Het ecodorpennetwerk is sociocratisch georganiseerd en werkt als zodanig met kringen.

De algemene kring is het algemeen beleidsvormende orgaan. Deze kring bestaat uit de coördinatoren en afgevaardigden van de subkringen (werkgroepen) en een voorzitter. De coördinatoren worden door de algemene kring gekozen, de afgevaardigden door de subkring-leden:

  • belangenkring (coördinator Koen de Kruif, afgevaardigde Hugo Schönbeck)
  • educatiekring (coördinator Mieke Elzenga, afgevaardigde Fredjan Twigt)
  • ontmoetingenkring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Matthijs Brandsma)
  • organisatiekring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Sieger Cuperus)
  • informatiekring (coördinator Monique Wijn, afgevaardigde Ashley Weller)
  • Voorzitter: Henry Mentink

Mieke Elzenga (NL)

coordinator educatiekring

Sieger Cuperus (NL)

afgevaardigde netwerkkring, boekhouding

Hugo Schönbeck (NL)

afgevaardigde belangenkring

Henry Mentink (NL)

voorzitter bestuur en algemene kring

Koen de Kruif (NL)

penningmeester, coordinator belangenkring

Fredjan Twigt NL

bestuur, afgevaardigde educatiekring

Monique Wijn (NL)

bestuur, coordinator informatiekring, trainer