GEN-NL Expertgroepen opgericht ‘Energie’ en ‘Water en Sanitatie’

Posted by on Nov 5, 2021 in bouwen, CLIPS, GEN-NL nieuws, Juridisch, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Na afloop van de webinar zijn er 2 expertgroepen gevormd om als GEN-NL te lobbyen voor betere wetgeving: – Een Energiegroep die zich gaat bezig houden met energievraagstukken en gezamelijke projecten – Een Water- en Sanitatiewerkgroep die zich inzet voor meer ruimte voor zelfvoorzienende wateropvang en sanitatie. Zo hopen we onze kennis en krachten te bundelen. Wil jij graag mee werken in of heb jij een vraag aan een van de expertgroepen? Meld je dan aan voor een van deze expertgroepen. Voor de expertgroep Energie is Cynthia van Schendel de contactpersoon. Voor de expertgroep Water en sanitatie is Fedde Jorritsma de contactpersoon. Een expertgroep Ecobouw is in oprichting. Ook hiervoor kun je je vast opgeven. Als er voldoende animo is, gaan we hiermee aan de slag. Ik meld me aan voor een Expertgroep...

Read More

15 november 2020: Online workshop ‘Recht van Spreken’

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Door Cynthia van Schendel Op zondagmiddag 15 november organiseerde GEN.NL een online webinar Recht van Spreken. Aanwezig waren mensen van verschillende ecodorp initiatieven: The Green Tribe, Zuiderveld, Strohplatz, EMN, CVEG, de Zwerm, EcoBosch, Noordeland en Klein Oers Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkenden we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Trainer Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Ook is zij een verspreider van Deep Democracy. Dit is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Brigitta haalt thema’s aan als: Je welkom voelen, een plek hebben/ erbij horen, je gezien en gehoord voelen. Dat is een universele behoefte. Bisschop TuTu: Ubuntu betekent: Ik ben, omdat wij zijn! Het gaat om het grotere geheel, het WIJ. En tegelijkertijd gaat het om, wat is dan MIJN plek binnen dit geheel? Voor Ecodorpen is Deep Democracy belangrijk. Om vandaag succesvol te zijn en morgen te overleven. Gevoelens mogen er zijn. Het gaat om relaties dus: Volg het proces, niet alleen de oplossing (procesgericht versus doelgericht). Laten we onze verschillen vieren ( Bisschop Tutu). We kunnen het oneens zijn met elkaar en nog steeds van elkaar houden (James Baldwin) Harmonie is prachtig, maar bewustzijn is krachtig! Dat geeft groei. Vermijd discussie (gelijk/ versus ongelijk). Spreek vanuit je ervaring. Heb compassie met jezelf en de ander. Luister met oprechte aandacht naar de ander en durf vanuit je hart te spreken. De wijsheid van de minderheid uitnodigen/ waarderen. Persoonlijk leiderschap: Arnold Mindell moedigt alle dorpsbewoners aan leiderschap te nemen. Zelf en als groep. Je zet soms een stap naar voren en soms doe je even een stap terug. Brigitta geeft ook de tip om als je zelf veel aan het woord bent, een snelle denker en een snelle reageerder bent, om dan eens af te wachten, stil te zijn. Ben je afwachtend en durf je niet zo goed het woord te nemen, probeer het eens wel te doen. Tijdens de...

Read More

16-18 april CLIPS training Gemeenschapsvorming

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Vanuit het Europese CLIPS-project voor gemeenschapsvorming organiseert GEN-NL een weekendtraining van 16 tot en met 18 april 2021. Doel van de training Het ondersteunen van ecodorpen in de gemeenschapsvorming en sociale dimensie, en Het mogelijk uitbreiden van de Nederlandse trainerspool. Tijdens het weekend zal gekeken worden of hier geschikte kandidaten voor zijn. Programma-opzet Tijdens het weekeinde maak je op een interactieve manier kennis met het Europese CLIPS-programma en -model. We presenteren de nieuwe Europese materialen (educatief CLIPS-spel en ander trainingsmateriaal). Aan de hand van door deelnemers zelf ingebrachte cases wordt de werking van CLIPS stap voor stap uitgelegd. Van deelnemers wordt tijdens het weekeinde een actieve rol verwacht in het op onderdelen zelf (leren) presenteren en toepassen van methodieken en technieken. Op basis van de training vindt met elke deelnemer een eindevaluatie plaats en wordt jouw mogelijke rol in de toepassing en verspreiding van het CLIPS-model besproken. Hoofdtrainers tijdens dit weekeinde zijn Paul Hendriksen (Aardehuizen Olst) en Monique Wijn (Ecodorp Land van Aine – voormalig ecodorp Noordeland)). Lokatie en kosten De training wordt gegeven op een locatie waar tevens gelegenheid voor overnachting is. De kosten worden deels betaald door de EU, waardoor we de eigen bijdrage van deelnemers kunnen beperken tot rond de 100 euro inclusief maaltijden en accommodatie. Aanmelding en selectie Er is maximaal plek voor 15 deelnemers. Bij de selectie wordt gekeken naar o.a. ecodorp ervaring, trainings-/coachings ervaring en kennis van een aantal belangrijke methoden en -technieken. Op basis van door jou aangeleverde gegevens wordt uit de aanmeldingen een selectie gemaakt. Als je kunt meedoen, ontvang je bericht en de aanmeldingsvoorwaarden. Klik op deze link voor het aanmeldformulier!  ...

Read More

CLIPS trainingen online

Posted by on Nov 5, 2020 in CLIPS, Educatie, Nieuws | 0 comments

Alle CLIPS-trainingen, zoals bij Ecodorp Zuiderland en Babylon in Nijmegen vinden nu vanwege Corona online plaats! Een vreemde ervaring om gemeenschapsvorming via een scherm te doen! Toch zeggen deelnemers ‘beter dan geen contact’ en ontwikkelen we steeds meer interactieve dynamische technieken. Komend weekend is bv. een gratis Europese CLIPS-training online. ___________________________ CLIPS-multiplier event voor ecodorpen Een 2,5 daagse CLIPS-training voor ecodorpen in Nederland is in de maak, deze wordt in januari of februari gegeven, hopelijk live. Hier zullen alle nieuwe Europese materialen worden gepresenteerd. Meld je hier alvast aan. Heb je hulp nodig als startende groep of loop je tegen interne uitdagingen aan, dan kun je hier ook een kennnismakingsgesprek voor een training op maat...

Read More

Online training ‘Recht van Spreken’

Posted by on Oct 28, 2020 in Agenda, CLIPS, Educatie, Nieuws, Uncategorized | 0 comments

zondagmiddag 15 november  16.00-18.00u (inlog 15.30u) Recht van Spreken Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkennen we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: In hoeverre kunnen oudgedienden openstaan voor inbreng van nieuwe leden en belangstellenden? Hoe vind je als nieuwkomer je plek in een bestaande groep? Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Als GEN-NL organiseren we dit webinar om samen te leren over dit dynamische proces. Aanmelding Zorg dat meerdere mensen vanuit jouw groep of gemeenschap zich aanmelden want we willen graag leren van de ervaringen van zowel oudgedienden als nieuwkomers (ook belangstellenden die nog geen lid zijn van een stichting of vereniging zijn welkom). Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. Trainer: Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Monique Wijn zal de bijeenkomst begeleiden. Marian Aarts verzorgt de technische ondersteuning. Birgitta Schomaker Deep Democracy – achtergrond Deep Democracy is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. “Success is not only peace or justice, but success is learning how to relate.” (Arnold Mindell, de grondlegger van Deep Democracy) Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Praktische informatie We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. Er worden interactieve methoden gebruikt, zodat de eigen inbreng van de deelnemers zo groot mogelijk is. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de training. Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. We vragen voor deze unieke training een bedrag van €15,00. Leden betalen slechts €10,-. Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar. Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner. Deze workshop is voor iedereen die… – betrokken is bij (een initiatief voor het creëren...

Read More

Webinar ‘Online Faciliteren’

Posted by on Jun 4, 2020 in Agenda, CLIPS, Nieuws | 0 comments

woensdagavond 10 juni  19.30-21.30u Als ecodorp-initiatief is het vaak worstelen met de Corona-pandemie. Je wil samenkomen, je verbinden met elkaar, maar life is heel beperkt mogelijk.. Ondanks social media en communicatietechnologie is online vergaderen, trainen en bijeenkomsten organiseren mensenwerk. Niet iedereen is gewend om online samen te komen, en dus is het belangrijk om dit goed te faciliteren. Om hierover kennis en ervaringen uit te wisselen, heeft trainerscollectief Stroomversnellers een workshop ontwikkeld, waar we veel van hebben opgestoken. Graag geven we die kennis door aan ecodorpers. Deze workshop is voor… -Iedereen die betrokken is bij (een initiatief voor het creëren van) een ecodorp -online vergaderingen, bijeenkomsten of trainingen faciliteert of dat wil gaan doen -en wil leren over hoe je dit doet en kunt verbeteren. In deze workshop leer je… -Technische tips die je kunnen helpen om een goede online bijeenkomst te organiseren -Hoe je een veilige sfeer creëert in een online omgeving -Hoe je d.m.v. interactie de groep enthousiast en betrokken houdt -Waar je aan kunt denken op het gebied van toegankelijkheid -Hoe je (ook online) om kunt gaan met machtsverhoudingen in de groep Waar, wanneer en wat kost het? We organiseren de workshop op: Woensdag 10 juni van 19:30 – 21:30 uur Maximum aantal deelnemers: 16 personen De workshop wordt gegeven op basis van donaties, die ten goede komen aan het werk van GEN Nederland. 10% daarvan dragen we af aan Stroomversnellers als dank voor hun voorwerk en (corona-)steuntje in de rug.  ...

Read More