Tijdens het netwerkweekend januari 2021 werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de sociale dimensie van ecodorpen meer zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen.

Uitgangspunt

De sociale dimensie wordt vaak gezien als de meest uitdagende omdat we niet meer gewend zijn om in groepen te functioneren. Hoe we daar binnen GEN-NL wat aan kunnen doen zijn de CLIPS trainingen waar alle aspecten in voor komen en goed overdraagbaar zijn. Het kan beter op de kaart gezet worden en gepromoot.

We gaan van het delen van de problemen, naar de oplossingen daarvoor. Binnen ecodorpen zelf moet daar capaciteit voor zijn, en niet afhankelijk zijn van een externe trainer of begeleider. Elk dorp moet een eigen gereedschapskist hebben.

Veel initiatieven hebben te weinig aandacht voor de sociale dimensie, en daarmee komen de conflicten vanzelf: mensen zijn het niet automatisch eens met elkaar.

De Ecovillage Design Education (EDE) is de opleiding voor de ontwikkeling van ecodorpen. Deze wordt uitgevoerd door GAIA. GEN-NL is wel betrokken bij deze opleiding en de kennis en ervaring is goed te gebruiken bij de hieronder voorgestelde activiteiten.

De sociale dimensie binnen GEN-NL zelf

In de oorspronkelijke structuur van GEN-NL zou de educatiekring de sociale dimensie het meest vormgeven. Dat is gebeurd in het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van CLIPS trainingen, met veel aandacht voor de gemeenschapsvorming. De trainingen worden tot nu toe weinig benut. Er is ook een beperkte rol  in het bemiddelen bij conflicten bij ecodorpen vanuit de algemene kring. De vraag is of we binnen GEN niet explicieter aandacht moeten besteden aan sociale dimensie. De CLIPS training is daarbij de kraamkamer voor nieuwe ecodorpen. Zij kunnen met behulp van lang bestaande ecodorpen ervaring opdoen en groeien. Deze kennis komt ook uit ons internationale netwerk. Er zijn ook veel organisaties die met dit onderwerp bezig zijn. Verder de internationale contacten waar we veel van kunnen leren. Er zijn regionale samenwerkingen, zoals festivals, waar dit soort van aspecten aan de orde komen.

Kring van Liefde

Voor een groot deel gaat de ontwikkeling van de sociale dimensie over de groepsaspecten. Maar ook het ik-aspect is belangrijk in de sociale dimensie, waarvoor in de CLIPS training aandacht is gecreëerd. In veel van de bestaande ecodorpinitiatieven is al aandacht voor verschillende trainingsvormen die de ontwikkeling van de ‘ik’ versterken. En de liefde niet te vergeten, een suggestie is een ‘Kring van de Liefde’ in GEN op te zetten.

Activiteiten van GEN-NL zelf

Festival in Veldhoven, op het Klein-Oers terrein dat nu nog kaal is. Daar kunnen workshops, trainingen en toneelspel, opstellingen e.d. georganiseerd worden. Dit kan ook in een regionale vorm. Onderzocht moet worden of de gemeente daaraan wil bijdragen.

De sociale kringen bij elkaar brengen van ecodorpen, te faciliteren door GEN en daaraan bij te dragen aan ieders ontwikkeling.

Webinars over de sociale dimensie, zoals conflictbemiddeling, met begeleiding, (vraag hierbij is: kan dat in de vorm van een soort loket?) sociocratie, deep democracy, Ubuntu, Forum, dragon dreaming, e.d.

Trainingen in leiderschap, gespreksruimte creëren e.d.

Deze activiteiten kunnen ook aan beginnende initiatieven die mogelijk nog niet aangesloten zijn als ‘consultancy’ aangeboden worden tegen betaling.

Meedoen met activiteiten van derden

Veel organisaties organiseren ook activiteiten in de sociale dimensie. Voorbeelden van die organisaties zijn COOPLINK (bijv. planningen in woonvormen)  en Universiteiten (onderzoek naar de sociale kwaliteit van een ecodorp of ontwikkeling van gemeenschapskwaliteit).

Project WeSeen (Nederland, Frankrijk, België)

Eric Busman kan bijdragen aan verbinding tussen België en Nederland. Goed om mee te doen, want dan kennisontwikkeling op EU niveau.

Ecodorpen verbinden en laten ontmoeten

Leden van ecodorpen kunnen bij elkaar werken en daarna workshops met elkaar doen in de sociale dimensie.

Bij elkaar brengen van hulpvragen van de ecodorpen en oplossingen zoeken bij andere ecodorpen.

Sociale kringen in ecodorpen elkaar laten ontmoeten.

Verschil in cultuur tussen noord en zuid over bijv. vrijheid, individualiteit.

CLIPS en andere cursussen aanbieden

Een stapsgewijze aanpak voor de ontwikkeling van  nieuwe initiatieven en nieuwe ecodorpen

Het maken van een handboek met aandacht voor de 4 dimensies, dus ook de sociale dimensie. In België hebben ze dat al, in Denemarken ook.

Een activiteit/workshop/webinar ‘Tekenen en waarnemen’ als ingang om in je rechterhersenhelft te komen; daar waar de eenheid en de verbinding al is. En waar we veel oplossingsgericht vermogen bezitten. Betty Edwards schrijft erover en geeft oefeningen in : ‘Drawing at the right side of the brain’ Ook met meditatie en yoga e.d. verschuiven we naar de rechterhersenhelft. Dit is dus ook een ingang om vanuit een ander bewustzijn te Zijn en te functioneren in een ecodorp.