Door: Koen de Kruif

Tijdens het netwerkweekend in januari 2020 werd door alle kringen verslag gedaan van de activiteiten in 2019 en vooruitgekeken naar 2020. Deze informatie komt nog beschikbaar in het nog te publiceren jaarverslag 2019.

Netwerkkring

Weekenden. Twee weekenden, een bij hof van Moeder Aarde. Thema: ondernemen. Daarna bij Ecodorp Bergen. Met kamperen en buiten bij elkaar komen en eten. Thema: transitie.

Festivals: Op het Living village festival organiseerden Jaïrus en Mieke het ecotransition area, met daarop workshops volgens de ecodorpen thema’s ( soc/econ/ecol/cult). Daarnaast was daar een GEN-tent met een ontmoetingsplek en het delen van ervaringen waar veel aanlopers waren. Op het Vibe of the earth festival had GEN-NL een stand met vooral informatie levering.

Informatiekring

Deze kring maakt drukwerk en de nieuwsbrief en zorgen voor de informatiestands voor de festivals. Ook maakten zij de plannen voor vernieuwing van website, maar daar is nu een vacature voor. Nieuwe tekstschrijvers zijn welkom. Daarnaast willen we een eigen platform, een Wikipedia ontwikkelen en dat moet op kundige wijze. Daar is meer platform kennis voor nodig. Informatiemateriaal is beschikbaar. LinkedIn en Facebook.

Educatiekring

Mieke is afgezwaaid. Daardoor is er veranderingen in werkwijze en taken. Nu is er vooral een jongerenuitwisseling en educatie. De kring willen we weer laten functioneren uit passie. Kennis van Mieke is nog niet volledig overgedragen. Die is nog wel nodig voor subsidieaanvragen en uitvoering van Youth Exchanges (via Ciska) en europese projecten EVS/ECS (via Petra) Taak is verzamelen, structuren en overdragen van kennis. Een van de activiteiten is het ondersteunen van de EDE-cursus. GAIA voert dat nu uit. Trainers vanuit GEN helpen mee met het organiseren van de EDE, vaak bij ecodorpen. GAIA education is gecertificeerd door GEN-europa. CLIPS trainers is als groep bij elkaar. Vanuit deze kerngroep van CLIPS trainers worden er steeds meer gewerkt aan de complexe gemeenschapsvorming in bestaande en zich ontwikkelende eco-gemeenschappen. Nu ook uitvoering aan CLIPS2, waar een aantal instrumenten voor bevordering gemeenschapsvorming worden ontwikkeld.

Organisatiekring

Financien

Het principe van de jaarrekening en de begroting is dat alle uitgaven voor activiteiten door rechtstreekse inkomsten worden gedekt. Dat kan door activiteit bijdragen en door bijdragen van derden (subsidies of donaties). De algemene kosten, inclusief de coördinatievergoeding voor Monique worden gedekt door de ledenbijdragen. In een aantal activiteiten die gesubsidieerd zijn, is er ruimte om een vergoeding te geven aan de coördinator voor de activiteit. We werken aan een bedelbrief, waarin ledenbijdragen en mogelijke donaties worden voorgesteld. Er komt voor elk ecodorp initiatief een factuur en een mogelijkheid om per incasso te betalen.

Definitie van ecodorpen

Er is een aangepaste definitie van ons begrip van een ecodorp. Deze staat op onze website.

We stellen voor om met aspirant members en met full members te gaan werken. Niet groepen of mensen uitsluiten, en met elkaar samenwerken en toewerken naar volledige uitwerking van zoveel mogelijk doelen binnen de definitie van de ecodorpen. Binnen Europa is er aandacht voor racisme dat in sommige ecodorpen opduikt. Een aanvullend criterium is daarom nu toegevoegd: de activiteiten in een ecodorp of door (de mensen van) een ecodorp zullen geen schade toebrengen aan de mensen van het ecodorp zelf of daarbuiten.

Belangenkring

GEN-NL is onderdeel van het Europese netwerk, GEN europe. Daarin werken we mee aan de belangenvertegenwoordiging binnen de EU en voor verbetering van  europese wetgeving. Dat gebeurt onder andere door deelname aan Europese netwerk bijeenkomsten van landelijke netwerken en aan de jaarlijkse europese conferentie en het festival.

In ontwikkeling is een plan voor het opzetten en uitvoeren van een project voor het maken van een GEN-Wiki. Daar zijn al voorbeelden van op Europees niveau en wereldniveau. Dat gaat voor een deel vertaald worden en voor een deel komt daar eigen ervaring bij, in tekst en in beeld. Naar voorbeelden van Colibris in Frankrijk overwegen we om online ecodorp cursussen te gaan organiseren.

Verder zijn de ecodorp initiatieven via GEN-NL bekend gemaakt bij Eurotopia (een overzicht van alle initiatieven in Nederland en Europa), zijn er Europese enquêtes verstuurd, die kunnen leiden tot meer inzicht in de mogelijke verbetering van regelgeving, en overwegen we deelname aan twee nieuwe europese netwerken, namelijk Green phoenix (kennis netwerk) en Ecolise (groene organisaties, een lobby network)

Jaaroverzicht – Vooruitblik 2020

 • Komende zomer bijeenkomst: 3e weekend juni netwerkweekend bij Mas con Menos. Thema wordt nog bekend gemaakt. De winterbijeenkomst is nog niet bekend. VRAAG: Weet iemand de locatie met grote bijeenkomstzaal en slaapzaal.
 • Het living village 2020 is van 15-19 juli in Dalfsen
 • Informatie: 2-3 x per jaar nieuwsbrief, website, festival stands, wikipedia, facebook, linkedin, mailchimp
 • Festivals: we plannen aanwezigheid voor informatie en organiseren workshops.
 • Educatie: GAIA organiseert vanuit centrum ALGOED hun EDE cursus in de vorm van meewerkdagen met daarnaast cursussen als aanvulling in theorie. Folders zijn beschikbaar. Data 3-21 juli 2020.
 • Er komen een aantal CLIPS themadagen, die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Er komt een Youth Exchange (YE) in Bergen met als thema’s foodwaste en climate problems, (met Petra) voor jongeren tussen 17 en 30 jaar.
 • Er komt wellicht een Youth exchange in InnEssense (met Shanti en Pieter)
 • We doen mee met EVS/ESC (solidarity corps) projecten. Dat zijn mogelijke uitwisseling van jongeren naar een ecodorp in het buitenland voor 6-12 maanden, met ondersteuning van mentoren. GEN-NL is sending organisatie, maar zoeken nog naar host-organisatie in Nederland. Nu zijn er plaatsen voor jongeren naar Zwitserland en in Duitsland (Sieben Linden). Informatie op de site van GEN-NL.
 • GEN-EU conferentie eind juli op 28-31 juli in Duitsland Nature community (nabij Tsjechische grens in de buurt van Neurenberg). Informatie op de website.
 • We overwegen om de GEN-EU conferentie in 2022 in Nederland te organiseren.