Op zondag 10 januari 2021 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Hier vind je de link naar het hele document.

Hoofdpunten hieruit zijn:

  • GEN-NL wil meer zichtbaar worden
  • het versterken van activiteiten op de vier dimensies van ecodorpen: ecologie, sociaal, economie en wereldbeeld.
Zichtbaar worden

Een van de hoofdthema’s voor de komende jaren is ‘Zichtbaar worden’. Was GEN-NL in de eerste jaren vooral gericht op het bouwen van een netwerk, elkaar ondersteunen en zorgen dat er daadwerkelijk ecodorpen in Nederland tot stand konden komen, willen we de komende jaren meer zichtbaar worden.

In een van de breakout rooms werd hierover uitgebreid gesproken, lees hier wat de plannen zijn.

Ecologische dimensie versterken

Op het gebied van de ecologische dimensie is veel nodig. De klimaatverandering en biodiversiteitsverlies gaan onverminderd door. Zowel op het gebied van bouwen als van voedselproductie en regeneratie van natuur en landschap kunnen ecodorpen heel veel bijdragen.

Lees hier de plannen van de breakout room.

Sociale dimensie uitbreiden

GEN-NL heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingen voor gemeenschapsvorming, CLIPS. Toch is nog veel te doen op dit vlak. Allerlei plannen staan op stapel, lees hier meer daarover.

De spirituele dimensie of Wereldbeeld

Op het gebied van Wereldbeeld kan GEN-NL ook meer zichtbaar worden. De Earth Charter en het handvest over ecocide willen we actief ondersteunen. Ook innerlijke ontwikkeling wil GEN-NL bevorderen, een van de voorwaarden voor een gezonde gemeenschap. Lees meer over de plannen in de breakoutroom.

Economische dimensie

Ook op economisch gebied wil GEN-NL ecodorpen ondersteunen en stimuleren. Van ondersteuning voor lobby over financiering en regelgeving tot het onderzoeken van complementaire geldsystemen als schenkgeld, gifteconomie, lokale economie en gemeenschapsgeld.