Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de spirituele of wereldbeeld dimensie zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen.

Spirituele dimensie en bewustwording

Hugo Schönbeck: Ik ben begonnen met een overzicht te geven van GAIA-education over de vier dimensies Sociaal, Ecologisch, Economisch en Spiritueel waarvan de laatste bij dit vierluik Wereldbeeld genoemd wordt. Waar sta je als mens met elkaar t.o.v. de natuur. Maar waar komt de mens eigenlijk vandaan? Het heeft een spirituele dimensie maar ook een praktische. We hebben het gehad over de verbinding met die natuur en ook met elkaar. Oordeel je vanuit ego of vanuit eco? Kun je de ander respecteren ook in iemands pijn en naast de ander blijven in compassie? Er zijn verschillende ecodorpen vanuit spiritualiteit ontstaan, zoals Findhorn en Damanhur. Zij hebben mensen aangetrokken die juist die spiritualiteit omarmden. De meeste ecodorpen beginnen vanuit een ander beginpunt als ecologie en duurzaamheid. Dan is het vaak moeilijker om tot een gemeenschappelijke spirituele beleving te komen.

In de breakout-room beweegt het gesprek zich tussen spiritualiteit, de betekenis en bewustwording. Wat is dat laatste?  Het eerste beweegt zich in het vlak van bespiegelingen en religie. Het tweede in de richting van geestelijke ruimte.

Belangrijk is het besef wat wij, de wereld, de kosmos één zijn, verbonden. Dit  vindt men terug in het Ecodorpen Wereldbeeld. Deze visie past ook binnen, een wat je kunt noemen, een ecologisch, holistisch wereldbeeld en staat als zodanig tegenover een egocentrisch beeld. Op menselijk niveau vertaalt zich dat in onderling respect, elkaar willen zien in alle verscheidenheid, zelfreflectie en de behoefte iedereen te erkennen. Belangrijk binnen een ecodorp om op deze mentale basis te kunnen bouwen. Zowel intermenselijk als heel praktisch. Terry Patton heeft hierover wetenswaardige dingen geschreven. Dichter bij het ‘ecodorpenhuis’ zijn Findhorn en Damanhur, die vanuit een spirituele basis zijn ontstaan en gegroeid.

We hebben afgesloten met een oefening om in stilte een paar minuten naar elkaar te kijken.
Aanbeveling: De EDE cursus start op 9 juli 2021 en daarmee kun je een goede basis leggen voor de opbouw van je ecodorp.

Zie: Terry Patten – Author. Teacher. (R)evolutionary | Co-creating a New Republic of the Heart. Claim Your Citizenship now.