Het ecodorpennetwerk is sociocratisch georganiseerd en werkt als zodanig met kringen.

De algemene kring is het algemeen beleidsvormende orgaan. Deze kring bestaat uit de coördinatoren en afgevaardigden van de subkringen (werkgroepen) en een voorzitter. De coördinatoren worden door de algemene kring gekozen, de afgevaardigden door de subkring-leden:

  • belangenkring (coördinator Koen de Kruif, afgevaardigde Hugo Schönbeck)
  • educatiekring (interim coördinator Monique Wijn en Henry Mentink, afgevaardigde Fredjan Twigt en Ciska van Stuijvenberg)
  • ontmoetingenkring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Matthijs Brandsma)
  • organisatiekring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Sieger Cuperus)
  • informatiekring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Ashley Weller)
  • netwerkkring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Matthijs Brandsma)
  • voorzitter: Henry Mentink
  • algemeen coördinator: Monique Wijn

Ciska van Stuijvenberg

contactpersoon Youth Exchange

Sieger Cuperus

boekhouding, ledenadministratie

Henry Mentink

voorzitter

Koen de Kruif

penningmeester

Fredjan Twigt

educatie

Monique Wijn

(algemeen) coördinator