beste werd voor het laatst bewaard, want volgens Ad zijn keukens van BlueKitchen het beste voorbeeld van een circulair product. Leer hier meer over de voordelen van een circulair product als BlueKitchen.Ad kreeg twee maal een applaus voor zijn presentatie en volgens de organisatie was iedereen lovend over de presentatie: Your presentation was very inspiring and highly appreciated by all our delegates. It appears clearly on the evaluation forms that we distributed that delegates were happy to be presented with concrete implementation of the benefits of circular economy. I believe it was also great for other speakers to have another perspective introduced to them and helpful so that they realise that even if discussing policies development and identifying gaps is important, things can still be achieved and there are people out there, like you, doing it. Bron:...

Read More

Vraaggesprek met Eco-Tribe Teuge

Posted by on nov 5, 2018 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

    Tussen Apeldoorn en Deventer ligt Ecotribe Teuge. Het project in Teuge is een van de winnaars van de provinciale challenge SteenGoed Benutten, wat zorgde voor subsidiegeld en een ondernemerscoach vanuit de provincie. Bram en Kelly wilde meer weten over het project en haar ideeën.   Hoe is het Earth Awareness Centrum ooit ontstaan? Doordat een groep vooruitstrevende mensen met overeenkomstige visies elkaar vonden, begin 2000. Het gekraakte terrein in Teuge werd de broedplaats waar men elkaar kon ontmoeten, plannen vorm kon geven en kon experimenteren met andere manieren van wonen en werken. Het doel was om mensen bewust te maken dat de aarde een levend wezen is en dat alles onderling met elkaar verbonden is (aarde-gewaarzijn). Op het moment dat iemand dit begrijpt, voelt en heeft geïntegreerd in zijn/haar dagelijkse keuzes, is het een logisch gevolg dat men niet meer neemt dan men nodig heeft, zorg draagt voor de omgeving waarin je leeft, kennis deelt enz.   Hoe ziet een normale dag/week/maand er bij het Earth Awareness centrum uit? Jeetje, das nogal een uitgebreide vraag, heel lastig om in een paar zinnen te pakken. We onderhouden de off grid lifestyle (tuin, elektra, huis, compost, recycling, verwarmingssystemen, drinkwater en vuilwater systemen enzovoorts), bouwen aan de NatuurTempel, zijn bezig met het herbestemmingsproject van het terrein, organiseren (ceremoniële) bijeenkomsten, werken in bepaalde periodes met vrijwilligers, maken kunst, verzorgen rondleidingen en informatiedagen. Kort gezegd leven we integraal. De scheiding tussen wonen en werken is er niet of nauwelijks.    Hoe worden er (taak) afspraken, dagindelingen, weekindelingen en/of maand indelingen gemaakt? Als er überhaupt met een plansysteem wordt gewerkt? Het ‘plansysteem’ waar wij zoveel mogelijk mee werken is ‘op inspiratie’. Dat geldt in ieder geval volledig voor het bouwen van de NatuurTempel en zoveel mogelijk voor alle andere zaken. Daarnaast leven we met de seizoenen, waardoor in bepaalde periodes van het jaar dezelfde onderwerpen terugkomen. Denk hierbij aan het winterklaar maken van ruimte, het zaaien/oogsten in de tuin, de dakgoten reinigen enzovoorts. Natuurlijk kijken we ook vooruit in de tijd, maken we afspraken, plannen we evenementen en evalueren we wat geweest is. Wij zeggen altijd dat we natuurlijk georganiseerd zijn. Zoals alle bomen in het voorjaar in het blad komen, maar afhankelijk van het weer kan dat het ene jaar in maart al zijn en het andere jaar pas in mei. We maken plannen maar blijven constant flexibel naar de situatie en in contact met de betrokkenen. Zo leer je jezelf, elkaar en het leven heel goed kennen en gaat het steeds natuurlijker.   Wat is de Steengoed Benutten prijs voor jullie? De SteenGoed Benutten prijs houdt voor ons een kans in om de locatie door te ontwikkelen, te legaliseren en veilig...

Read More

Goed doen wordt soms wél beloond

Posted by on okt 28, 2018 in Financieel, Juridisch, Nieuws van de ecodorpen, Uncategorized | 0 comments

Zorgen voor biodiversiteit wordt beloond Ecodorp Boekel heeft meegedaan aan een pilotgroep van het VCA Platform, een organisatie die wereldwijd gebieden die (nog) niet behoren bij een regulier natuurgebied, stimuleert om ecosysteemdiensten te herstellen en biodiversiteit te behouden op een manier die meetbaar is. Het gaat vooral om de gebieden waar we wonen en werken, zoals een ecodorp. Het gaat heel slecht met biodiversiteit, dat weet elke ecodorper wel. Ecodorpers hebben daarom zelf al behoefte om in balans te leven met de natuur. De meeste ecodorpinitiatieven staan niet te trappelen om lid te worden van een platform, we hebben niet die stempel nodig om te laten zien dat we het goed doen. Maar het meetbaar maken van een streven, kan wel helpen bij financiering. Ecodorp Boekel krijgt financiering van het Nationaal Groenfonds om de grond te kopen en om de innovatieve groenelementen te kunnen kopen (groendaken, watertanks, enz.). We krijgen dat omdat we lid zijn van het VCA Platform. Dat betekent dat we een biodiversiteitsplan hebben dat meetbaar is. We hebben 5 soorten dieren gekozen die het moeilijk hebben (vogels, vlinders, vleermuizen, wilde bijen en andere insecten). Toen hebben we gevraagd aan externe experts op elk gebied om twee soorten te kiezen die het moeilijk hebben en bij ons een goede woonomgeving zouden kunnen krijgen. We hebben ze ook gevraagd hoeveel individuen ze inschatten dat wij op onze 1,2ha ecodorp zouden kunnen hebben over 10 jaar. Dat doel staat in ons biodiversiteitsplan en elke twee jaar komt er een ecoloog van het VCA Platform (op onze kosten) om te controleren of we op schema zitten en zo niet, wat we kunnen doen om het te verbeteren. Om een voorbeeld te noemen, wij verwachten over tien jaar vijf vleermuizen van de soort Laatvlieger te hebben. Om het verblijven van vleermuizen te bevorderen, gaan we de buitenverlichting voorzien van amber ledlampjes, daar schrikken ze niet van. En de buitenverlichting werkt op bewegingssensoren, zodat ze de gehele nacht uit staan (of er moet iemand voorbij lopen of fietsen). En natuurlijk krijgen de Laatvliegers nestkastjes, die speciaal voor hun bedoeld zijn. Duitse gemeenschapsbank beloont woongemeenschappen De Duitse Gemeinschaftbank für Leihen und Schenken heeft al 90 woongemeenschappen gefinancierd. Ze financieren liever een woongemeenschap dan een individu omdat het risico dan lager is. Een lager risico wordt door de GLS Bank beloond met een lagere rente. De rente is zo laag, een Nederlandse bank die ons had willen financieren reageerde daarop: ‘Zo’n lage rente hadden wij in de verste verte niet kunnen halen’. Het Nationaal Groenfonds en de GLS Bank werken samen om Ecodorp Boekel te financieren en de samenwerking verloopt zo goed, dat ze dat wel vaker willen doen! Klimaatadaptieve woningen krijgen vaak subsidie (en ondersteuning)...

Read More

Infomiddag Ecodorp Boekel voor woongemeenschappen

Posted by on okt 28, 2018 in Financieel, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

  Op 21 oktober 2018 was er een informatiemiddag in Ecodorp Boekel, waar een presentatie en een rondleiding werden gehouden. De bijeenkomst van Ecodorp Boekel voor woongemeenschappen was bezocht door zo’n 35 mensen, grotendeels al wonend in een woongemeenschap. Centraal stond het verhaal van VrijCoop, een vereniging van woongemeenschappen naar voorbeeld van het Duitse Mietshäuser Syndikat. De 150 woongemeenschappen die lid zijn, komen een paar keer per jaar met 300 mensen bij elkaar om elkaar te ondersteunen met kennis en vooral ook financiën. De oudere woongemeenschappen financieren de startende woongemeenschappen met hun eigen huurinkomsten tegen een rente die varieert van 0% tot 2%. Soms leent zelfs een woongemeenschap bij zijn bank om zodoende een startende woongemeenschap te financieren. En dat niet alleen, de vereniging zelf heeft ook inkomsten uit contributie van de 150 leden. Die wordt ook besteed aan de financiering van nieuwe woongemeenschappen. Veel leden van Ecodorp Boekel hebben de laatste vergadering van het Syndikat bijgewoond en er een verslag van gemaakt. Het was hartverwarmend! Ecodorp Boekel financiert straks ecodorpen Ecodorp Boekel is het eerste project van VrijCoop. We hebben twee verenigingen opgericht, een vastgoedvereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). De VaVer heeft maar twee leden, de BeVer en VrijCoop. VrijCoop is lid om ervoor te zorgen dat er nooit commercieel gespeculeerd kan worden met de woningen en dat het altijd betaalbare huurwoningen blijven. In de statuten wordt vastgelegd dat eventueel overschot van huurinkomsten altijd besteed wordt aan de financiering van startende woongemeenschappen. Elke woongemeenschap mag jaarlijks zelf uitzoeken welke woongemeenschap ze wil financieren. Ecodorp Boekel zal liefst ecodorpen financieren, een kunstenaarsgemeenschap zoals Bajesdorp (het tweede project van VrijCoop) zal waarschijnlijk startende kunstenaarsgemeenschappen financieren, woongemeenschappen van ouderen financieren woongemeenschappen van jongere ouderen. Het is als het ware een decentraal fonds dat de diversiteit binnen VrijCoop bevordert doordat ieder voor zich mag besluiten wie ze financieren. Het toekomstbeeld van Ecodorp Boekel hebben we nog uitgelegd bij de bijeenkomst. We weten niet hoeveel geld we over tien jaar jaarlijks kunnen besteden aan startende ecodorpen. Maar over 30 jaar gaat vrijwel al onze huur (€ 250.000) jaarlijks naar startende woongemeenschappen. Tien jaar later, als leningen terug komen, kunnen we jaarlijks voor bijna een half miljoen financieren! Wat vroegen we aan startende woongemeenschappen? Wordt een project van VrijCoop. je krijgt gratis statuten (goedgekeurd door een fiscalist en notaris) en hulp om ze voor jouw situatie aan te passen. En als je een project bent van VrijCoop krijg je cofinanciering van VrijCoop en eventueel ook van de leden van VrijCoop. De Duitse GLS Bank financiert bij voorkeur projecten die bij VrijCoop project zijn, omdat ze dan zeker weten dat VrijCoop zijn best doet om het altijd betaalbare huurwoningen te laten zijn. Voor de Duitse gemeenschapsbank is dat belangrijk. De...

Read More