Vraaggesprek met Eco-Tribe Teuge

Posted by on nov 5, 2018 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

    Tussen Apeldoorn en Deventer ligt Ecotribe Teuge. Het project in Teuge is een van de winnaars van de provinciale challenge SteenGoed Benutten, wat zorgde voor subsidiegeld en een ondernemerscoach vanuit de provincie. Bram en Kelly wilde meer weten over het project en haar ideeën.   Hoe is het Earth Awareness Centrum ooit ontstaan? Doordat een groep vooruitstrevende mensen met overeenkomstige visies elkaar vonden, begin 2000. Het gekraakte terrein in Teuge werd de broedplaats waar men elkaar kon ontmoeten, plannen vorm kon geven en kon experimenteren met andere manieren van wonen en werken. Het doel was om mensen bewust te maken dat de aarde een levend wezen is en dat alles onderling met elkaar verbonden is (aarde-gewaarzijn). Op het moment dat iemand dit begrijpt, voelt en heeft geïntegreerd in zijn/haar dagelijkse keuzes, is het een logisch gevolg dat men niet meer neemt dan men nodig heeft, zorg draagt voor de omgeving waarin je leeft, kennis deelt enz.   Hoe ziet een normale dag/week/maand er bij het Earth Awareness centrum uit? Jeetje, das nogal een uitgebreide vraag, heel lastig om in een paar zinnen te pakken. We onderhouden de off grid lifestyle (tuin, elektra, huis, compost, recycling, verwarmingssystemen, drinkwater en vuilwater systemen enzovoorts), bouwen aan de NatuurTempel, zijn bezig met het herbestemmingsproject van het terrein, organiseren (ceremoniële) bijeenkomsten, werken in bepaalde periodes met vrijwilligers, maken kunst, verzorgen rondleidingen en informatiedagen. Kort gezegd leven we integraal. De scheiding tussen wonen en werken is er niet of nauwelijks.    Hoe worden er (taak) afspraken, dagindelingen, weekindelingen en/of maand indelingen gemaakt? Als er überhaupt met een plansysteem wordt gewerkt? Het ‘plansysteem’ waar wij zoveel mogelijk mee werken is ‘op inspiratie’. Dat geldt in ieder geval volledig voor het bouwen van de NatuurTempel en zoveel mogelijk voor alle andere zaken. Daarnaast leven we met de seizoenen, waardoor in bepaalde periodes van het jaar dezelfde onderwerpen terugkomen. Denk hierbij aan het winterklaar maken van ruimte, het zaaien/oogsten in de tuin, de dakgoten reinigen enzovoorts. Natuurlijk kijken we ook vooruit in de tijd, maken we afspraken, plannen we evenementen en evalueren we wat geweest is. Wij zeggen altijd dat we natuurlijk georganiseerd zijn. Zoals alle bomen in het voorjaar in het blad komen, maar afhankelijk van het weer kan dat het ene jaar in maart al zijn en het andere jaar pas in mei. We maken plannen maar blijven constant flexibel naar de situatie en in contact met de betrokkenen. Zo leer je jezelf, elkaar en het leven heel goed kennen en gaat het steeds natuurlijker.   Wat is de Steengoed Benutten prijs voor jullie? De SteenGoed Benutten prijs houdt voor ons een kans in om de locatie door te ontwikkelen, te legaliseren en veilig...

Read More

Goed doen wordt soms wél beloond

Posted by on okt 28, 2018 in Financieel, Juridisch, Nieuws van de ecodorpen, Uncategorized | 0 comments

Zorgen voor biodiversiteit wordt beloond Ecodorp Boekel heeft meegedaan aan een pilotgroep van het VCA Platform, een organisatie die wereldwijd gebieden die (nog) niet behoren bij een regulier natuurgebied, stimuleert om ecosysteemdiensten te herstellen en biodiversiteit te behouden op een manier die meetbaar is. Het gaat vooral om de gebieden waar we wonen en werken, zoals een ecodorp. Het gaat heel slecht met biodiversiteit, dat weet elke ecodorper wel. Ecodorpers hebben daarom zelf al behoefte om in balans te leven met de natuur. De meeste ecodorpinitiatieven staan niet te trappelen om lid te worden van een platform, we hebben niet die stempel nodig om te laten zien dat we het goed doen. Maar het meetbaar maken van een streven, kan wel helpen bij financiering. Ecodorp Boekel krijgt financiering van het Nationaal Groenfonds om de grond te kopen en om de innovatieve groenelementen te kunnen kopen (groendaken, watertanks, enz.). We krijgen dat omdat we lid zijn van het VCA Platform. Dat betekent dat we een biodiversiteitsplan hebben dat meetbaar is. We hebben 5 soorten dieren gekozen die het moeilijk hebben (vogels, vlinders, vleermuizen, wilde bijen en andere insecten). Toen hebben we gevraagd aan externe experts op elk gebied om twee soorten te kiezen die het moeilijk hebben en bij ons een goede woonomgeving zouden kunnen krijgen. We hebben ze ook gevraagd hoeveel individuen ze inschatten dat wij op onze 1,2ha ecodorp zouden kunnen hebben over 10 jaar. Dat doel staat in ons biodiversiteitsplan en elke twee jaar komt er een ecoloog van het VCA Platform (op onze kosten) om te controleren of we op schema zitten en zo niet, wat we kunnen doen om het te verbeteren. Om een voorbeeld te noemen, wij verwachten over tien jaar vijf vleermuizen van de soort Laatvlieger te hebben. Om het verblijven van vleermuizen te bevorderen, gaan we de buitenverlichting voorzien van amber ledlampjes, daar schrikken ze niet van. En de buitenverlichting werkt op bewegingssensoren, zodat ze de gehele nacht uit staan (of er moet iemand voorbij lopen of fietsen). En natuurlijk krijgen de Laatvliegers nestkastjes, die speciaal voor hun bedoeld zijn. Duitse gemeenschapsbank beloont woongemeenschappen De Duitse Gemeinschaftbank für Leihen und Schenken heeft al 90 woongemeenschappen gefinancierd. Ze financieren liever een woongemeenschap dan een individu omdat het risico dan lager is. Een lager risico wordt door de GLS Bank beloond met een lagere rente. De rente is zo laag, een Nederlandse bank die ons had willen financieren reageerde daarop: ‘Zo’n lage rente hadden wij in de verste verte niet kunnen halen’. Het Nationaal Groenfonds en de GLS Bank werken samen om Ecodorp Boekel te financieren en de samenwerking verloopt zo goed, dat ze dat wel vaker willen doen! Klimaatadaptieve woningen krijgen vaak subsidie (en ondersteuning)...

Read More

Infomiddag Ecodorp Boekel voor woongemeenschappen

Posted by on okt 28, 2018 in Financieel, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

  Op 21 oktober 2018 was er een informatiemiddag in Ecodorp Boekel, waar een presentatie en een rondleiding werden gehouden. De bijeenkomst van Ecodorp Boekel voor woongemeenschappen was bezocht door zo’n 35 mensen, grotendeels al wonend in een woongemeenschap. Centraal stond het verhaal van VrijCoop, een vereniging van woongemeenschappen naar voorbeeld van het Duitse Mietshäuser Syndikat. De 150 woongemeenschappen die lid zijn, komen een paar keer per jaar met 300 mensen bij elkaar om elkaar te ondersteunen met kennis en vooral ook financiën. De oudere woongemeenschappen financieren de startende woongemeenschappen met hun eigen huurinkomsten tegen een rente die varieert van 0% tot 2%. Soms leent zelfs een woongemeenschap bij zijn bank om zodoende een startende woongemeenschap te financieren. En dat niet alleen, de vereniging zelf heeft ook inkomsten uit contributie van de 150 leden. Die wordt ook besteed aan de financiering van nieuwe woongemeenschappen. Veel leden van Ecodorp Boekel hebben de laatste vergadering van het Syndikat bijgewoond en er een verslag van gemaakt. Het was hartverwarmend! Ecodorp Boekel financiert straks ecodorpen Ecodorp Boekel is het eerste project van VrijCoop. We hebben twee verenigingen opgericht, een vastgoedvereniging (VaVer) en een bewonersvereniging (BeVer). De VaVer heeft maar twee leden, de BeVer en VrijCoop. VrijCoop is lid om ervoor te zorgen dat er nooit commercieel gespeculeerd kan worden met de woningen en dat het altijd betaalbare huurwoningen blijven. In de statuten wordt vastgelegd dat eventueel overschot van huurinkomsten altijd besteed wordt aan de financiering van startende woongemeenschappen. Elke woongemeenschap mag jaarlijks zelf uitzoeken welke woongemeenschap ze wil financieren. Ecodorp Boekel zal liefst ecodorpen financieren, een kunstenaarsgemeenschap zoals Bajesdorp (het tweede project van VrijCoop) zal waarschijnlijk startende kunstenaarsgemeenschappen financieren, woongemeenschappen van ouderen financieren woongemeenschappen van jongere ouderen. Het is als het ware een decentraal fonds dat de diversiteit binnen VrijCoop bevordert doordat ieder voor zich mag besluiten wie ze financieren. Het toekomstbeeld van Ecodorp Boekel hebben we nog uitgelegd bij de bijeenkomst. We weten niet hoeveel geld we over tien jaar jaarlijks kunnen besteden aan startende ecodorpen. Maar over 30 jaar gaat vrijwel al onze huur (€ 250.000) jaarlijks naar startende woongemeenschappen. Tien jaar later, als leningen terug komen, kunnen we jaarlijks voor bijna een half miljoen financieren! Wat vroegen we aan startende woongemeenschappen? Wordt een project van VrijCoop. je krijgt gratis statuten (goedgekeurd door een fiscalist en notaris) en hulp om ze voor jouw situatie aan te passen. En als je een project bent van VrijCoop krijg je cofinanciering van VrijCoop en eventueel ook van de leden van VrijCoop. De Duitse GLS Bank financiert bij voorkeur projecten die bij VrijCoop project zijn, omdat ze dan zeker weten dat VrijCoop zijn best doet om het altijd betaalbare huurwoningen te laten zijn. Voor de Duitse gemeenschapsbank is dat belangrijk. De...

Read More

Stand van zaken Noorderland

Posted by on okt 28, 2018 in Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

We zijn al geregeld te vinden op ons Noordeland terrein in Ter Apel. Het bestemmingsplan is ingediend en het is nu nog wachten op de goedkeuring van de gemeente. We hebben in het wordingsproces van dit plan de gemeente er steeds bij betrokken en ook de buurt is op de hoogte van wat wij er willen gaan doen. Er zijn twee kennismakingsavonden geweest. Men is blij dat er iets moois gaat gebeuren op het terrein. Onze rechtsvormen zijn in de maak, de crowdfunding wordt opgestart ( men kan al doneren via de website) en we verdiepen ons in de subsidiemogelijkheden. Het terrein moet in eerste instantie gesaneerd worden, en daar gaat veel geld mee gepaard. Onze focus ligt ook op het aantrekken van nieuwe mensen, we mogen immers uiteindelijk 30 tot 60 huisjes gaan bouwen, en kunnen zeker in deze fase best wel hulp gebruiken. We gebruiken deze nieuwsbrief graag om je uit te nodigen om kennis te komen maken met Noordeland! Wil je meer informatie kijk dan op de website, maak contact en hoor wat de mogelijkheden zijn. Met een groet uit het Noorden, waar het goed vertoeven is. Namens Noordeland, Terra de...

Read More

Vlierhof week van geweldloze communicatie

Posted by on okt 28, 2018 in Educatie, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

The Vlierhof community continues persevering in its development process. After a period where there was extra focus on vision, mission and standards, we now resolutely go for the increasing life of it. Our vision is to create a world where every being lives in peace and consciousness. The experience of all those years Vlierhof teaches that non-violent communication is a great tool for this. We only improve the world when we start with ourselves. When we get back in touch with what we really need, self-compassion. And then equally compassion with the other, what it needs. Not acting from judgment, but from fulfillment of our mutual needs. Together we can shape our own peaceful world in our own circle, whether it is Vlierhof, another community or a relationship/family. As Vlierhof we will be working intensively on this for the first week of January for 4 days. And we warmly invite other communities, couples and individuals. Together we will have 4 days to shape this ideal world, overcome obstacles in ourselves and to investigate and find solutions for each other. We want to spend half a day deepening through non-violent communication, the remainder we will use for related matters, relaxation and celebrating peace...

Read More

Boekel: infomiddag voor woongemeenschappen

Posted by on okt 16, 2018 in Agenda, In de media, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

Infomiddag voor woongemeenschappen De laatste jaren komt er maandelijks wel minstens één startende woongemeenschap op onze infomiddag om inspiratie op te doen. Komende infomiddag (21 okt) willen we vooral oudere woongemeenschappen uitnodigen bij onze presentatie en de rondleiding in het ecodorp met afsluitende borrel daarna. De bijeenkomst start om 13:00 in Nia Domo in het centrum van Boekel.  ...

Read More