4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – kring 4: Cultuur, Zingeving en Bewust-zijn

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Tijdens het ecodorpenweekend hebben wij, Anton, Yvonne en Sity, samen met mensen die aan kwamen schuiven, het stukje spiritualiteit uitgewerkt. We hebben de titel Spiritualiteit aangevuld met: cultuur, zingeving en bewust-zijn. De benaming bewust-zijn vinden we eigenlijk toegankelijker dan spiritualiteit. Om in een groep/ecodorp te kunnen wonen is het volgens ons belangrijk dat je zelfkennis hebt en kunt reflecteren op je zelf. Open communicatie is van wezenlijk belang waarbij je kijkt naar je innerlijke integriteit. Wat zijn je motieven om iets voor elkaar te krijgen? Is het van belang voor de groep of voor je persoonlijke belang? Eerlijk zijn hierin naar jezelf (zonder oordeel) helpt je om verder te komen in het gezamenlijke proces. Ben je in staat om je persoonlijke belang, je persoonlijke standpunt (iets) los te laten ten dienste van het gemeenschappelijke belang? Onder bewust-zijn verstaan we ook contact maken met de dieren, planten, elementalen en energiën van de plek.  Bewust-zijn, is ook bewust (be)leven. Dans, zang, creativiteit, muziek en theater spelen een rol om bewust te zijn van je lichaam en je gevoel. Ook  beeldende kunst en ambacht zijn manieren om dit tot uiting te brengen bijvoorbeeld in het bouwen van huizen met aandacht en respect voor de plek en het materiaal. Dit alles komt, volgens ons, voort uit het bewust-zijn van het feit dat we in principe één zijn, we zijn allen gemaakt van dezelfde levens-stof. Eenheidsbewustzijn. In een groep die samen wil wonen en werken is het van belang dat er zorgvuldig met elkaar omgegaan wordt, oprechte aandacht voor elkaar en afstemming op individu,  groep en omgeving. We ontdekten in dit gesprek dat het stukje bewust-zijn eigenlijk op alle andere pijlers van een ecodorp van toepassing is! Dat we er samen iets moois van mogen...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – kring 3: Nieuwe Economie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Nieuwe economie: Klein is het nieuwe groot. De herinrichting van de economie is nodig omdat de huidige economie van dienst is geweest voor het grootschalige opgezette industriële tijdperk. Daarbij heeft geld (onbedoeld)  ook een industrieel karakter gekregen in het huidige bank en beurs systeem. De maatschappij is echter op weg naar het meer op lokale schaal werken. De mens is op zoek naar meer verbinding met elkaar en de natuur. Daar hoort een economie bij waar niet meer in grond, arbeid en kapitaal gehandeld wordt. Lokaal georiënteerd geld ziet er ook anders uit en kan gaan over ruilen of over waarden die niet in geld uit te drukken zijn. In plaats van “Kosten gaan voor de baten uit” zullen we eerder spreken over “Relaties gaan voor de baten uit”. Waar we nu spreken over de economie van vraag en aanbod zullen we toegaan bewegen naar zaken doen in liefde en vertrouwen. Klinkt misschien als een mooie droom. We kunnen vandaag echter gewoon beginnen.    Economie Vrijkopen grond, financiering, bestemming, grondorganisatievorm Fondsenplan: crowdfunding – community based Economie gebaseerd op relaties Subsidies LETS- lokaal geld  Schenkgeld (gift-economie) Bomen toe-eigenen (bv. baby geboorteboom)  Congoma (reclaim the seeds) Terre de Liens, Kleinschalige ambachten...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – Kring 2: Sociale Dimensie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Het gaat hierbij over onderlinge relaties en persoonlijke ontwikkeling In een intentionele groep is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan onderlinge relaties. Dat kan door sharing, door conflict bemiddeling, besluitvorming, leuke dingen doen, protocol voor toelating nieuwe leden, ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste is de verantwoordelijkheid van elk individu. Methodes die daarbij gebruikt worden zijn bijvoorbeeld Non Violent Communication, dragon dreaming, deep democracy, way of councel, forum, heart circle, sociocratie, restorative circles, fishbowl, etc. Ook werd geopperd om titels van relevante literatuur, video’s, Youtube films etc. te delen.   Iedere gemeenschap gaat op haar eigen manier met het sociale onderwerp om. Het idee werd geboren om met afgevaardigden van de verschillende initiatieven te delen hoe ieder dat doet en daar een dag voor bij elkaar te komen om ervaringen te delen.    Belangstelling? Meld je aan dan aan via info@gen-nl.nl en gaan we bekijken wanneer en waar we dat kunnen...

Read More

4 nieuwe kringen binnen GEN-NL – Kring 1: Ecologie

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

Bouwen en voedsel waren de thema’s die aan de orde kwamen tijdens de brainstormsessie op het Ecodorpen netwerkweekend in Ecodorp Bergen.  Een mooi bedrijf dat zich bezig houdt met stro-leem bouw is Strawblockssystems  in Gelselaar bij Lochem. Zie: http://www.strawblockssystems.nl. Thomas Pijnenborgh (thomaspynenborg@riseup.net) heeft info. over herbruikbare bouwmaterialen. Hij is ook bezig met opzetten van een online info systeem. Wiki genaamd, zelfdragend, iedereen heeft toegang en kan dingen toevoegen. Ook veel info. op solutionlibrary, Gaia-education en Ecovillage.org. Het is breder dan alleen bouwmaterialen.   Onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de workshop:  *Voedselbossen en Agroforestry en de verschillen daartussen. Bouwie en Hans * Permacultuur. (o.a. Hans Nusink is hiermee bezig) * Locale energievoorziening en de mogelijkheid binnen Agroferstry om daar een bijdrage aan te geven. * Kennis van Wilde planten en als voedsel. (o.a. Monique Wijn is hiermee bezig) * Afval/hergebruik/kringloop * Water gebruik/huishouding/afvalwater verwerking * Bodem * Transport * Zaden/delen van/behouden (o.a. Monique Wijn is hiermee bezig) * Meewerkdagen om elkaar te helpen.   Er is behoefte aan een overzicht van wie waarmee bezig is, of kennis heeft van de verschillende onderwerpen binnen ons netwerk. Het bovengenoemde Wiki systeem kan daarbij een rol spelen.En: een dringende oproep aan contactpersonen voor de verschillende onderwerpen. Met de mogelijkheid om THEMA-dagen of weekenden te organiseren. ...

Read More

Netwerkweekend zomer 2019, verslag door Terra de Graaf

Posted by on Jul 2, 2019 in Netwerk, Nieuws | 0 comments

    GEN-Netwerkweekend zomer 2019 in Ecodorp Bergen  door Terra de Graaf, ecodorp Noordeland 7 juni ontmoeten de ecodorpen elkaar weer voor een netwerkweekend, dit jaar in Ecodorp Bergen in een grote roze yurt. Het weer belooft onstuimig en mooi te worden.  Als mede organisator, wijs ik de mensen allemaal binnen een bed toe. Bedoeling was om in tentjes te slapen, het is immers zomer! Echter de eerste nacht is het weer zo stormachtig, dat we besluiten kamperen af te raden. Het lukt zowaar om alle 26 deelnemers binnen een slaapplek te geven, met dank aan de Bergenaren! Het weer blijft onstuimig, en dan heb ik het over de zaterdag. Volle zware wolken willen geleegd worden, en het liefst boven ons. Gelukkig hebben we een yurt met veel ruimte en een kachel, die we kunnen stoken. Gezellig en warm!  Kennismaking en Peer-to-Peer learning Zaterdagavond begint met een kennismakingsspel: het ‘Ecodorpen-bingo’. Een kaart met 16 vragen moet iedereen invullen, wie het eerste klaar is krijgt een prijs. Vervolgens zitten we bij elkaar met de eigen groep ecodorpers, er zijn er 17(!) initiatieven aanwezig. Ieder krijgt een kaart om hun grootste uitdaging op te schrijven. En vervolgens wordt deze kaart aan alle andere groepjes doorgegeven, die er een advies of tip op zetten. Ieder project krijgt dus 17 tips voor hun grootste uitdaging!  Open Space De rest van het weekend staat in het teken van Open Space. De ruimte is open om iets van ieders expertise aan te bieden en te delen. Er komen drie rondes die dag en er wordt flink gewerkt en uitgewisseld middels allerlei workshops aangeboden door de deelnemers zelf.  Bestemmingsplan Ecodorp Een voorbeeld: Jan Cuperus van ecodorp Bergen en ik (Noordeland) geven een workshop over het tot stand komen van onze bestemmingsplannen. Met een groep van rond de vijftien mensen praten we hier over (en over andere zaken, zo gaat dat, en dat is ook erg fijn). Belangrijke speerpunten zijn:  Zoek bij voorkeur en voor de medewerking een locatie uit waar de gemeente al jaren niets mee kan, en dus graag wil dat er iets moois gebeurt.  Zorg dat je de dus de gemeente en de provincie meekrijgt, ga gesprekken met ze aan, als je zelf duidelijk een plan hebt.  Vergeet de buurt niet, zeer belangrijk! Als je buurt ook als vrienden weet te krijgen is dat ook het halve werk. ( geef informatie , en verwen ze met lekkernijen, luister naar hen, betrek ze erbij)  RooBeek uit Emmen heeft Ecodorp Bergen en Noordeland geholpen met het bestemmingsplan op papier te krijgen, en we hebben zelf heeeeeel veel werk verricht, zodat het betaalbaar bleef. Het bestemmingsplan van Noordeland ligt nu ter inzage. Als het uiteindelijk goedgekeurd worden,...

Read More

VrijCoop: een warme deken voor ecodorpen…

Posted by on Jul 2, 2019 in Financieel, Info, Netwerk, Nieuws | 0 comments

  VrijCoop is de Nederlandse zusterorganisatie van het oudere Duitse Mietshäuser Syndikat. Het Syndikat is een vereniging van zo’n 150 woongemeenschappen die elkaar ondersteunen, met name op financieel vlak. Opgeteld zijn de duizenden mensen eigenaar van tientallen miljoenen waarde aan woningen. Drie keer per jaar komen de leden een weekend bij elkaar om kennis te delen en vooral om nieuwe woongemeenschappen te ondersteunen. Gemiddeld zo’n 300 mensen stemmen dan over leningen van € 12.000 vanuit de vereniging zelf. De woongemeenschappen kunnen op dat moment (of later) ook geld uitlenen aan een nieuwe woongemeenschap. Samen opgeteld kan dat leiden tot een lening van een miljoen!   Ecodorp Boekel is het eerste project van VrijCoop, Bajesdorp (A’dam) waarschijnlijk het tweede project. Net als alle andere woongemeenschappen die VrijCoop-project worden, leggen wij vast in onze statuten dat we al het geld dat we jaarlijks overhouden, gebruiken om nieuwe woongemeenschappen te financieren. Over dertig jaar is dat opgelopen tot zo’n kwart miljoen per jaar dat wij mogen uitlenen aan nieuwe duurzame woongemeenschappen en ecodorpen. Elke woongemeenschap mag zelf bepalen welke woongemeenschap ze financieren, wij zullen zonder twijfel kiezen voor startende ecodorpen. Dit zijn hoog risico leningen, want het jaar erop hebben we weer hetzelfde bedrag over om uit te lenen.   Zo ondersteunen we elkaar op het gebied waar veel woongemeenschappen moeite mee hebben, namelijk financiering vinden. Het is als een warme deken, waar woongemeenschappen elkaar kunnen ondersteunen om betaalbare woningen te kunnen realiseren.   Soms een vangnet… Met 14 ecodorpers zijn wij in 2018 naar een Syndikat-vergadering geweest, een aanrader voor elk ecodorp dat lid wil worden van VrijCoop. De nacht voor de vergadering was er brand geweest bij één van de aangesloten woongemeenschappen, een woning met vijf bewoners. Tijdens de vergadering stelde het bestuur voor om ze direct € 10.000 te lenen, zodat ze nieuwe woonruimte konden betalen en bedden en al het andere wat je nodig hebt op korte termijn. Eén van de bestuursleden kreeg tranen in haar ogen door het enthousiasme van de mensen die hulp aanboden en het voorstel ondersteunden. Dus meteen de dag na de brand kregen zij € 10.000 op hun rekening gestort. Dat is nog eens een vangnet!   De voorwaarden van VrijCoop Iedereen mag lid worden van VrijCoop, maar VrijCoop ondersteunt alleen projecten onder bepaalde voorwaarden. VrijCoop ondersteunt alleen verenigingen van betaalbare huurwoningen. Dat heeft als voordeel dat je niet meer hoeft te twijfelen over je rechtsvorm en je voorbeeldstatuten krijgt die beoordeeld zijn door juristen, fiscaal experts én de Duitse GLS Bank. Elk project (ecodorp) bestaat uit twee verenigingen, een Vastgoedvereniging (VaVer) en een Bewonersvereniging (BeVer). De VaVer is eigenaar van de grond en de woningen en heeft geld geleend van banken en...

Read More