De ecodorpen in hun kracht.

Tijdens het netwerkweekend hebben vijf mensen zich bereid verklaard om aan een brondocument te werken voor het ecodorpennetwerk. Wat is een ecodorp? Waar staan we voor? Hoe presenteren we ons naar buiten? Gezeten rondom het vuur met zes beeldjes en gevoed met lekkere hapjes hebben zes mensen gisteren gewerkt aan een brondocument voor de Ecodorp beweging. Hieruit is een fantastisch document aan het ontstaan.

Het is in een manifest vormgegeven en we voelen dat we hiermee in onze kracht kunnen staan. Als titel kwamen we op: Ecodorpen: een living lab voor verrijkelijk leven”. Het woord verrijkelijk is de inspiratie van onze zuidelijke buren met hun mooie taalgebruik. Het geeft aan dat de rijkdom niet alleen in geld zit. We vinden die ook in onszelf en in de natuur.

Het document is nog niet klaar; we werken er online nog verder aan.

De vondst van onze sessie is dat we het manifest gaan vertalen naar meerdere concrete vragen waar een Gemeente mee zit en waar ecodorpen een antwoord op zijn.  Zo’n vraag kan zijn: “Hoe stimuleren wij de zorg en aandacht in de samenleving voor elkaar, zodat de burger kan participeren?”

Datzelfde hebben we voor burgers gedaan met vragen zoals: “Kan ik hierdoor in mijn levensonderhoud voorzien; mijn brood ermee verdienen?”

Door in onze communicatie vanuit vragen van Gemeenten en burgers te spreken zal er meer openheid zijn om onze fantastische plannen aan te horen.