Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen.

Ecologische dimensie met Paul Hendriksen

We waren met een clubje van 5 en kwamen tot de conclusie, dat mensen ‘nieuwe’ dingen zoals milieubewuste/duurzame bouwmaterialen en systemen zelf willen ervaren voordat ze er zelf naar over durven te stappen.

En als je mensen in je naaste omgeving wilt stimuleren om hun voetafdruk te verlagen dat je geduld moet hebben met hen en zelf het vooral moet blijven doen. Iedereen weet dat het goed is om glas naar de glasbak te brengen, (oud)papier te scheiden, geen voedsel te verspillen en hun eigen tas mee naar de winkel te nemen zodat ze geen plastic tas hoeven te kopen bij hun boodschappen. Maar de gewoonte die ze zich hebben aangeleerd is soms lastig om om te buigen als je niet direct het voordeel aanvaardt.

Want uit onderzoeken over heel de wereld is gebleken dat mensen het liefst in een mooie natuurlijke omgeving zijn, in verbinding het elkaar en dat daar veel namen voor zijn. Ik zelf geef het de titel mee: de goddelijke essentie, oftewel de mogelijkheid van creëren.

Voorstellen voor actiepunten:

  • Het welslagen van de doelen in deze dimensie staat of valt met educatie. Delen van kennis en kunde is heel belangrijk. De Wiki gaat daar erg bij helpen.
  • Centrale vraag: Hoe creëer je continuïteit in de verschuiving van wat ‘normaal’ is richting duurzaam bouwen, verbondenheid en regeneratie van de Aarde? Bewustzijn over dat dit nodig is, is groeiende, en ecodorpen kunnen en moeten dit voeden door zichtbaar aanwezig te zijn in de nabijheid. In elke provincie minimaal 1 is daar heel belangrijk bij. Een jaarlijkse Nationale Open EcodorpenDag/route houden, met alle promotionele toeters en bellen zoals de Nationale Open Huizenroute
  • GEN moet toe naar een heldere stellingname naar buiten toe over nut en noodzaak voor een omschakeling naar ecologisch denken en doen
  • Zowel vanuit top down als bottum up, beweging en openheid creëren. Top down: inzetten op kansen benutten, vanuit de politiek en op beleidsniveau opereren. Bottum up: vanuit toegankelijkheid voor mensen die duurzaamheid en ecologie nog niet zo zeer op hun vizier hebben. Deze mensen prikkelen en verleiden tot een andere levensstijl. Deze prikkeling en positieve ontwikkeling blijven stimuleren om dit dieper in hun leven te laten integreren en wortelen. Continuïteit creëren op beide fronten, verhoogt kansrijkheid tot een positieve en duurzame ontwikkelingen
  • Samenwerkingen aangaan met bijv. scholen en opleidingen om breder bewustzijn te creëren. Kijken naar potjes bij de overheid die nog voor een bepaalde datum op moeten om vanwaaruit uit projecten makkelijker te realiseren
  • Ecodorpen profileren als levende laboratoria voor ecologische dimensie, ecobouw en regeneratieve landbouw
  • Hoe creëer je continuïteit in de richting van wat normaal is. Dit wakker houden: fysieke nabijheid van ecodorpen in den lande en in de media super belangrijk.