Cursus Hoe ontwerp je de buitenruimte van een ecodorp met Permacultuur

Posted by on Jan 20, 2021 in Agenda, Educatie, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief, Permacultuur of voedselbossen | 0 comments

Ecodorp Boekel gaat een ontwerpcursus organiseren om de buitenruimte in te delen met Permacultuurprincipes. Permacultuurexpert Harald Wedig geeft al jaren in Sieben Linden cursussen aan ecodorpinitiatieven om hun ecodorp in te richten, dus hij heeft meer dan genoeg ervaring. Het is nog niet zeker wanneer de cursus plaatsvind, vanwege Corona, maar we verwachten in  maart. De cursus duurt twee weekenden en de kosten zijn € 100 inclusief de lunch. Heb je interesse, dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar...

Read More

8-10 januari 2021: Netwerkweekend ‘Communities of Hope’.

Posted by on Nov 4, 2020 in Agenda, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Ecodorpen maken deel uit van een wereld in verandering. Ecodorpbewoners staan doorgaans bewust in het leven en bruisen van de ideeën. We zien om ons heen dat het niet alleen bij dromen blijft. We zijn pioniers, mensen met lef. Maar bovenal ook mensen die in verbinding staan. In positieve verbinding met elkaar en moeder aarde. Daarom de titel ‘Communities of Hope’. Tijdens het laatste online netwerk weekeinde werden vele goede ecodorp-concepten gedeeld op het gebied van watervoorziening, bouw en energievoorziening. De uitwisseling van kennis tussen de ecodorpen en professionals was inspirerend en hartverwarmend. Samenwerken met de omgeving Het komende netwerkweekend willen we echter nog een stap verder gaan. We willen al die ervaring en de vele goede ideeën alsmede de positieve energie naar buiten brengen. We willen de titel ‘Communities of Hope’ waar maken. Welke concrete activiteiten worden er ondernomen in verschillende ecodorpen om naar buiten te treden? Hoe zetten we onze visie om in daden? Hoe leggen we contact met andere groeperingen in de maatschappij? Er zijn een aantal voorbeelden bekend. Asielzoekers werken bijvoorbeeld mee aan de bouw. Er worden inspirerende festivals georganiseerd. Zo zijn er vast meer voorbeelden. En ja, daar zijn we naar op zoek. Naar jullie manieren van verbinding met de wereld buiten het ecodorp. Laten we de handen ineen te slaan en een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. We leven in een veranderende wereld. Hoe kunnen wij mensen inspireren om met ons mee te bewegen? Hoe maken we concrete plannen om mensen te inspireren? En hoe zetten we die plannen om in daden? Naast dit thema, zal er genoeg gelegenheid zijn om ook gewoon weer eens lekker met elkaar bij te praten. Hoe gaat het met jullie? Dankzij de Corona maatregelen hebben we elkaar al een tijd niet meer gezien. Velen van jullie hebben aangegeven behoefte te hebben aan contact. Wij kijken er zelf enorm naar uit om jullie en ook nieuwe ecodorpers weer te zien. Binnenkort ontvangen jullie van ons daarom een uitnodiging voor het komende winter-netwerkweekend. Een weekend waarin we elkaar hopelijk weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Zo niet, dan maken we opnieuw gebruik van de online mogelijkheden. Hoe dan ook ,hou het weekend van 8-10 januari vrij! Heel graag tot dan!      ...

Read More

Online training ‘Recht van Spreken’

Posted by on Oct 28, 2020 in Agenda, CLIPS, Educatie, Nieuws, Uncategorized | 0 comments

zondagmiddag 15 november  16.00-18.00u (inlog 15.30u) Recht van Spreken Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkennen we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: In hoeverre kunnen oudgedienden openstaan voor inbreng van nieuwe leden en belangstellenden? Hoe vind je als nieuwkomer je plek in een bestaande groep? Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Als GEN-NL organiseren we dit webinar om samen te leren over dit dynamische proces. Aanmelding Zorg dat meerdere mensen vanuit jouw groep of gemeenschap zich aanmelden want we willen graag leren van de ervaringen van zowel oudgedienden als nieuwkomers (ook belangstellenden die nog geen lid zijn van een stichting of vereniging zijn welkom). Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. Trainer: Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Monique Wijn zal de bijeenkomst begeleiden. Marian Aarts verzorgt de technische ondersteuning. Birgitta Schomaker Deep Democracy – achtergrond Deep Democracy is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. “Success is not only peace or justice, but success is learning how to relate.” (Arnold Mindell, de grondlegger van Deep Democracy) Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Praktische informatie We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. Er worden interactieve methoden gebruikt, zodat de eigen inbreng van de deelnemers zo groot mogelijk is. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de training. Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. Aanmelden kan via deze link. Meld je svp tijdig aan. We vragen voor deze unieke training een bedrag van €15,00. Leden betalen slechts €10,-. Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar. Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner. Deze workshop is voor iedereen die… – betrokken is bij (een initiatief voor het creëren...

Read More

Webinar Kansen voor Waterstof

Posted by on Oct 28, 2020 in Agenda, bouwen, Nieuws, Uncategorized | 0 comments

woensdagavond 18 november  19.30-21.30u Kansen voor Waterstof Wat is het, hoe kom je eraan en wat kun je ermee als ecodorp of eco-project? Waterstof kan een belangrijke functie vervullen in de energietransitie, niet alleen in het verkeer, maar ook in de gebouwde omgeving. We beginnen bij de basis en gaan vervolgens na, wat de laatste ontwikkelingen zijn en de mogelijkheden voor bestaande of nieuwe woongemeenschappen om hiermee aan de slag te gaan. De deskundige deze avond is dr. Mascha Smit. Zij is lector Duurzame Energie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar lectoraat wil oplossingen leveren waarmee duurzame energie als vanzelfsprekend toegepast kan worden, met eenvoudige, betrouwbare en betaalbare technologie. Ze doet onder andere onderzoek naar een waterstofopslagsysteem dat onderdeel moet worden van een zelfvoorzienende woning. Maarten Barckhof, van Stichting Circulair Bouwen en Woonwerkgemeenschap Babylon (in oprichting) zal het gesprek leiden. Programma 19.30 uur. Alle deelnemers zijn ingelogd. Check-in en uitleg over Zoom (techniek en gedragsregels) onder leiding van Monique Wijn (GEN-NL) en Marian Aarts (CVEG). 20.00 uur. Presentatie door Mascha Smit onder leiding van Maarten Barckhof. Tussendoor mogelijkheid om via de chat vragen te stellen en vervolgens live interactie. 21.00 – 21.30 uur. Afronding, evaluatie en voor wie wil, online napraten en ervaringen uitwisselen. Praktische informatie We maken gebruik van het programma Zoom. Hiermee kun je meekijken en -luisteren, maar ook vragen stellen, via de chat-functie en live. De presentatie wordt opgenomen. Mocht je als deelnemer niet in beeld willen, dan kun je de camera van je computer uitzetten. De opname en de getoonde materialen worden na afloop gedeeld via de website van GEN NL. Meld je svp tijdig aan. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van ecodorpen. Geef daarom als je wilt bij je aanmelding in een paar korte zinnen aan, welke vragen er op dit thema bij jullie leven. Dan nemen we deze mee in de presentatie. Je kunt daarnaast ook tijdens de presentatie (via de chat) en erna (live) vragen stellen. Aanmelden via deze link. We vragen voor deelname een bedrag van €7,50 voor de onkosten. Leden betalen slechts €5,-. Lidmaatschap van GEN-NL kost €10,- per jaar. Lidmaatschap als gemeenschap € 100,- of €10,- per bewoner. Deze workshop is voor iedereen die… – betrokken is bij (een initiatief voor het creëren van) een ecodorp – interesse heeft meer te leren over toepassingen en de stand van zaken van waterstof. – op iets grotere schaal dan een enkel huis zoekt naar oplossingen voor energieopslag.  ...

Read More