GEN-NL Expertgroepen opgericht ‘Energie’ en ‘Water en Sanitatie’

Posted by on Nov 5, 2021 in bouwen, CLIPS, GEN-NL nieuws, Juridisch, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Na afloop van de webinar zijn er 2 expertgroepen gevormd om als GEN-NL te lobbyen voor betere wetgeving: – Een Energiegroep die zich gaat bezig houden met energievraagstukken en gezamelijke projecten – Een Water- en Sanitatiewerkgroep die zich inzet voor meer ruimte voor zelfvoorzienende wateropvang en sanitatie. Zo hopen we onze kennis en krachten te bundelen. Wil jij graag mee werken in of heb jij een vraag aan een van de expertgroepen? Meld je dan aan voor een van deze expertgroepen. Voor de expertgroep Energie is Cynthia van Schendel de contactpersoon. Voor de expertgroep Water en sanitatie is Fedde Jorritsma de contactpersoon. Een expertgroep Ecobouw is in oprichting. Ook hiervoor kun je je vast opgeven. Als er voldoende animo is, gaan we hiermee aan de slag. Ik meld me aan voor een Expertgroep...

Read More

GO NUTS: verslag webinar 28 oktober 2021

Posted by on Nov 5, 2021 in Beleid, bouwen, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Op 28 oktober was de webinar Go Nuts. Een zelf-/samenvoorzienende gemeenschap creëren? Onafhankelijk worden wat betreft water, sanitatie, energie? Hoe doe je dat en wat zijn wettelijke kansen en beperkingen? Ferdi Hummelink van Olst Aardehuizen en Fedde Jorritsma van Land van Aine gaven een presentatie. Hier zijn de presentaties te downloaden. GO NUTS Presentatie: Energie GO NUTS Presentatie: Water en Sanitatie De webinar is opgenomen en achteraf te bekijken op You Tube. Opname GO NUTS Aanleiding en achtergrond Begin september 2021 had GEN-NL een gesprek met Monique Arnolds van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het gesprek ging over regelgeving waar ecodorpen tegen aan lopen, zowel bij de bouw, zoals bij de certificering van de BENG, de certificering van materiaal, mag je tijdens de bouw gebruik maken van vrijwilligers, als ook bij de aanleg van NUTS: hoe zit het met energiecollectief en het opzetten van een collectief smart grid? Hoe zit het met gebruik van regenwater, wat mag wel en niet rondom off grit sanitatie? De inventarisatie waar ecodorpen tegenaan lopen lees je hier. Brondocument Wettelijke Uitdagingen Ferdi en Fedde deelden hun kennis en ervaring op het gebied van water, energie en sanitatie. Er volgde een boeiende uitwisseling met andere ecodorpenexperts. Een van de concrete kansen lijkt samenwerking rondom peakshaving. Samen gaan praten met Enexis is een vervolgstap, over het opzetten van een Europees pilotproject voor ecodorpen, bv in het opzetten van een smartgrid. Iets dat tot nu toe niet is toegestaan aan burgerinitiatieven.. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgstappen. O.a. zijn er 2 expertgroepen opgericht. Follow up met Expertgroepen...

Read More

Stem op Ecodorp Boekel en op alle ecodorpen

Posted by on Oct 15, 2021 in bouwen, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Slechts één op de tien ecodorpinitiatieven wordt gerealiseerd, blijkt uit onderzoek. Het Nederlandse Ecodorpennetwerk GEN-NL wil de kansen van initiatieven verbeteren. Ecodorp Boekel zit in de top 3 van de Cobouw Duurzaamheid Award! Er is alleen nog maar één stemronde waarbij ze heel ons netwerk nodig hebben. Stem op Ecodorp Boekel, stem op een betere kans voor ecodorpen. In de presentatie aan de jury van Cobouw heeft Ad Vlems verteld dat ecodorpen kunnen bijdragen aan de transitie van de bouwsector. Elk ecodorp en duurzaam wooninitiatief heeft de ambitie om biobased en circulair te bouwen. Dat zijn momenteel 77 initiatieven die ingeschreven zijn bij GEN-NL. Veel van die initiatieven willen ook innovatieve bouwmaterialen uittesten. Ze kunnen dienen als een showroom en een proeftuin. Dat is heel belangrijk omdat het bouwmagazine Cobouw weet dat de bouwsector snel moet verduurzamen. Via Cobouw willen duurzame bouwers meehelpen aan het realiseren van de initiatieven en Cobouw kan voor publiciteit zorgen voor elk van die initiatieven. Misschien kunnen ze zelfs op die manier bijdragen aan het krijgen van financiering. Het Rabobank Innovatieteam heeft al aangegeven dat ze woongemeenschappen zoals ecodorpen willen financieren.   Dus registreer je voor de Cobouw website en stem op Ecodorp Boekel!...

Read More

Energie-factsheets en spel bij Land van Aine

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ Energie-factsheets en spel. Fedde Jorritsma, Land van Aine voorheen Noordeland, Ter Apel  Fedde vertelt over het proces waar we in zitten met het Land van Aine. Wat we allemaal kennen in onze initiatieven dan is het een hele kunst om met een groep de wensen en de realiteit en de consequenties van die wensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we met onze procesbegeleider een soort ontwikkelkader gemaakt met daaraan gekoppeld ‘fact-sheets’ waarvan de eerste over water en sanitatie gaat. Wij gaan nog met andere thema’s aan de slag; energie (stroom en warmte) ruimtelijke inrichting (grondverzet en waterhuishouding) en sanering en veiligheid. Fedde laat een kleine presentatie zien waarin deze ontwikkelkaders staan aangegeven. Dit moet leiden tot een uitvoeringsplan, cashflow en financieringsbehoefte of bronnen. Voor die voorzieningen komt dan naar voren dat er meer informatie nodig is bijv. over de uitgangspunten van de woningen, waar zij aan moeten voldoen qua nutsvoorzieningen; er moeten cijfers bij komen, het geld dat op tafel moet komen, en er zullen compromissen gesloten moeten worden. Bijvoorbeeld met energie komen we met koken op biopropaan. En dat er een 6 Ampère, 230 volt elektriciteitsvoorziening in de woning aangebracht wordt. Dat er regenwateropvang van B-kwaliteit 2000 liter per persoon voor een woning komt. Als men dat anders wil, dan kan dat, omdat we verschillende factsheets daarover maken. Ecodorpen zouden zo de mogelijkheden, kostprijs en rendement van diverse systemen inzichtelijk krijgen zodat ze de optimale keuzes kunnen maken voor hun ecodorp. Ook willen we kijken of we het in een spelvorm kunnen presenteren....

Read More

Mantelzorgwoningen in Boekel

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteerde Ronald Haselzet van Ecodorp Boekel hun mantelzorgwoningen.   Ronald Hazelzet geeft een presentatie over mantelzorgwoningen en laat zien dat er in elke cirkel twee mantelzorgwoningen gebouwd worden. Oorspronkelijk waren er meer woningen gepland maar dat was niet te realiseren volgens het bestemmingsplan. Deze woningen tellen echter niet mee in het plan zodat men meer woningen dan oorspronkelijk kon realiseren. Binnen ecodorp Boekel wordt er van je verwacht dat je een aantal uren per week meewerkt, maar voor de aanvragers van mantelzorgwoningen geldt dat het mee werken naar vermogen is. Mantelzorg past binnen het concept van het Ecodorp vanwege de onderlinge zorg. Je kunt je aanmelden met een mantelzorg vraag bijv. als ouder met kind maar ook alleen als mantelzorgvrager. Dan komt je er alleen te wonen. Volgens de WMO moet er een sociale relatie zijn. Daarin is voorzien als je een kennismakingstraject hebt van een half jaar. De relatie is dan ontstaan door bijvoorbeeld mee te vergaderen en mee te werken. Het mantelzorg project past in het nastreven van de blue zones concept waarin mensen 100 jaar kunnen worden. Het realiseren van dit soort zones wordt gestimuleerd onder andere door het waterschap. Ecodorp Boekel een partner met deze organisatie. Ook de gemeente steunt van harte dit project. We zijn daarnaast heel blij met onze partner Achmea verzekeringen, die investeert in preventie en gezondheid. Zij steunen ook ons mantelzorg concept. Boekel heeft inmiddels veel samenwerkingspartners. Dit zijn drie voorbeelden. Voor een overzichtsbeeld van Ecodorp Boekel zie: https://www.ecodorpboekel.nl/...

Read More

Artists in Residence

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ vertelt Ad Vlems over het project in Boekel. Artists in Residence – Ad Vlems van Ecodorp Boekel Ad Vlems vertelt over de doelen die nagestreefd worden en allemaal met elkaar verbonden zijn, het is belangrijk dat als je wat doet dit een positief effect heeft op de andere doelen. Een voorbeeld is het artist investment, een plek waar een kunstenaar een paar maanden kan wonen. Er worden alleen kunstenaars gevraagd die kunnen bijdragen aan een betere wereld, door oplossingen te bedenken die positief bijdragen aan het geheel. Het referentiekader zijn de 17 VN doelen voor een duurzame wereld wereld in 2030. Bijvoorbeeld door het afval van voedingsindustrie te gebruiken om nieuwe kleding van te maken. Binnen Ecodorp Boekel kan men inspiratie opdoen omdat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn met andere bedrijven. De kennis die hierdoor ontstaat willen we delen in ons kennis- en informatiecentrum. Hier kan men ook dingen ontwerpen en uittesten. Een ander plan is een filmstudio voor informatiemateriaal. De opgedane kennis willen we graag delen en we hebben inmiddels al twee subsidies gekregen voor dit project. Eén voor de opstart en onderhoud en een tweede om kunstenaars uit het buitenland naar Boekel te halen. Dit vanuit een internationaal samenwerkingsverband. Voor de powerpoint zie: 9-1-2021 SDG AiR Boekel aan GEN NL.pptx Voor een kunsthistorische visie zie: https://www.ecodorpboekel.nl/van-vroege-kunstgeschiedenis-tot-kunstenplan-ecodorp-boekel/...

Read More