Stem op Ecodorp Boekel en op alle ecodorpen

Posted by on Oct 15, 2021 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Slechts één op de tien ecodorpinitiatieven wordt gerealiseerd, blijkt uit onderzoek. Het Nederlandse Ecodorpennetwerk GEN-NL wil de kansen van initiatieven verbeteren. Ecodorp Boekel zit in de top 3 van de Cobouw Duurzaamheid Award! Er is alleen nog maar één stemronde waarbij ze heel ons netwerk nodig hebben. Stem op Ecodorp Boekel, stem op een betere kans voor ecodorpen. In de presentatie aan de jury van Cobouw heeft Ad Vlems verteld dat ecodorpen kunnen bijdragen aan de transitie van de bouwsector. Elk ecodorp en duurzaam wooninitiatief heeft de ambitie om biobased en circulair te bouwen. Dat zijn momenteel 77 initiatieven die ingeschreven zijn bij GEN-NL. Veel van die initiatieven willen ook innovatieve bouwmaterialen uittesten. Ze kunnen dienen als een showroom en een proeftuin. Dat is heel belangrijk omdat het bouwmagazine Cobouw weet dat de bouwsector snel moet verduurzamen. Via Cobouw willen duurzame bouwers meehelpen aan het realiseren van de initiatieven en Cobouw kan voor publiciteit zorgen voor elk van die initiatieven. Misschien kunnen ze zelfs op die manier bijdragen aan het krijgen van financiering. Het Rabobank Innovatieteam heeft al aangegeven dat ze woongemeenschappen zoals ecodorpen willen financieren.   Dus registreer je voor de Cobouw website en stem op Ecodorp Boekel!...

Read More

Energie-factsheets en spel bij Land van Aine

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Energie-factsheets en spel. Fedde Jorritsma, Land van Aine voorheen Noordeland, Ter Apel  Fedde vertelt over het proces waar we in zitten met het Land van Aine. Wat we allemaal kennen in onze initiatieven dan is het een hele kunst om met een groep de wensen en de realiteit en de consequenties van die wensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we met onze procesbegeleider een soort ontwikkelkader gemaakt met daaraan gekoppeld ‘fact-sheets’ waarvan de eerste over water en sanitatie gaat. Wij gaan nog met andere thema’s aan de slag; energie (stroom en warmte) ruimtelijke inrichting (grondverzet en waterhuishouding) en sanering en veiligheid. Fedde laat een kleine presentatie zien waarin deze ontwikkelkaders staan aangegeven. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan, cashflow en financieringsbehoefte of bronnen. Voor die voorzieningen komt dan naar voren dat er meer informatie nodig is bijv. over de uitgangspunten van de woningen, waar zij aan moeten voldoen qua nutsvoorzieningen; er moeten cijfers bij komen, het geld dat op tafel moet komen, en er zullen compromissen gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld met energie komen we met koken op biopropaan. En dat er een 6 Ampère, 230 volt elektriciteitsvoorziening in de woning aangebracht wordt. Dat er regenwateropvang van B-kwaliteit 2000 liter per persoon voor een woning komt. Als men dat anders wil, dan kan dat, omdat we verschillende factsheets daarover maken. Ecodorpen zouden zo de mogelijkheden, kostprijs en rendement van diverse systemen inzichtelijk krijgen zodat ze de optimale keuzes kunnen maken voor hun ecodorp. Ook willen we kijken of we het in een spelvorm kunnen presenteren....

Read More

Mantelzorgwoningen in Boekel

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteerde Ronald Haselzet van Ecodorp Boekel hun mantelzorgwoningen.   Ronald Hazelzet geeft een presentatie over mantelzorgwoningen en laat zien dat er in elke cirkel twee mantelzorgwoningen gebouwd worden. Oorspronkelijk waren er meer woningen gepland maar dat was niet te realiseren volgens het bestemmingsplan. Deze woningen tellen echter niet mee in het plan zodat men meer woningen dan oorspronkelijk kon realiseren. Binnen ecodorp Boekel wordt er van je verwacht dat je een aantal uren per week meewerkt, maar voor de aanvragers van mantelzorgwoningen geldt dat het mee werken naar vermogen is. Mantelzorg past binnen het concept van het Ecodorp vanwege de onderlinge zorg. Je kunt je aanmelden met een mantelzorg vraag bijv. als ouder met kind maar ook alleen als mantelzorgvrager. Dan komt je er alleen te wonen. Volgens de WMO moet er een sociale relatie zijn. Daarin is voorzien als je een kennismakingstraject hebt van een half jaar. De relatie is dan ontstaan door bijvoorbeeld mee te vergaderen en mee te werken. Het mantelzorg project past in het nastreven van de blue zones concept waarin mensen 100 jaar kunnen worden. Het realiseren van dit soort zones wordt gestimuleerd onder andere door het waterschap. Ecodorp Boekel een partner met deze organisatie. Ook de gemeente steunt van harte dit project. We zijn daarnaast heel blij met onze partner Achmea verzekeringen, die investeert in preventie en gezondheid. Zij steunen ook ons mantelzorg concept. Boekel heeft inmiddels veel samenwerkingspartners. Dit zijn drie voorbeelden. Voor een overzichtsbeeld van Ecodorp Boekel zie: https://www.ecodorpboekel.nl/...

Read More

Artists in Residence

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ vertelt Ad Vlems over het project in Boekel. Artists in Residence – Ad Vlems van Ecodorp Boekel Ad Vlems vertelt over de doelen die nagestreefd worden en allemaal met elkaar verbonden zijn, het is belangrijk dat als je wat doet dit een positief effect heeft op de andere doelen. Een voorbeeld is het artist investment, een plek waar een kunstenaar een paar maanden kan wonen. Er worden alleen kunstenaars gevraagd die kunnen bijdragen aan een betere wereld, door oplossingen te bedenken die positief bijdragen aan het geheel. Het referentiekader zijn de 17 VN doelen voor een duurzame wereld wereld in 2030. Bijvoorbeeld door het afval van voedingsindustrie te gebruiken om nieuwe kleding van te maken. Binnen Ecodorp Boekel kan men inspiratie opdoen omdat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn met andere bedrijven. De kennis die hierdoor ontstaat willen we delen in ons kennis- en informatiecentrum. Hier kan men ook dingen ontwerpen en uittesten. Een ander plan is een filmstudio voor informatiemateriaal. De opgedane kennis willen we graag delen en we hebben inmiddels al twee subsidies gekregen voor dit project. Eén voor de opstart en onderhoud en een tweede om kunstenaars uit het buitenland naar Boekel te halen. Dit vanuit een internationaal samenwerkingsverband. Voor de powerpoint zie: 9-1-2021 SDG AiR Boekel aan GEN NL.pptx Voor een kunsthistorische visie zie: https://www.ecodorpboekel.nl/van-vroege-kunstgeschiedenis-tot-kunstenplan-ecodorp-boekel/...

Read More

Maya en Mark bouwen NatuurTempel in Teuge

Posted by on Jan 20, 2021 in bouwen, In de media, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen | 0 comments

‘We lopen echt niet in een berenvelletje rond’ Anders leven, leven van wat de aarde voor je in petto heeft. Veel mensen denken erover om bewuster te gaan leven, Maya van Oosterhout en Mark Huser uit Teuge zijn het echt gaan doen. Ze werkten jarenlang op de ritmes van de seizoenen en op de flow van creativiteit. Met de NatuurTempel als eindresultaat. Artikel van Alice van Eijk in De Stentor, 5 september 2020 Een co-creatie met de aarde, zo omschrijven Mark Huser uit Apeldoorn en Maya van Oosterhout hun NatuurTempel in Teuge. Ze hebben er bijna negen jaar aan gewerkt en de bezinningsplaats is nu zo goed als klaar. ,,Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste klusjes. Het dak krijgt een groene laag, daar moeten planten gaan groeien. En de koepel krijgt plexiglas”, legt de 42-jarige Huser uit. ,,Er is hier altijd werk.’’ Respect tonen Mark Huser en Maya van Oosterhout (43) wonen op de Fliegerhorst in Teuge, een terrein met elf boerenbunkers die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn gebouwd. Hier leven zij off-grid, de woningen zijn niet aangesloten op gas, water en elektriciteit. De twee hadden behoefte aan een eigen bezinningsplaats en besloten er eentje bij hun bunkerboerderij te bouwen. ,,Van oudsher werden tempels gebouwd als plaats om respect te tonen voor iets dat waardevol is. Voor ons is dat de natuur en het behoud van de levende wezens op aarde”, zegt Huser. Maya van Oosterhout en Mark Huser in hun NatuurTempel in Teuge. © Rob Voss Kunstwerk De financiering komt volledig uit donaties via hun stichting Earth Awareness en eigen spaargeld. ,,Van hout dat ik over had, maak ik tafels en die verkoop ik vervolgens weer.’’ De tempel is een bouwproject maar voelt voor Mark en Maya veel meer als een kunstwerk. ,,Het is een 140 vierkante meter groot kunstwerk geworden dat bestaat uit hout, gecombineerd met leem en gekleurd glas. Er zit zo’n dertig ton hout in verwerkt, van veertig verschillende soorten’’, vertelt Mark Huser enthousiast. ,,Vroeger was een plank een plank voor mij maar nu weet ik dat elke boom eigenschappen bezit die weer een specifiek doel dient. Zo heb ik oude ambachten en kennis van hulpbronnen herontdekt.’’ Gekleurd servies van oma In elke tempelwand heeft Maya gekleurd glas verwerkt. ,,Daarvoor heb ik oma’s servies gebruikt. Gewoon bij de kringloopwinkel gehaald. Elke wand heeft een andere kleur, samen vormen ze de regenboog’’, licht Van Oosterhout toe. Ze omschrijft zichzelf als een selfmade kunstenaar, haar wortels liggen in Brabant. ,,Vrienden vertelden mij over de Fliegerhorst, ik ben er gaan kijken en gebleven.’’ We lopen echt niet in een berenvelletje rond maar zoeken het midden op tussen de cultuur en de natuur’...

Read More

Wettelijke beperkingen van ecodorpen

Posted by on Nov 4, 2020 in bouwen, Internationaal, Juridisch, Netwerk, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Wettelijke belemmeringen en successen van ecodorpen  GEN NL heeft als doel het oprichten en versterken van Ecocodorpen in Nederland. Vele goede initiatieven stuiten echter op administratieve en bureaucratische  obstakels bij pogingen een meer duurzame leefstijl te verwezenlijken. GEN-NL wil graag nieuwe en beginnende initiatieven ondersteunen met goede adviezen gebaseerd op degelijke ervaringen van verder in hun ontwikkeling zijnde initiatieven bij het oplossen van administratieve hobbels om te voorkomen dat initiatieven stranden. Bovendien willen we een overzicht bieden van alle bittere ervaringen van ecodorpers die geen kans zagen dilemma’s te overwinnen en een passende oplossing te vinden. Door middel van deze voorbeelden willen we de wezenlijke blokkades op een rij zetten die de ontwikkeling tot een waarlijk duurzaam Europa belemmeren. GEN Nl, GEN Europa en ECOLISE hebben de diepe wens invloed uit te oefenen op de regelgeving en wetten die die duurzame ontwikkeling tegen houden en welke ontwikkeling ondersteund wordt door de Europese bevolking. Bovendien willen die organisaties hun invloed aanwenden om de huidige belemmerende regelgeving en wetten te wijzigen zodat de ontwikkeling waar zij voor staan mogelijk wordt. Vanuit Ecolise is in Europa een groot onderzoek gestart naar de ervaringen van ecodorpen. In Nederland hebben 8 ecodorpen de vragenlijst ingevuld. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je dat nog niet gedaan, vul dan graag de vragenlijst alsnog...

Read More