Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ vertelt Ad Vlems over het project in Boekel.

Artists in Residence – Ad Vlems van Ecodorp Boekel

Ad Vlems vertelt over de doelen die nagestreefd worden en allemaal met elkaar verbonden zijn, het is belangrijk dat als je wat doet dit een positief effect heeft op de andere doelen.

Een voorbeeld is het artist investment, een plek waar een kunstenaar een paar maanden kan wonen. Er worden alleen kunstenaars gevraagd die kunnen bijdragen aan een betere wereld, door oplossingen te bedenken die positief bijdragen aan het geheel. Het referentiekader zijn de 17 VN doelen voor een duurzame wereld wereld in 2030. Bijvoorbeeld door het afval van voedingsindustrie te gebruiken om nieuwe kleding van te maken. Binnen Ecodorp Boekel kan men inspiratie opdoen omdat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn met andere bedrijven. De kennis die hierdoor ontstaat willen we delen in ons kennis- en informatiecentrum. Hier kan men ook dingen ontwerpen en uittesten. Een ander plan is een filmstudio voor informatiemateriaal. De opgedane kennis willen we graag delen en we hebben inmiddels al twee subsidies gekregen voor dit project. Eén voor de opstart en onderhoud en een tweede om kunstenaars uit het buitenland naar Boekel te halen. Dit vanuit een internationaal samenwerkingsverband.

Voor de powerpoint zie: 9-1-2021 SDG AiR Boekel aan GEN NL.pptx

Voor een kunsthistorische visie zie:

https://www.ecodorpboekel.nl/van-vroege-kunstgeschiedenis-tot-kunstenplan-ecodorp-boekel/