GEN-NL Webinar:

Donderdag 2 juni

Webinar ‘Backpack Filmmaking’

Een filmpje vertelt meer dan 1000 woorden. Je hebt geen professionele camera nodig om toch leuke filmpjes te maken. Als je betrokken bent bij een ecodorp of ander inspirerend project, wil je dit delen met met wereld. Waarom is het belangrijk, wat draagt het bij en hoe kun je dit op een leuke manier overbrengen?

In deze mini workshop leer je iets over interviewtechniek, storytelling, compositie en trucs en tricks van je apparaat.

Lees meer en geef je hier op.

Vrijdag 9 juni
Floriade 2022: Growing Green Cities

In Almere is in 2022 de Floriade met als thema ‘Growing Green Cities’. Veel inspiratie voor groen in de woonomgeving, biobased bouwen, vernieuwende vormen van landbouw en ecobouw. Vanuit GEN-NL gaan we op 10 juni, voorafgaand aan het netwerkweekend bij Live-to-Be, de Floriade bezoeken. Dieuwke van de Vlierhof wil ons rondleiden op Utopia eiland, waar zij werkt. Op eiland Utopia is Agroforestry, een voedselbos en zijn er schooltuinen waar al 5 jaar met een mooie community aan gewerkt wordt.

Lees meer en geef je hier op.

 

 

GEN-Zomer 2022:

Netwerkweekend 10/12 juni
‘Ecodorpen en de Nieuwe Generatie’

In het zomer-ecodorpen-weekend 2022 ontmoeten we elkaar in de inspirerende eco-gemeenschap Live-to-Be in Almere-Oosterwold. Live-to-Be is een woon-, leer- en leefgemeenschap voor jonge mensen die op een kruispunt in hun leven staan. Jongeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van leven, met elkaar, met de natuur. We willen daarom met elkaar in gesprek gaan en onderzoeken hoe we als jongeren en ouderen elkaar kunnen steunen in het vormgeven van de nieuwe wereld. Het thema van dit weekend is daarom ‘Ecodorpen en de Nieuwe Generatie’.
Lees hier meer en geef je op

 

Krui-Tocht
Pelgrimstocht voor de Aarde

Op 22 april vertrok Henry Mentink met de Krui-Tocht op weg naar het hoofdkantoor van Unesco in Parijs. Om de hele aarde op de wereld erfgoedlijst te zetten. Elke dag komt Henry op plekken waar mensen goed voor de aarde zorgen. Hij gaat in gesprek met mensen over zijn droom van een vrije aarde. Een droom die steeds meer mensen omarmen. Jij kunt de belevenissen van de Krui-Tocht hier volgen. Een filmpje van de eerste dag.

Gemeenschappelijk Wonen Dag

zaterdag 21 mei

GEN-NL doet dit jaar voor het eerst mee met de internationale GemeenschappelijkWonenDag. Op deze dag zetten woon(werk)gemeenschappen, ecodorpen en -gemeenschappen in Nederland, België, Frankrijk en Italië hun deuren open. Van 13.00-16.00u kun je ecodorpen en andere projecten bezoeken. Klik hier voor de kaart met deelnemende woongemeenschappen/ecodorpen.

Via deze link kun je jullie ecodorp of ecogemeenschap aanmelden om aan deze dag mee te doen.
Ecodorp Land van Aine en Ecodorp Zuiderveld hebben zich al aangemeld.

Call to support Ukraine

“GEN Europe heeft contact met GEN Oekraïne en er zijn al 250 plekken in 18 landen van ecodorpen en personen die hun steun bieden.” GEN-Oekraïne doet actueel verslag en GEN-Rusland betuigt hun steun. Lees het hele verslag hier.
Als je plek hebt of financieel wilt helpen, neem contact op met GEN-NL als je ondersteuning kunt bieden!

 

Wij zien een wereld waarin individuen en gemeenschappen authentiek vanuit eigen kracht hun leven vormgeven op een bewuste, wezenlijk duurzame en liefdevolle wijze en daarmee anderen inspireren.

Our Recent Work

Read More

From The Blog

Duurzaam Wonen Overbetuwe en De Groene Morgen

De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) is een organisatie van huurders en kopers die in het project Veldzicht een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met kleine betaalbare woningen en gemeenschappelijke voorzieningen wil realiseren. De kopers van DWO hebben zich verenigd in ‘De Groene Morgen’ om 13 koopwoningen te realiseren op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent dat...

Bob de Wit bij Ecodorp Land van Aine

Zaterdag 19 februari is Bob de Wit bij ons op bezoek geweest. In zijn verhaal ging hij in op de verschillende ontwikkelingen in macht en bestuur die we in de geschiedenis al hebben meegemaakt: het feodale tijdperk, de omwenteling naar arbeiders, de industriële revolutie, en nu het digitale tijdperk. Er is nu en macht ontstaan bij de grootste bedrijven...

Read More